Matemaattisten merkintöjen kirjoittaminen

Suomen E-painos Oy
Ebook
202
Pages

About this ebook

Matemaattisten merkintöjen kirjoittaminen
perehdyttää matemaattisten lausekkeiden ja kaavojen kirjoittamisen
sääntöihin ja tekniikkaan. Sääntöjen noudattaminen on yleisesti tärkeää
matematiikan ja fysiikan teksteissä, mutta erityisesti opinnäytteissä ja
tutkimuksissa, koska oppilaitokset ja julkaisijat asettavat usein
tiukkojakin vaatimuksia. Toisaalta kaikissa matemaattisissa merkinnöissä
olisi selvyyden ja yksikäsitteisyyden takia noudatettava eräitä
yksinkertaisia periaatteita.


Kirja pyrkii vastaamaan hyvinkin eritasoisiin tarpeisiin. Se tarjoaa
matemaattisista merkinnöistä perustietoja, joita esimerkiksi toimittaja
tai kääntäjä saattaa tarvita hyvinkin yleistajuisissa teksteissä.
Toisaalta se toimii käsikirjana vaativienkin matemaattisten tekstien
kirjoittajille ja taittajille.

 

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.