Manifestul Partidului Comunist

· amalgama
3.9
14 reviews
Ebook
132
Pages

About this ebook

“Istoria întregii societăţi, până în zilele noastre, nu a fost decât istoria luptelor de clasă.”  așa începe poate cel mai influent manifest politic scris vreodată. 
Citită și citată, comentată și ridicată la rang de “biblie politică”, această lucrare rămâne, la peste 150 de ani de la data apariției, curios de actuală. 

Pe lângă Manifestul Partidului Comunist, prezenta ediție digitală conține o scurtă prezentare a celor doi autori, K. Marx și F. Engels, a contextului cultural, politic și economic în care a fost scris Manifestul, dar și alte două lucrări: Principiile comunismului de F. Engles și Statutul Ligii Comuniștilor.

Ratings and reviews

3.9
14 reviews

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.