Kelime Meali ve Çoklu Kur'an Çevirileri _ TABLET Versiyonu: TEK BİR KİTAPTA "Kelime Meali + Muhammed Esed meali + İbn Kesir meali + M.Âkif Ersoy meali + Fî Zılâl-il Kur'an meali"

Yasin
380

"SATIN AL"A BASMAYINIZ. "ÜCRETSİZ ÖRNEK"E TIKLAYARAK KİTABIN TAMAMINI OKUYABİLİRSİNİZ

Aşağıdaki adreslerden kitabın tamamının PDF'ini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.  Belirtilen adresi tarayıcınıza yazıp enter'a bastığınızda ÜCRETSİZ indirme başlayacaktır. 


TABLET için PDF:

www.mediafire.com/download/1lxpw5j97odoo7r/TABLET.pdf

YAZICIDAN ÇIKTI ALMAK için PDF:

www.mediafire.com/download/822fg91p6d2m71u/LAPTOP.pdf

CEP TELEFONU için PDF:

www.mediafire.com/download/delyuidhtk19d5n/TELEFON.pdf

LAPTOP veya PC için PDF:

www.mediafire.com/download/822fg91p6d2m71u/LAPTOP.pdf

Cep telefonu ile okuma için kitabın daha küçük ekranlı cihazlarda okumaya müsait sitedeki diğer versiyonunu tercih edebilirsiniz.

 Önemli Not: Google Play ücretsiz bile olsa  fiyat bilgisini girmeden kitap yayımlamamaktadır. Ayrıca "Ücretsiz Örnek" butonunun ekrana çıkması için ücret olarak 0 dan farklı değer girmek gerekmektedir.  Bu nedenle 1 kuruşluk ücret gözükmektedir. "Satın Al" yerine "Ücretsiz Örnek" tuşuna basınız.

Bu kitap kelime mealinin yanında size çok sayıda Kur’an Mealini tek bir kitapta ayet ayet okuma kolaylığı sağlayacaktır. 

Bu kitaptaki meallerden biri “kelime meali” olarak verilmiştir. Böylelikle Kur’an-ı Kerim'i okurken her bir ayetin kelime kelime anlamlarını ve diğer  mealcilerin bu ayetle ilgili çevirisini aynı satırda görebileceksiniz.

Kelime mealindeki kelimeler aşağıda açıklanan faydanın elde edilebilmesi için SOLDAN SAĞA devam edecek şekilde yazılmıştır. Kelime mealindeki “Türkçe” kelimeleri “soldan sağa doğru” arka arkaya okuduğunuzda ayetin ne dediğini sadece kelime meali okuyarak çoğu zaman anlayabileceksiniz. Kitapta kullanılan bu düzen sayesinde arka arkaya okuduğunuz "kelimelerin Türkçe anlamları" ile ayetin kafanızda neredeyse otomatik olarak anlaşılır cümleler haline gelmeye başladığını göreceksiniz. Kelimeleri arka arkaya okurken zihninizde anlaşılır bir cümle haline gelmeyen ayetlerde veya ayetin anlamına sadece kelime mealiyle emin olmadığınız durumlarda kelime mealinin hemen sağında bulunan ayetin diğer  farklı meallerinden faydalanabileceksiniz. Bu önemli mealler de aynı ayete zaman zaman farklı mana vermiş olabilmektedir.

Arapça harfler yine Arapça yazım kurallarına uygun olarak sağdan sola yazılmıştır.

Bu kitabın bir başka kullanım şekli de şöyle olabilmektedir. Okuyucu öncelikle beğendiği bir meali seçerek Kur’an-ı Kerim’i bu mealden baştan başa okuyabilir. Beğendiği mealde anlayamadığı bir ayet olursa, ilgili mealin sağ ve solunda bulunan diğer meallere bakarak ve hatta kelime kelime anlamdan yararlanarak ayetin anlamını daha iyi kavrayabilir.

Not: Bu kitap, en az 10" ekranlı (tablet,PC v.b.) cihazlarda rahat olarak okunabilir.

kurancevirileri@gmail.com 

Read more

About the author


kurancevirileri@gmail.com  

https://www.facebook.com/yasin.kuran

Read more

Reviews

4.2
380 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Yasin
Read more
Pages
1714
Read more
Language
Turkish
Read more
Genres
Religion / Islam / Koran & Sacred Writings
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Elmalılı M. Hamdi Yazır
Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hicri 1294 Miladi 1877 yılında Antalya'nın Elmalılı kazasında doğdu. Babası Numan Efendi, aslen Burdur'un Gölhisar kazası Yazır köyü halkındandır. Numan Efendi, küçük yaşta Yazır köyünden çıkıp Elmalı'ya gelmiş, orada okumuş ve "Şer'iye Mahkemesi" başkâtibi olmuştur. Hamdi Efendi'nin annesi, Elmalı âlimlerinden Mehmet Efendi'nin kızı Fatma Hanım'dır.
İlkokulu ve bugünkü ortaokula denk sayılan Rüşdiye'yi Elmalı'da bitiren Hamdi Efendi, 1892 yılında, dayısı hoca Mustafa Sarılar ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve devrinin âlimlerinden Kayserili Mahmud Hamdi Efendi'den ders almıştır. İstanbul'daki diğer tanınmış hocaların da derslerine devam ettikten sonra, 1906 yılında "Bayezit dersiâmı" olarak icâzet almıştır. Aynı yıl yapılan seçimlerde Antalya Mebusu olmuş ve II. Meşrutiyet'in bu ilk meclisinde, özellikle 1876 "Kanun-i Esâsi"sinin değiştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
1909 yılında Mülkiye Mektebi'nde Ahkâm-ı Evkâf ve Arâzî dersleri okutmuş ve yine aynı yıllarda Mekteb-i Kuzâtta "Fıkıh" dersleri vermiştir. Daha sonra Darü'l-Hikmeti'l-İslâmiye (Şeyhü'l-İslâmlığa bağlı Yüksek Müşavere Heyeti) üyeliğine ve bir müddet sonra da başkanlığına tayin edilmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra Evkaf Nazırlığı'nda bulunmuş ve bu sırada Âyan Meclisi üyesi olmuştur.
Cumhuriyetin ilânı sırasında Mütehassısîn medresesinde mantık müderrisi idi. Medreseler kaldırılınca evinde inzivaya çekilmiş, ilmî tetkik ve araştırmalarına devam etmiştir. Yirmi yıl kadar devam eden bu uzlet (yalnızlık) devresi, "Hak Dini Kur'an Dili" adındaki Türkçe tefsiri hazırlamasına imkân vermiştir. Tefsire başlamadan önce Mısırlı Prens Abbas Halim Paşa'nın teşviki ile "Büyük İslâm Hukuku Kâmusu" ile meşgul bulunuyordu. Bu eserle birkaç yıl meşgul olduktan sonra yarım bırakmış ve tefsiri yazmaya başlamıştır.

Âyan üyeliğinin son yıllarında Fransızca'dan tercümeye başladığı bir felsefe tarihi kitabını tamamlayarak ilave ettiği önemli bir dibace (önsöz) ve diğer haşiyelerle birlikte "Metalib ve Mezahib" adıyla bastırmıştır.


Hamdi Efendi, ayrıca devrinin güzel sanatlarından olan hat ve mûsikî ile de ilgilenmiştir. Özellikle "Nesih" ve "Sülüs" yazılarda iyi bir hattat idi. Aynı zamanda hâfız olduğu için alaturka mûsikînin çeşitli makamlarıyla ciddi bir şekilde meşgul olmuştur.


Hamdi Efendi, 27 Mayıs 1942'de İstanbul Erenköy'de vefat etmiştir.

İmam El Beyhaki
Yazar bu kitapta İslâm toplumunun taşıması gereken ahlak ilkelerini işlemiş ve buna dair sağlam delilleri toplamış ve onları kırk konu (madde) üzerine tertib etmiştir. Kitaba, önce Allahu Teâlâ’ya ibadet hususunda kendisine hiçbir şeyi ortak koşmadan sadece bir tek Ona ibâdetin gereğinden başlamış, sonra Allah’ın hoşlanmadığı bütün çirkin işlerden tevbe etmek ve hasmın rızasını alarak onu hoşnut etmek, kötü arkadaşlardan uzaklaşmak, gözü haramdan sakınmak, Allah’ı zikretmekten alıkoyan şeyleri terk etmek, Doğruluk ve diğer Ahlâk konularını işleyerek kitabı, bir Mü’minin bu kitapta söylenenlerin tamamını yaşamaya çalışması gerektiğini belirterek tamamlamıştır.

Yazar kitabın önsözünde hadis araştırıcıları için birçok faydalı eser yazdığını bu kitabı yazmaktaki maksadının da onlara yaşayışlarında ve ahlaklarında ihtiyaç duyacakları bazı bilgileri özet olarak aktarmak ve onlara Allah’u Teâlâ’ya ibadet hususunda mutlaka bilinmesi gerekenleri tebliğ görevi yapmak olduğunu belirtmiştir.

Yazarın hadisleri getiriş şekli onun bu konuda imam oluşunun parlak göstergesidir. Zira o, hadisleri senediyle getirmekte ve eğer o hadisin birden fazla senedi varsa bütün senetleri zikretmekte ve sonra da o hadisi kütübü sitteden hangisinin tahriç ettiğini ve kendisine(Beyhakî’ye) ulaşıncaya kadar olan bütün senedi zikretmektedir.

Böylece o hadisin birçok geliş yolunu ve Kütübü sitte deki geliş yollarını da belirtmiş olmaktadır.

Bu kadarla da yetinmemekte, uzatmamak için konunun başında metni(hadisi) nakletmekte ve diğer senetler için de “benzeri, aynısı, aynı manada” ifadelerini kullanmaktadır. Yazar bununla da yetinmeyip sened hakkında söyleyeceğini tamamladıktan sonra hadiste anlaşılması zor (garib) noktaları da açıklamaktadır.

Böylece kitab yazarının da arzu ettiği gibi hadis öğrenmek ve gereğince amel etmek isteyenlere her yönüyle mükemmel bir müracaat kitabı olmuştur.

Hayırlı bir hizmet olarak gördüğümüz bu eseri Yazarından af dileyerek okuyucularımızın daha fazla istifade etmeleri için konuları ilgili ayetlerle zenginleştirdik. Hadislerin ravileri ile ilgili senetleri orijinal metinde göstermemize rağmen okuyucuyu yormamak için sadece rivayet eden sahabîyi belirterek takdim ettik. Bu amelimizde Yüce Rabbimizin rızasını taleb düşüncesinde olduğumu belirtir, kitabın yazarı, okuyucuları ve benim için ahiret azığı kılmasını Mevlâyı müteâlden niyaz ediyor, O’na Hamd, Rasulüne Salât ve selâm ediyorum.


DAVUD SÜLEYMAN
Tüm okuyucu kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan indirilen her kitap için platform bizlere Türkiye için 1,51 TRY Yurtdışı için ise 1,22 TRY ödemektedir. Yani ortalama bir ekmek parası.. indirdiğiniz her kitap ile ihtiyaç sahibi bir ailenin bir ekmeğini temin ettiğinizi dolayısı ile şükrü çoğalttığınızı bilmelisiniz. Eğer az şükrederseniz hayatınız az değişir.Eğer şükrü her gün bolca kullanırsanız, hayatınız inanılmaz ölçüde ve hayal bile edemeyeceğiniz biçimlerde değişir. "Kulum sana vermiş olduğum nimetlerin kıymetini bilirsen nimetlerini çoğaltırım. Yükseltirim. Büyütürüm. Bilmezsen elinden alırım."

Nimete hakkıyla şükretmek, berekete bereket katar.

Hiçbir şeyi kuldan değil, Allah’tan istemek, bereket kapısını sürekli açık tutmaktır. 

Halbuki her anımızda bize şah damarımızdan daha yakın olan yüceler yücesi tek yaratıcı ile her an her yerde beraberiz.

Gizlimiz, saklımız, mahremimiz asla yok.

Şimdi bir düşünün ne kadar rezil durumlarda kayıt altına alındığımızı,

utanın benim utandığımdan daha fazla bir utançla..

Bunun farkına vardığınızda bir şeyler istemek değil

tövbe etmek, özür dilemek, af dilemek ilk yapmamız gereken şey olur değil mi??!

“Leyla’ dan geçme faslındayım Mevla yı bulma yollarında..”

Leylada takılı kaldığımızdan asıl olana bir türlü ulaşamıyoruz. Bence ilahi aşkın ön provası Leyla’dan yahut Mecnun’dan geçiyor..

Şu an yazdıklarımın bile ilahi aşktan başka bir sebebi yok.

Göremediğimiz, itiraf edemediğimiz gerçekleri başkalarının da görmesine beni vesile edebileceğinin şükrü, mutluluğuma mutluluk katıyor.

Tüm dünyada 7 milyar insan olmasının benim için pek bir önemi yok desem yeridir.

Çünkü benim için bir ben, birde Rabbim var. Bu sizin içinde geçerli olan en basit gerçek…

Hangi millete hangi dine hangi ırka hangi renge dahil olursanız olun yaratılmışların en şereflisi olarak bu dünyaya gönderildiniz ve sizin dışınızda yaratılan her şey size hizmet etmek için yaratılmışken bu acizliğin sebebi ne?!

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.