Sağlık Almanak 2003-2017: Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler 2003 -2017

Mehmet ATASEVER
Free sample

 Bu çalışmada Türkiye Sağlık Sisteminde Yaşanan Gelişmeler 2003 -2017  döneminde yaşanan gelişmeler tarihsel seyrine uygun olarak aktarılmıştır. 


Read more
Collapse

About the author

 

Mehmet ATASEVER KİMDİR?

 

Halen Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi olarak görev yapan Atasever 10 yıla yakın Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yapmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünü 1992 yılında bitirmiş, aynı üniversitede Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında yüksek lisans yapmış, Muhasebe-Finans alanında doktora dersleri almıştır.  Sağlık ekonomisi, yönetimi ve finansmanı hususunda bilimsel çalışmaları olan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok organizasyonda görev yapan Atasever’in; Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi, Türkiye İlaç Sektörü Analizi, Türkiye’de Ağız- Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri, Türkiye Tıbbi Cihaz Sektör Analizi, Döner Sermaye Sağlık İşletmeleri: Tespit ve Öneriler, Tıbbi Cihaz Sektör Analizi, Türkiye Sağlık Hizmet Alımları Rehberi, Sağlık İşletmelerinde Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları Yönetimi ve Türkiye Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu (2003- 2018 Dönemi) isimleri ile yayınlanmış kaynak kitapları bulunmaktadır.

http:// www.mehmetatasever.org uzantılı kişisel internet sitesi bulunmaktadır.

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Mehmet ATASEVER
Read more
Collapse
Published on
Jun 26, 2018
Read more
Collapse
Pages
90
Read more
Collapse
ISBN
9786058138421
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Reference / Almanacs
Reference / Research
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 “Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri” kitabında, Türkiye ağız- diş sağlığı hizmetleri, yönetimi, hizmet sunumu, finansmanı ve harcamaları incelenerek analiz edilen kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ile 2003 yılından itibaren izlenen politikalar neticesinde Türkiye’de ağız-diş sağlığı hizmetlerinin nasıl geliştiği, finansmanı ve yapılan harcamaların detaylı analizi yapılarak, sektörün mevcut durumu, stratejisi ve hedefleri incelenmiştir. 

Ağız-diş sağlığı hizmetleri için yapılan harcamalarla ilgili rakamlar 2002 yılı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun en son verisini yayınladığı yıl olan 2013 yılları ve arasındaki döneme ilişkin verilmiştir. Çalışma sekiz temel bölümden oluşmaktadır:

Birinci Bölümde: Ağız-diş sağlığı hizmetleri ile ilgili temel kavramlar verilmiş, Türkiye’de ağız-diş sağlığı hizmetlerinin tarihsel gelişimi, eğitimi, yönetim ve organizasyonu ile Türkiye ağız-dişsağlığı profili anlatılmıştır.

İkinci Bölümde: Türkiye ağız-diş sağlığı hizmet birimleri, planlaması ve ruhsatlandırılması ve ağız-dişsağlığı hizmet binalarının özellikleri anlatılmıştır. 

Üçüncü Bölümde: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı ADSM’lerin ve serbest muayenehanelerin yönetimi anlatılmıştır. 

Dördüncü Bölümde: Türkiye’de ağız-diş sağlığı personeli, personelin sınıflandırılması, görev ve yetkileri, personel sayısı, personelin mali, özlük ve sosyal hakları ile çalışan hakları ve güvenliği anlatılmıştır. 

Beşinci Bölümde: Türkiye’de ağız-diş sağlığı hizmetleri sunumu, başvuru işlemleri, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS), poliklinik hizmetleri, protez laboratuvar hizmetleri, ameliyathane hizmetleri, nöbet hizmetleri, atıkların imhası, sevk işlemleri, cezaevleri ve sağlık turizmi kapsamında verilen ağız-diş sağlığı hizmetleri, hizmet göstergeleri, hizmet kalite standartları ile hasta hakları, güvenliği ve memnuniyeti anlatılmıştır. 

Altıncı Bölümde: Dental görüntüleme hizmetlerinin sunumu, diş hekimliğinde kullanılan görüntüleme yöntemleri ve dental görüntüleme hizmet verileri anlatılmıştır. 

Yedinci Bölümde: Türkiye’de ağız-diş sağlığı hizmetlerinin finansmanı, harcamaları, fiyatlandırılması ve geri ödeme sistemi anlatılmıştır. 

Sekizinci Bölümde: Türkiye’de ağız ve diş sağlığı harcamalarının analizi, harcamaların uluslararası mukayeseleri, hizmetlerin ve kapasitesinin analizi hizmetlerden memnuniyet ve hedefleri anlatılmıştır. 

“Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı ve Dental Görüntüleme Hizmetleri” kitabı ile Türkiye’deki ağız-diş sağlığı hizmetlerinin yönetimi, sunumu, finansmanı, harcamaları ve analizi ile ilgili önemli bir boşluğun doldurulacağını düşünüyoruz. Bu vesile ile yaptığımız çalışmanın ve yapılacak ileri araştırmalara rehberlik etmesini temenni ediyoruz.

"Tarih Nehri Zamanın İzinde" kitabıma göz atmayı unutmayın. Yorumlarınız ve verdiğiniz destek için her birinize sonsuz teşekkür ederim.

...

Eğlenirken öğreneceksiniz

...

Solunum fonksiyonlarımız normale dönmeye başladığı için, yürürken yorulma, koşmaya başladıktan hemen sonra tıkanma gibi sorunlar kendini daha az gösterir. Hala bir Usain Bolt gibi koşamazsınız ancak, içmemeye devam ederseniz kim bilir… Belki de koşarsınız!

"Sigarayı Bırakır Bırakmaz Vücudumuz Nasıl Tepki Vermeye Başlıyor?" adlı konudan alıntıdır.

...

Bir planarya 279 parçaya bölündüğünde dahi, kendini yenilemeyi başarır. Bu mükemmel olay insanlarda da gözlemlenir. Ancak parmağımız kesildiğinde yeni bir insan oluşmaz. Çünkü insanlarda ki rejenerasyon hücre ve doku düzeyindedir.

"Küçücük Bir Parçasından Yeni Bir Birey Oluşturan Canlı" adlı konudan alıntıdır.

...

Okuldan gelir, biraz dinlenir ve derse geçersiniz. Siz güzel güzel ders çalışırken, midenizde sizinle bir çalışmaya başlar. Öncesinde hafif bir açlık isteği, sonrasında eğer konuşacak olsa “artık bana yemek ver” diye bağıran sesler duyulur. Mideniz açtır. Mutfakta annenizin tencere/ tava alış seslerini duyarsınız ve midenizin komutasında oturduğunuz yerden hafifçe kalkıp mutfağa yönelirsiniz. Tam “Anne ne yiyeceğiz?” diyecekken, annenizin yanaklarından süzülen boncuk boncuk damlaları görürsünüz. Ve artık çok geçtir, hemen sizin de gözleriniz yaşarır. Soğan, intikamını almaktadır…

"Soğan Doğrarken Gözlerimiz Neden Yaşarır" adlı konudan alıntıdır.

...

Etiketler: #bilim #bilgi #soğan #gemi #ay #bardak #buharlaşma #fen #insan #insanvücudu #vücut #tesla #bilimdünyası #bilinmeyenler #kitap #gizem #sır #merak #merakedilenler #bunları #biliyor #musunuz #efsane #efsaneler #enerji #sağlık #mide #göz #gözrengi #mavi #kahverengi #ben #bilmem #kitabım #bilir #geviş #zooloji #hayvan #hayvanlar #deney #icatlar #gemiler #nasıl #yüzer #kışuykusu #uyku #öğrenmek #güneykutbu #ayın #karanlık #yüzü #hikaye #önemliolaylar #gerçekbilgiler #retina #şimşek #yıldırım #anne #21mart #23eylül #bilgiler #önemlibilgiler #kanguru #kangurular #neden #geri #gidemez #tahta #güneş #ekvator #hikayeler #kısahikayeler #bilgikitabı #eğlenmek #eğlenceli #buğulanmak #elektrik #kablosuzelektrik #sigara #sigaranınzararları #hastalık #morarma #kutuplar #esnemek #nedenesneriz #soru #cevap #planarya #biyoloji #kalpkrizi #kalp #mitoz

.....

bilim, bilgi, soğan, gemi, ay, bardak, buharlaşma, fen, fenbilgisi, insan, insanvücudu, vücut, tesla, bilimdünyası, bilinmeyenler, kitap, gizem, sır, merak, merakedilenler, bunları, biliyor, musunuz, efsane, efsaneler, enerji, sağlık, mide, göz, gözrengi, mavi, kahverengi, ben, bilmem, kitabım, bilir, geviş, zooloji, hayvan, hayvanlar, deney, icatlar, gemiler, nasıl, yüzer, kışuykusu, kış, uyku, öğrenmek, güneykutbu, ayın, karanlık, yüzü, hikaye, önemliolaylar, gerçekbilgiler, retina, şimşek, yıldırım, anne, 21mart, 23eylül, bilgiler, önemlibilgiler, kanguru, kangurular, neden, geri, gidemez, tahta, güneş, ekvator, hikayeler, uzay, kısahikayeler, dünya, bilgikitabı, eğlenmek, uzaybilimi, eğlenceli, buğulanmak, elektrik, kablosuzelektrik, sigara, sigaranınzararları, hastalık, morarma, kutuplar, esnemek, nedenesneriz, soru, cevap, planarya, biyoloji, kalpkrizi, kalp, mitoz

        Türkiye’de toplumun sağlık durumu son 15 yılı içerisinde sağlık hizmetinin sunumundan, kapsamına, yaklaşımından, yönetimine kadar meydana gelen iyileşmeler ile birlikte önemli ölçüde gelişme göstermiştir. Sağlık hizmetlerine erişimde hakkaniyetin artırılması için yapılan hizmet sunumu reformları ve sağlık sigorta kapsamının artırılmasıyla toplumun sağlık durumunda kayda değer gelişmeler yaşanmıştır.  Türkiye’de son yıllarda izlenen insan odaklı politikalar birlikte sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan başarıda  sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların daha yüksek ve daha etkili olmasının da büyük rolü olmuştur.  Bu dönemdeki başarılı finansal yönetimle sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması bu iyileşmelerin önemli bir kısmının sebebi olarak gösterilebilir. Sağlık alanında Türkiye’de yaşanan devasa değişime rağmen sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının  artmaması sağlığa ayrılan kaynakların oldukça etkin, ekonomik ve verimli kullanıldığını göstermektedir. Bu dönemde sağlık alanında şehir hastaneleri gibi büyük yatırımlarda hayata geçirilmeye başlamıştır. Sağlığa ilişkin alt yapının varlığı, bir ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınmasında önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Sağlık hizmetlerinde son yıllarda tartışılan en önemli konuların başında finansal sürdürebilirlik ve artan maliyet baskılarına karşı sistemin finansal gücü yer almaktadır. Türkiye’de ekonomik büyüme göstergeleri içerinde sağlık harcamalarının temel makro göstergelerin karşılaştırılması finansal sürdürebilirliğin bir ölçümü olarak görülebilir. Türkiye’de 2003 yılından itibaren uygulanmaya konulan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” nın sağlık göstergelerindeki iyileşmeler ve sağlık hizmetlerine erişimde sağladığı başarının yanı sıra finansal sürdürülebilirlik kulvarında da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu başarının en önemli sağlamasını vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyetinde sağlanan yüksek artışlarda görebiliyoruz.

Yapılan bu çalışmada Türkiye’de sağlık sistemi,  sağlık sisteminde son 15 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler, sağlığın finansmanı, sağlık harcamaları ve sağlık hizmetlerinden memnuniyet genel hatlarıyla analiz edilmiştir.

Tıbbi laboratuvar hizmet alım uygulamaları, ülkemizde 2003 yılından itibaren uygulamaya konan “Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile birlikte özellikle kamu sağlık sektöründe verilen mevcut hizmetleri daha verimli, etkili ve kaliteli sunabilmek için yaygınlaştırılmıştır. Sağlık işletmeleri, özellikle kendilerine has faaliyetleri gerçekleştirmek istemeleri, temel faaliyetlerinin dışında kalan işleri ise hastane dışındaki uzmanlaşmış diğer kurumlara yaptırma eğilimi, hizmet alım (outsourcing)

uygulamalarını ortaya çıkarmıştır. Sağlık işletmelerinin hizmet alım ihaleleri ile herhangi bir faaliyetin kalite, verimlilik ve etkinlik açısından sonuçlarını geliştirmek istediğinde, bu konuda kendisinden daha yetkin bir işletmeden bu iş süreçlerini sağlama yoluna gidebilir. Hizmet alımları, klinik ya da klinik dışı hizmetlerin sunumunun kısmi ya da tüm sorumluluğunun özel sektöre kaydırılmasını ancak hizmetin finansmanının özellikle hastane işletmelerinin gerçekleştirilmesini ve hizmetin denetlenmesini içerir. Bu uygulamalar, son yıllarda özellikle “otelcilik hizmetleri” olarak

adlandırılan çamaşır, temizlik, güvenlik ve mutfak işleri gibi hizmetlerde yoğunlukla kullanılmakta iken 2003 yılında uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile tıbbi hizmetlerin de dışardan temin edilmesi yoluyla daha da genişlemiştir. Bu genişleme yani hizmet alım uygulamaları, her ne kadar kolaylıkla yönetilen, denetlenebilen küçük ölçekli hizmetlerin yanında yakın zamanda uygulamaya konan Kamu Özel İş Birliği şehir hastaneleri ile birlikte büyük ölçekli hizmet

alımlarıyla daha da karmaşık ve maliyetli hale gelecektir. Hizmet Alımları sağlık hizmet sunumunun önemli bir parçası haline gelerek sektöründe önemli yekûn bir yer teşkil etmektedir. Türkiye’de

sağlık sektöründe hizmet alımlarına yönelik bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; hizmet alımları ile ilgili genel kavramlar, tarihsel gelişimi, mevzuatı, sınıflandırılması ve verileri açıklanmıştır. İkinci bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımlarının tanımı ve kapsamı, sınıflandırılması, ihtiyacın tespiti ve teknik özelliklerin belirlenmesi anlatılmıştır. Üçüncü bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımları ihale işlemleri,  işleyişi ve ödeme işlemleri, dikkat edilmesi gereken hususlar, sınır değer hesaplanması ve sorumluluklar açıklanmıştır. Dördüncü bölümde; tıbbi laboratuvar hizmet alımları muhasebe işlemleri, kıdem tazminatı, KDV tevkifatı ve Damga vergisi uygulamaları anlatılmıştır. Beşinci bölümde tıbbi laboratuvar hizmet alım harcamaları yıllar itibarıyla detaylı bir şekilde nominal ve reel rakamlarla ve kurumsal bazda ayrıştırılarak anlatılmış ve analiz edilmiştir. Sağlık işletmeleri açısından önemli bir konu olan tıbbi laboratuvar hizmet alımlarının yönetimi ile ilgili yaptığımız bu çalışmanın Türk sağlık sistemine ve işletmelerine faydalı olmasını ve sonuçta Türk milletine kaliteli bir sağlık hizmeti olarak dönmesini Yüce Allah’tan (c.c.)

dileriz.

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.