CUMHURİYET DÖNEMİ DEVRİMLER VE DİNDARLAR

· Mehmet Hüsrevoğlu
3.7
27 reviews
Ebook
76
Pages

About this ebook

İsyan ve infiallere sebeb olan devrim kanunları 1920 yılından itibaren şu başlıklar altında incelenebilir: 1 Kasım 1922 Saltanat’ın kaldırılması. 29 Ekim1923 Cumhuriyet ilanı 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat kanunu iptali 20 Nisan 1924 ŞER’Î yasaların kaldırılması 11 Kasım 1924 Medreselerin kapatılması 25 Kasım 1924 Teşkilat-ı esasiye kanunu ile şer’iyye mahkemelerinin kaldırılması 25 Kasım 1925 Şapka kanunu 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviye’lerin kaldırılması 1 Kasım 1928 HARF devrimi… Devrim kanunları neticesi belirli bir süre, ülke toprakları sanki bir mezarlık haline dönüşmüş, itiraz edenler; İstiklal mahkemeleri - Takriri sükûn kanunu gibi, olgun aklın kabul edemeyeceği uygulamalarla binlerce masumun canı yanmıştır…

Ratings and reviews

3.7
27 reviews
Caner Anbarcı
April 21, 2024
Merak etmeyin, siyasal islam sona erdiği zaman Cumhuriyet'in aleyhine konuşan, yazan herkes karşılığını Türkiye Cumhuriyeti devletinden misliyle alacaktır.
Did you find this helpful?
Gökhan Karaarslan
October 19, 2022
iftira ve yalandan başka kayda değer bir şey göremedim
Did you find this helpful?
Ali Horzum
September 25, 2023
ilk sayfasını okuduktan sonra kolayca bırkabileceğim bir kitap.
Did you find this helpful?

Rate this ebook

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.