Pamiętnik Munia

Nakład Gebethnera i Wolffa
Loading...

Additional Information

Publisher
Nakład Gebethnera i Wolffa
Read more
Collapse
Published on
Dec 31, 1900
Read more
Collapse
Pages
246
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Polish
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Michał Bałucki

Twórca komedii i powieści (pseudonim: Elpidon), związany z Krakowem;studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim matematykę, a następnieliteraturę. Należał do grupy tzw. przedburzowców, pisarzyodrzucających romantyczną i mesjanistyczną retorykę zrywów narodowych,ale oczekujących przełomowej zmiany historycznej; większość z nichwzięło następnie udział w powstaniu styczniowym. Sam Bałucki niewalczył z bronią w ręku, ale działał w organizacjach spiskowych wGalicji i redagował wraz z Anczycem pismo "Kosynier"; aresztowany podkoniec 1863, spędził rok w więzieniu. Podobno tam poznał pewnegogórala, którego los skłonił go do napisania popularnej pieśni Dlachleba (znanej jako pieśń "Góralu, czy ci nie żal" do muzykiWładysława Żeleńskiego). Debiutował utworami poetyckimi drukowanymi wprasie. W latach 60. Bałucki dołączył do grona pozytywistów,propagując w swych utworach bliskie im idee; był dowcipnym krytykiemstosunków społecznych w Galicji, szydził z mody na szlachetczyznępowszechnej wśród mieszczaństwa (m.in. w powieści Pan burmistrz zPipidówki). Jako znakomity komediopisarz cieszył się wielkąpopularnością. U schyłku życia stał się obiektem atakówprzedstawicieli Młodej Polski; toczył z nimi spór światopoglądowy nakartach swoich utworów, jednak szczególnie napastliwe recenzje LucjanaRydla na łamach szacownego "Czasu" miały wpływ nie tylko na stanpsychiczny, ale również na sytuację materialną. Ostatecznie bojkotprzeprowadzili nawet aktorzy podczas premiery jednej z jego sztuk.Bałucki popełnił samobójstwo strzałem z rewolweru na krakowskichBłoniach; został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ur. 29 września 1837 w Krakowie
Zm. 17 października 1901 w Krakowie
Najważniejsze dzieła: komedie: Radcy pana radcy (1867), Grube ryby (1879), Sąsiedzi: Dom otwarty (1883), Sąsiedzi: Ciężkie czasy (1889), Sąsiedzi: Klub kawalerów (1890), powieści: Typy i sylwetkikrakowskie (1881), Pan burmistrz z Pipidówki (1887), pieśń: Dlachleba (1874)
Michał Bałucki

Twórca komedii i powieści (pseudonim: Elpidon), związany z Krakowem;studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim matematykę, a następnieliteraturę. Należał do grupy tzw. przedburzowców, pisarzyodrzucających romantyczną i mesjanistyczną retorykę zrywów narodowych,ale oczekujących przełomowej zmiany historycznej; większość z nichwzięło następnie udział w powstaniu styczniowym. Sam Bałucki niewalczył z bronią w ręku, ale działał w organizacjach spiskowych wGalicji i redagował wraz z Anczycem pismo "Kosynier"; aresztowany podkoniec 1863, spędził rok w więzieniu. Podobno tam poznał pewnegogórala, którego los skłonił go do napisania popularnej pieśni Dlachleba (znanej jako pieśń "Góralu, czy ci nie żal" do muzykiWładysława Żeleńskiego). Debiutował utworami poetyckimi drukowanymi wprasie. W latach 60. Bałucki dołączył do grona pozytywistów,propagując w swych utworach bliskie im idee; był dowcipnym krytykiemstosunków społecznych w Galicji, szydził z mody na szlachetczyznępowszechnej wśród mieszczaństwa (m.in. w powieści Pan burmistrz zPipidówki). Jako znakomity komediopisarz cieszył się wielkąpopularnością. U schyłku życia stał się obiektem atakówprzedstawicieli Młodej Polski; toczył z nimi spór światopoglądowy nakartach swoich utworów, jednak szczególnie napastliwe recenzje LucjanaRydla na łamach szacownego "Czasu" miały wpływ nie tylko na stanpsychiczny, ale również na sytuację materialną. Ostatecznie bojkotprzeprowadzili nawet aktorzy podczas premiery jednej z jego sztuk.Bałucki popełnił samobójstwo strzałem z rewolweru na krakowskichBłoniach; został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ur. 29 września 1837 w Krakowie
Zm. 17 października 1901 w Krakowie
Najważniejsze dzieła: komedie: Radcy pana radcy (1867), Grube ryby (1879), Sąsiedzi: Dom otwarty (1883), Sąsiedzi: Ciężkie czasy (1889), Sąsiedzi: Klub kawalerów (1890), powieści: Typy i sylwetkikrakowskie (1881), Pan burmistrz z Pipidówki (1887), pieśń: Dlachleba (1874)
Michał Bałucki

Twórca komedii i powieści (pseudonim: Elpidon), związany z Krakowem;studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim matematykę, a następnieliteraturę. Należał do grupy tzw. przedburzowców, pisarzyodrzucających romantyczną i mesjanistyczną retorykę zrywów narodowych,ale oczekujących przełomowej zmiany historycznej; większość z nichwzięło następnie udział w powstaniu styczniowym. Sam Bałucki niewalczył z bronią w ręku, ale działał w organizacjach spiskowych wGalicji i redagował wraz z Anczycem pismo "Kosynier"; aresztowany podkoniec 1863, spędził rok w więzieniu. Podobno tam poznał pewnegogórala, którego los skłonił go do napisania popularnej pieśni Dlachleba (znanej jako pieśń "Góralu, czy ci nie żal" do muzykiWładysława Żeleńskiego). Debiutował utworami poetyckimi drukowanymi wprasie. W latach 60. Bałucki dołączył do grona pozytywistów,propagując w swych utworach bliskie im idee; był dowcipnym krytykiemstosunków społecznych w Galicji, szydził z mody na szlachetczyznępowszechnej wśród mieszczaństwa (m.in. w powieści Pan burmistrz zPipidówki). Jako znakomity komediopisarz cieszył się wielkąpopularnością. U schyłku życia stał się obiektem atakówprzedstawicieli Młodej Polski; toczył z nimi spór światopoglądowy nakartach swoich utworów, jednak szczególnie napastliwe recenzje LucjanaRydla na łamach szacownego "Czasu" miały wpływ nie tylko na stanpsychiczny, ale również na sytuację materialną. Ostatecznie bojkotprzeprowadzili nawet aktorzy podczas premiery jednej z jego sztuk.Bałucki popełnił samobójstwo strzałem z rewolweru na krakowskichBłoniach; został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ur. 29 września 1837 w Krakowie
Zm. 17 października 1901 w Krakowie
Najważniejsze dzieła: komedie: Radcy pana radcy (1867), Grube ryby (1879), Sąsiedzi: Dom otwarty (1883), Sąsiedzi: Ciężkie czasy (1889), Sąsiedzi: Klub kawalerów (1890), powieści: Typy i sylwetkikrakowskie (1881), Pan burmistrz z Pipidówki (1887), pieśń: Dlachleba (1874)
Michał Bałucki

Twórca komedii i powieści (pseudonim: Elpidon), związany z Krakowem;studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim matematykę, a następnieliteraturę. Należał do grupy tzw. przedburzowców, pisarzyodrzucających romantyczną i mesjanistyczną retorykę zrywów narodowych,ale oczekujących przełomowej zmiany historycznej; większość z nichwzięło następnie udział w powstaniu styczniowym. Sam Bałucki niewalczył z bronią w ręku, ale działał w organizacjach spiskowych wGalicji i redagował wraz z Anczycem pismo "Kosynier"; aresztowany podkoniec 1863, spędził rok w więzieniu. Podobno tam poznał pewnegogórala, którego los skłonił go do napisania popularnej pieśni Dlachleba (znanej jako pieśń "Góralu, czy ci nie żal" do muzykiWładysława Żeleńskiego). Debiutował utworami poetyckimi drukowanymi wprasie. W latach 60. Bałucki dołączył do grona pozytywistów,propagując w swych utworach bliskie im idee; był dowcipnym krytykiemstosunków społecznych w Galicji, szydził z mody na szlachetczyznępowszechnej wśród mieszczaństwa (m.in. w powieści Pan burmistrz zPipidówki). Jako znakomity komediopisarz cieszył się wielkąpopularnością. U schyłku życia stał się obiektem atakówprzedstawicieli Młodej Polski; toczył z nimi spór światopoglądowy nakartach swoich utworów, jednak szczególnie napastliwe recenzje LucjanaRydla na łamach szacownego "Czasu" miały wpływ nie tylko na stanpsychiczny, ale również na sytuację materialną. Ostatecznie bojkotprzeprowadzili nawet aktorzy podczas premiery jednej z jego sztuk.Bałucki popełnił samobójstwo strzałem z rewolweru na krakowskichBłoniach; został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ur. 29 września 1837 w Krakowie
Zm. 17 października 1901 w Krakowie
Najważniejsze dzieła: komedie: Radcy pana radcy (1867), Grube ryby (1879), Sąsiedzi: Dom otwarty (1883), Sąsiedzi: Ciężkie czasy (1889), Sąsiedzi: Klub kawalerów (1890), powieści: Typy i sylwetkikrakowskie (1881), Pan burmistrz z Pipidówki (1887), pieśń: Dlachleba (1874)
Michał Bałucki

Twórca komedii i powieści (pseudonim: Elpidon), związany z Krakowem;studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim matematykę, a następnieliteraturę. Należał do grupy tzw. przedburzowców, pisarzyodrzucających romantyczną i mesjanistyczną retorykę zrywów narodowych,ale oczekujących przełomowej zmiany historycznej; większość z nichwzięło następnie udział w powstaniu styczniowym. Sam Bałucki niewalczył z bronią w ręku, ale działał w organizacjach spiskowych wGalicji i redagował wraz z Anczycem pismo "Kosynier"; aresztowany podkoniec 1863, spędził rok w więzieniu. Podobno tam poznał pewnegogórala, którego los skłonił go do napisania popularnej pieśni Dlachleba (znanej jako pieśń "Góralu, czy ci nie żal" do muzykiWładysława Żeleńskiego). Debiutował utworami poetyckimi drukowanymi wprasie. W latach 60. Bałucki dołączył do grona pozytywistów,propagując w swych utworach bliskie im idee; był dowcipnym krytykiemstosunków społecznych w Galicji, szydził z mody na szlachetczyznępowszechnej wśród mieszczaństwa (m.in. w powieści Pan burmistrz zPipidówki). Jako znakomity komediopisarz cieszył się wielkąpopularnością. U schyłku życia stał się obiektem atakówprzedstawicieli Młodej Polski; toczył z nimi spór światopoglądowy nakartach swoich utworów, jednak szczególnie napastliwe recenzje LucjanaRydla na łamach szacownego "Czasu" miały wpływ nie tylko na stanpsychiczny, ale również na sytuację materialną. Ostatecznie bojkotprzeprowadzili nawet aktorzy podczas premiery jednej z jego sztuk.Bałucki popełnił samobójstwo strzałem z rewolweru na krakowskichBłoniach; został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Ur. 29 września 1837 w Krakowie
Zm. 17 października 1901 w Krakowie
Najważniejsze dzieła: komedie: Radcy pana radcy (1867), Grube ryby (1879), Sąsiedzi: Dom otwarty (1883), Sąsiedzi: Ciężkie czasy (1889), Sąsiedzi: Klub kawalerów (1890), powieści: Typy i sylwetkikrakowskie (1881), Pan burmistrz z Pipidówki (1887), pieśń: Dlachleba (1874)
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.