Szlak Kazimierz dwóch księżyców. Śladami Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym.

· Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
Ebook
32
Pages
Eligible

About this ebook

Żaden pisarz nie rozsławił Kazimierza Dolnego tak jak uczyniła to Maria Kuncewiczowa. Związana z miasteczkiem nad Wisłą przez kilkadziesiąt lat była obserwatorką i uczestniczką zarówno życia artystycznego i codziennej egzystencji mieszkańców.

Kuncewiczowa opisywała tutejsze realia społeczne, a także urodę pejzażu i architektury na kartach opowiadań, powieści, szkiców i wspomnień umiejętnie łącząc fakty z fikcją literacką.

Szlak Kuncewiczów umożliwi turystom odwiedzenie miejsc, które są w różnym stopniu związane z życiem i twórczością pisarki oraz postaciami wykreowanymi na kartach jej książek.

W przewodniku, który opisuje 12 wybranych lokalizacji, zostały uwzględnione opinie i spostrzeżenia jakie Maria Kuncewiczowa utrwaliła na kartach cyklu 20 opowiadań pod wspólnym tytułem "Dwa księżyce" oraz wspomnieniowego utworu literackiego "Listy do Jerzego".

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.