Od medycyny po Wi-Fi: Techniczne zastosowania astronomii w służbie społeczeństwa

· Polskie Towarzystwo Astronomiczne
5.0
3 reviews
Ebook
20
Pages

About this ebook

Broszura przedstawia zastosowania astronomii w społeczeństwie. Pokazuje jakie technologie opracowane lub rozwijane początkowo na potrzeby astronomii, przeszły potem do przemysłu lub życia codziennego. W oryginalnej angielskiej wersji publikacja została wydana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU). Polskie wydanie ukazało się nakładem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA).

Ratings and reviews

5.0
3 reviews
Tibor Deme
October 3, 2021
👉😎👍🤟

About the author

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) zrzesza zawodowych astronomów. Organizacja istnieje od 1923 roku, a obecnie liczy blisko 300 członków. Jest m.in. wydawcą czasopisma i portalu Urania (www.urania.edu.pl) oraz producentem cyklu programów telewizyjnych Astronarium (www.youtube.com/AstronariumPL).

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) zrzesza zawodowych astronomów. Organizacja istnieje od 1923 roku, a obecnie liczy blisko 300 członków. Jest m.in. wydawcą czasopisma i portalu Urania (www.urania.edu.pl) oraz producentem cyklu programów telewizyjnych Astronarium (www.youtube.com/AstronariumPL).

International Astronomical Union (IAU), czyli Międzynarodowa Unia Astronomiczna, rzesza zawodowych astronomów z całego świata. Istnieje od 1919 roku, liczy ponad 13 000 członków z ponad 100 krajów.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.