Bilişim Teknolojileri Ekonomisi Toplumu

eKitap Projesi & Cheapest Books
Free sample

Kitap oniki ana bölüme ayrılarak, Bilişim Teknolojilerinin Evde, Okulda, İşyerinde ve Kentlerdeki yaşam üzerine etkileri incelenmiştir. Genel olarak kitabın arka kapağında sıralanan sorular cevaplanmaya çalışılmıştır.

Bölüm-I: Teknoloji kavramı açıklanmış ve teknoloji geliştirmeyle ilgili buluş, icat, yenilik ve yayılma kavramları tanıtılmıştır. Daha sonra Endüstri 1.0’dan Endüstri 4.0’a geçiş anlatılmış ve Endüstri 4.0 detaylıca tanıtılmıştır. Dijital teknolojik dönüşümün önemi yanında ülkelerin teknoloji politikalarının ne olması gerektiği açıklanmıştır.


Bölüm-II: Bilişim Teknolojileri (BT) tanıtılmıştır. BT temel kavramlarından (veri, Enformasyon, bilgi), etkilerinden, ürettiği değerlerden, öneminden, terimlerinden ve yarattığı yeni imkânlardan bahsedilmiştir. Sonra BT’lerin toplumsal ve kişisel yaşantıyı nasıl değiştirdiğinin sebepleri irdelenmiştir. Bölüm sonunda BT seçimlerinin nasıl yapılması gerektiği açıklanmıştır.


Bölüm-III: BT donanımları tanıtılmıştır. Bu amaçla öncelikle bilgisayar fiziksel ve kavramsal olarak tüm yönleriyle incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. Bilgisayarın parçaları olan donanım ve yazılım tanıtılmıştır. Bilgisayar donanımı etrafında gelişen Bilgisayar ağları, ADSL, VoIP, 3D yazıcılar ve kablosuz ve mobil teknolojiler ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca bilgisayarın tarihsel gelişimi ve satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar irdelenmiştir.


Bölüm-IV: BT yazılımları tanıtılmıştır. Bu amaçla öncelikle bilgisayarın tüm yazılım türleri incelenmiştir. Bilgisayar yazılımlarıyla ilgili olan veritabanları, özgür yazılım, Linux İşletim sistemi, Pardus işletim sistemi, virüs, anti-virüs ve Bulut Bilişim yazılımları ayrı ayrı incelenmiştir.


Bölüm-V: İnternet teknolojileriyle ilgili sistemler anlatılmıştır. Bu amaçla internetle ilgili terimler, kavramlar, tarihçesi, okuryazarlığı, intranet, ekstranet, html dili ve önemi anlatılmıştır. Web sitelerinden bahsedilmiş ve internette gelişen yeni ortamlar olan e-Devlet, e-Ticaret ve m-Ticaret anlatılmıştır. Son kısımda ise internet kullanım istatistiklerinden ve geliştirmek için kullanılacak stratejilerden bahsedilmiştir.


Bölüm-VI: BT’lerinin evde hayatı nasıl değiştirdiğinden bahsedilmiştir. Bu bölümde ev otomasyon sistemleri, Multimedya bilgisayarlar, MP3 ve MP4 çalarlar, DVD, cep telefonları ve video kameralardan ve bunların etkilerinden bahsedilmiştir.


Bölüm-VII: BT’lerin iş yaşamı üzerine etkileri incelenmiştir. İşletmelerde kullanılan Bilişim Sistemleri (BS) klasik yönetim seviyeleri yerine fonksiyonlarına göre yeni bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Bu amaçla Operasyonel, Yönetim Destek, Veri Analizi, Yapay Zekâ ve Kurumsal Bilişim Sistemleri olarak beş kategoriye ayrılan BS’ler kısa kısa tanıtılmıştır.


Bölüm-VIII: BT’lerin öğretim sistemi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, eğitim, öğretim ve öğrenim kavramları BT açısından tanıtılmıştır. Daha sonra BT Destekli Öğretim (BTDÖ) ve BT Yönetimli Öğretim (BTYÖ) sistemleri incelenmiştir. İnternet yardımıyla gelişen sanal veya çevrimiçi öğretim anlatılmıştır. En sonda EBA ve FATİH projeleri tanıtılmıştır.


Bölüm-IX: BT’lerinin kent yaşamı üzerine etkileri anlatılmıştır. Bu amaçla BT’lerinin etkisiyle Dünya’daki kentsel gelişmelerden, Akıllı kentlerinin özelliklerinden ve yönetimlerindeki gelişmelerden bahsedilmiştir. Kent Bilişim Sistemi, e-Belediye, Kablosuz Belediye Internet Ağı (KBIA), Kent Güvenlik Sistemi ve Coğrafi Bilişim Sistemleri gibi kent yönetiminde BS uygulamaları ve bunların özellikleri incelenmiştir.


Bölüm-X: Bilişim Toplumunun özellikleri ve sınıfı incelenmiştir. Bilişim toplumunda hukuk ve telif hakları, bilgisayar ergonomisi ve dijital eşitsizlikten gibi konular anlatılmıştır. Sonra Bilişim toplumuna geçmek için yapılması gerekenlerden bahsedilmiştir.


Bölüm-XI: Bilişim Ekonomisi (BE) ve ana sektörleri incelenmiştir. Bilişim ekonomisinin temel özellikleri anlatılmıştır. BE’ye internetin katkıları açıklanmıştır. Bilişim ekonomilerinde istihdam ve işsizlik kavramları Endüstri 4.0 bağlamında incelenmiştir. Son kısımda Bilişim Ekonomisi ve Toplumuna geçmek için yapılması gerekenler özetlenerek listelenmiştir.


Bölüm-XII: Teknolojik gelişimin son 100 yılı incelenmiş ve Türkiye ile Dünya’daki teknolojik gelişmeler karşılaştırılmıştır. Dünyada yaşanan teknolojik değişimler doğrultusunda teknolojik politikalar açısından neler yapılması gerektiği analiz edilmiş ve öneriler sunulmuştur.

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
eKitap Projesi & Cheapest Books
Read more
Collapse
Published on
Sep 10, 2019
Read more
Collapse
Pages
460
Read more
Collapse
ISBN
9786057748010
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Business & Economics / Industries / Computers & Information Technology
Computers / Management Information Systems
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap “Bilişim Teknolojileri (BT) Ekonomisi ve Toplumu” adlı ilk kitabımda BT’lerin hayatımızı değiştirdiği dört yerdeki (Evde, okulda, kentlerde ve işyerlerinde) incelememin üçüncüsü olan işyerlerindeki etkileri üzerinedir. Daha önce “Bilişim Teknolojileri Destekli Öğrenim” ve “Bilişim Kentleri Çağı” adlı kitaplarımda BT’lerin okul ve kent yaşamındaki etkilerini detaylarıyla inceledim. 30 yılı aşan iş hayatımda BT’lerin iş dünyasını ve yönetimini kurulan Bilişim Sistemleri (BS) vasıtasıyla nasıl değiştirdiğini yaşayarak bildiğimden bu konu için uzun bir araştırma yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Diğer yandan 592 sayfayı bulan bu araştırmada sayfa sınırlaması amacıyla BS’lerle ilgili bazı konuları (örneğin Toplam Kalite Yönetimi, 6 Sigma, Simülasyon, Gereksinim Yönetimi, Programlama vs.) kitap haricinde bırakmak zorunda kaldığımı da belirtmeliyim.

Bu kitapta ağırlıklı olarak BT’lerin işletmelerdeki uygulaması olan Bilişim Sistemlerinden bahsettim çünkü BT’ler BS’ler vasıtasıyla işletmeleri ve yönetimlerini etkilemektedirler. Dünyanın en hızlı bilgisayarını veya en yeni akıllı telefonunu satın almanız veya en hızlı internet erişimine sahip olmanız işletmeye ekstra bir katkı sağlamamaktadır. Ne zaman ki bu araçlar işletme süreçlerinin otomasyonunu sağlayan BS’ler içinde kullanılmaya başlanınca işletme rekabetçiliğine, karına veya maliyetlerinin kontrolüne bir faydası olabilmektedir. Bu yüzden işletme yöneticilerinin bilmesi gereken en önemli konu BT araçlarını ve diğer yeni teknolojik araçları işletme iş süreçlerinde nasıl verimli ve etkin bir şekilde kullanabileceklerini bilmeleridir. Bilmiyorlarsa da bilenleri işe almalarıdır. En son yenilikleri kullanmak belki de firmaya zarar vermekte veya rekabet dezavantajı oluşturmaktadır. Bu açıdan öncelikle bugün BS’lerin hangi işletme fonksiyonlarını nasıl etkilediğini ve gelecekte nasıl etkileyebileceğini anlatmaya çalıştım. Örneğin, Yapay Zekâ (YZ) ve onun en önemli uygulamalarından birisi olan Robotiklerin iş süreçleri ve işletme yönetimlerini yakın bir zamanda nasıl etkileyebileceğinden bahsettim. Endüstri 4.0 teknolojileriyle insan ve makinelerin birlikte nasıl verimli ve etkin bir şekilde çalışmaları gerektiği insanlığın ve işletmelerin önünde duran en önemli konulardan birisi olduğunu söylemek fazla fütüristik bir kehanet değil.


Kitapta İşletmelerde kullanılan Bilişim Sistemleriyle ilgili temel konulara bir bütünlük içinde bakarken kitabın arka kapağındaki soruları cevaplamaya çalıştım. Bilişim Sistemleri arasındaki ilişkileri, farklılıklarını ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını satır aralarında vermeye çalıştım. BS’lerle işletme süreçlerinin nasıl bütünleştirileceği işletmelerdeki en yeni yönetim sorunları olduğu unutulmamalıdır. İşletme yöneticilerinin hatırlaması gereken bir önemli konuda BS’lerin bir yazılım ve değişim projesi olmasıdır.


Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri okuryazarlığı için bilinmesi gereken bazı teknik, bilimsel ve teknolojik terimlerin kısaltmalarını kitapta ilk kullanıldığında uzun ve kısaltılmış yazılımlarıyla birlikte kullandım. Örneğin Veritabanları (VT), Veri İşleme Sistemi (VİS), Kurumsal İş Zekâsı (KİZ), Yönetim Bilişim Sistemi (YBS), Karar Destek Sistemi (KDS), Veri Ambarı (VA), Veri Madenciliği (VM), Kurumsal Kaynak Planlama (KKP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY), Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), Ofis Otomasyon Sistemi (OOS) ve Bilgi Yönetimi (BY) en fazla kullandığım kısaltmalardır. Kitap sonundaki “Kısaltmalar” tablosunda tüm kısaltmaları listelemeye çalıştım. Ayrıca birçok terimin İngilizcesini de parantez içinde vermeye çalıştım. Örneğin Veritabanları (Database) gibi. Dilimize girmiş birçok yabancı teknik terim ve kelimelerin Türkçesini kullanmaya özen gösterdim ve bu yabancı kelimeleri de parantez içinde yazdım.


Ayrıca BT’lerin BS’ler vasıtasıyla işletmeler üzerindeki etkilerini incelerken, birazda üniversitelerimizde YBS bölümlerinde okutulan BS’lerle ilgili uzmanlık konularının çoğunu özetlemeye çalıştım. Özellikle iş Dünyasında çokça kullanılan bazı konulara (VİS, YBS, KDS, VT, VA, BY, US, KKP, MİY, Sistem yaklaşımı, SGYD vs.) biraz detaylı bakmaya çalıştım. Kısacası kitapta işletmelerde Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri denince akla gelebilecek birçok konuya değinmeye çalıştım. Bu yüzden bu kitabın BS alanında bir elkitabı veya kaynak kitap olarak düşünülmesinde fayda vardır.


Bu kitapta ilkokul öğretmenim Sayın Şerare Özyağcı hanımdan, en son Doktora tez danışmanım sayın Prof. Dr. Len Rogers’a kadar yüzlerce kişinin emeğinin olduğu unutulmamalıdır. 1984’ten beri Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere de çalıştığım veya danışmanlığını yaptığım onlarca firma ve müşterilerimin katkılarını unutabilir miyim? Burada isim isim teşekkür edemediğim ancak bu kitabın yazılmasında katkıları olan daha yüzlerce kişi var, hepsine en içten dileklerimle teşekkür ederim. Hayatta neyi tek başımıza yapabiliyoruz ki?


Bu kitap 30+ yıldır üretim planlama ve stok kontrol müdürü, metot etüdcü, sistem analisti, programcı, VT tasarımcısı ve yöneticisi, BS proje yöneticisi, üniversite öğretim görevlisi ve BS danışmanı olarak işletmelerde Bilişim Sistemleri alanında yaptığım çalışma ve tecrübelerin kayıt altına alınmaya çalışılmış bir özetidir. Tabii ki kitabın hataları ve eksikleri vardır ve bunlar tamamen bana aittir. Kitabın geliştirilmesi ve zenginleştirilebilmesi için hertür düzeltme ve fikirlere açık olduğumu bir kere daha belirtmek isterim.Mustafa Çoruh


Kdz. Ereğli, Mart 2018

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.