MA’ARİF: SEYYİD BURHANEDDİN VELİ

· Mehmet Hüsrevoğlu
5.0
2 reviews
Ebook
195
Pages

About this ebook

MA’ARİF kelimesi; Güzellik, bilmek, öğrenmek, düşünmek ve inanmak gibi anlamlara gelmektedir… Kelime’ye, anlamının ötesinde yüklenilen sıfat ise; Şeyh’in sohbeti esnasında, müridleri tarafından tutulan not’ların kitab haline getirilmesidir. Tutulan not’lara kimi dönem makâlât ,kimi dönem ma’ârif ismi verilmiştir. Seyyid Burhâneddîn velî’nin üstâdı, sultânül ulemâ Bahâeddîn Veled’in “ma’arif’i ” bu sahada kaleme alınmış en önemli eserlerdendir. Mevlevi silsile’sinin, Bahaeddin Veled ile başlayan, Seyyid Burhaneddîn velî, Mevlânâ celaleddin Rumî, Şems-i Tebrizî , Sultan Veled, ayrıca aynı dönem, başka silsile sahibi , Hacı Bektâş-ı velî’nin ma’arif/makâlat eserleri günümüze kadar ulaşabilmiştir… Seyyid Burhâneddin veli sohbetlerinin, eğitici ve akıldan çıkmayan kısa örneklerle bezenmiş olması, sohbetlerin sıradan değil, etkileyici bir metod ile sunulması önemlidir… Tesbit ve öğütler neredeyse Atasözü olacak düzeydedir… Ancak, üstadın sohbetlerinin günümüze kadar layık olduğu vechile aktarılmaması, ilgisizliğin somut örneklerindendir… MA’ARİF: Seyyid Burhaneddin velî nin vefatından ortalama kırk yıl sonra, Mevlânâ Celâleddin Rumî ye müntesib, Aydemir oğlu Argun tarafından, muhtemelen parça parça yazılan sohbet metinlerinin tekrar yazılarak, muntazam bir kitab haline getirilmesidir… 

Ratings and reviews

5.0
2 reviews

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.