Prietenii lui Dumnezeu: Predici

· Dimo Publishers
Ebook
464
Pages
Eligible

About this ebook

Aceste 18 predici trasează o panoramă a virtuţilor omeneşti şi creştine de bază, pentru cel care doreşte să urmeze îndeaproape paşii Învăţătorului. Nu sunt nici un tratat teoretic, nici un îndreptar de bune maniere ale spiritului. Conţin o doctrină vie, în care profunzimea teologului este unită cu transparenţa evanghelică a bunului păstor de suflete. Cu Mons. Escrivá de Balaguer, cuvântul se transformă în convorbire cu Dumnezeu – rugăciune -, fără a înceta să fie o conversaţie antrenantă, în concordanţă cu neliniştile şi cu speranţele celor care le ascultă.

About the author


Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.