Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar

Transnational Press London
Free sample

“Uluslararası İlişkilerde güvenlik kuramlarına çağdaş yaklaşımlar uluslararası sosyal yapıdaki değişimler ve değişen “güvenlik” al-gılamaları sonucunda evrilerek disiplini zenginleştirmiştir. Günü-müzde “güvenlik” yaklaşımları çevre, toplumsal cinsiyet veya göç gibi güncel konular etrafında incelenmeye başlanmıştır. Daha önce yine Transnational Press London tarafından yayın-lanan “Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kuramları ve Sorunlarına Temel Yaklaşımlar” isimli kitabimizda daha ziyade temel güven-lik kuramlarına değinirken bu kitabimizda eleştirel yaklaşımlara yer vermeye çalıştık. Bu bağlamda “güvenlik” kavramına farklı bakış açılarını yansıtan kuramsal çerçeveleri göstererek güncel sorunları irdelemeye çalıştık.”

İçindekiler

ÖnsözEditörler ve Yazarlar HakkındaÖnsözGiriş – Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLUBİRİNCİ KISIM: BARIŞ ÇALIŞMALARI VE GÜVENLİKMYANMAR/BURMA’DA BARIŞ İNŞA SÜRECİ ÜZERİNE BİR İNCELEME – Tolga ERDEMBARIŞ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İSRAİL-FİLİSTİN SORUNU – Demet ŞENBAŞBARIŞ ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA KOLOMBİYA İÇ SAVAŞI – Sevil ŞAHİN ve Mustafa Ozan ŞAHİNİKİNCİ KISIM: ELEŞTİREL KURAM VE GÜVENLİKELEŞTİREL GÜVENLİK: “TEHDİT” EDEN GÖÇMENDEN “REFERENAS OBJESİNE” GÖÇ VE GÜVENLİK İLİŞKİSİ – Deniz EROĞLU UTKUELEŞTİREL GÜVENLİK YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA RUANDA SOYKIRIMININ ANALİZİ – Abdullah TORUNELEŞTİREL YAKLAŞIM VE GALLER OKULU: 11 EYLÜL 2001 TERÖRİST SALDIRILARININ ETKİSİNDE TOPLUMSAL GÜVENLİK – Hakan AYDINÜÇÜNCÜ KISIM: FEMİNİZM VE GÜVENLİKFEMİNİST ULUSLARARASI İLİŞKİLER YAKLAŞIMI AÇISINDAN MÜLTECİ KADIN SORUNU: SURİYELİ MÜLTECİ KADINLAR ÖRNEĞİ – Begüm ÖĞÜTTÜREN GÜVENÇFEMİNİST AÇIDAN AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK DIŞ VE GÜVENLİK POLİTİKASI – Sinem YÜKSEL ÇENDEKDÖRDÜNCÜ KISIM: YEŞİL TEORİ VE GÜVENLİKULUSLARARASI İLİŞKİLERDE YEŞİL TEORİ: İKLİM DEĞİŞİMİ VE KÜRESEL ISINMA BAĞLAMINDA BÜYÜK GÜÇLERİN KUZEY KUTBU REKABETİ: ARKTİKA’NIN YENİ JEOPOLİTİĞİ – Hayri EMİNTOPLUMSAL EKOLOJİ VE ULUSLARARASI HİYERARŞİ – Emre KALAYYEŞİL TEORİ EKSENİNDE KÜRESELLEŞME VE TOPLUMSAL OLAYLAR – Armağan ÖRKİDizin

 

Read more
Collapse

About the author

 Prof Dr Sibel TURAN Gaziantep doğumludur. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1982 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Turan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora derecesini tamamlamıştır. 1994 yılında yardımcı doçent doktor unvanıyla Trakya Üniversitesi’nde görev alan Sibel Turan, doçentliğini 2000 yılında Siyasi Tarih alanında almış ve 2006 yılında Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne profesör olarak atanmıştır. 1994 yılından bugüne aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Turan’ın çok sayıda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri, ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri, ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve bilim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Turan’ın bir uluslararası kitabı ve ulusal kitaplarda editörlüğü ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Turan, Uluslararası İlişkiler ile birlikte Balkanlar, Avrasya, Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Siyasi Tarih alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak her minvalde kendisini bir Türk Dış Politikası çalışanı olarak addetmektedir.

Doç Dr Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU 1979’da Ankara’da doğmuştur. Lisans derecesini Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2001 yılında, Yükseklisans derecesini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları bölümünden 2004 yılında almıştır. Yükseklisans tezini danışmanı Prof. Dr. Alfred Reisch ile “Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in The Framework of its European Integration and Democratization Process” başlığı ile yazmıştır. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nden 2010 yılında Prof. Dr. Beril Dedeoğlu danışmanlığında yazdığı “European Neighbourhood Policy: Constructivist and Neorealist Approaches” başlıklı tez ile almıştır. İlk yardımcı doçentlik ünvanını 2010 yılında Beykent Üniversitesi’nde almış, 2011’den 2017 yılına kadar Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak çalışmış. Mart 2017’de ise Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik ünvanına hak kazanmıştır. İlgi alanları; AB Dış Politikası, Avrupa Komşuluk Politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Post-komünist çalışmalar üzerinedir.

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Transnational Press London
Read more
Collapse
Published on
Jan 1, 2018
Read more
Collapse
Pages
264
Read more
Collapse
ISBN
9781910781722
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Best For
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Uluslararası İlişkilerdeki güvenlik kuramları konjonktürel değişimlerle birlikte sürekli gelişmekte ve zenginleşmektedir. Teorik yaklaşımlarla ilgili güncel tartışmalar, disiplinin daha iyi anlaşılabilmesi için önem arz ederken güvenlik yaklaşımlarının ve algılamalarının değişiminin de hesaba katılarak bu yaklaşımların ortaya konulması ve vaka analizleri üzerinden uygulaması önemlidir. Günümüzde “güvenlik” kavramı uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde çevre veya toplumsal güvenlik ya da cinsiyet gibi farklı güvenlik boyutları ile analiz edilmeye başlanmıştır. Bu kitabın temel hedeflerinden bir tanesi farklı bakış açılarını yansıtan kuramsal çerçevelerle “güvenlik” kavramına bakabilmektir..

İçindekiler

Önsöz

Giriş – Sibel TURAN ve Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLUKURAMSAL ÇERÇEVE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜVENLİK – Sibel TURAN, Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU, İlker Aral GÜNGÖR


BİRİNCİ KISIM: NEOREALİZM VE GÜVENLİK

NEOREALİZM BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1945-1965) – Latif PINARNEOREALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI NÜKLEER GÜVENLİK – Hulusi Ekber KAYANEOREALİZM VE İRAN DIŞ POLİTİKASI – Demet ŞENBAŞ


İKİNCİ KISIM: LİBERALİZM VE GÜVENLİK

21. YÜZYIL İSRAİL-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN LİBERAL GÜVENLİK YORUMU – Armağan ÖRKİDOĞAL KAYNAK MİLLİYETÇİLİĞİ BAĞLAMINDA RUSYA-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE BİR DIŞ POLİTİKA ARACI OLARAK ENERJİ – Serdar YILMAZNEOREALİZM VE NEOLİBERALİZM KURAMLARININ GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI VE ARAP DEVRİMLERİNDE SURİYE POLİTİKALARI – İsmail ERMAĞAN ve Aybars KARCI


ÜÇÜNCÜ KISIM: OYUN TEORİSİ VE GÜVENLİK

OYUN KURAMI ÇERÇEVESİNDE SURİYELİ MÜLTECİ KRİZİ – Emirhan KAYAPASİFİK YÜZYILINA GİRERKEN ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ: ÇİN DENİZİ’NİN ISINAN SULARI VE BÖLGEDE GÜVENLİK SORUNU – Tural BAHADIR

DÖRDÜNCÜ KISIM: KONSTRÜKTİVİZM VE GÜVENLİK

SOSYAL İNŞACILIĞIN TEMEL VARSAYIMLARI İTİBARIYLA GÜVENLİK YAKLAŞIMI VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BALKANLAR GENİŞLEMESİ – Kader ÖZLEMKONSTRÜKTİVİZM BAĞLAMINDA ABD’NİN KÜBA POLİTİKASI – İlker Aral GÜNGÖRAVRUPA’DA İSLAM’IN GÜVENLİKLEŞTİRİLMESİ – Sinem YÜKSEL ÇENDEK

 

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.