Walka Duchowa: Najszybsza droga do zjednoczenia z Bogiem

· Children of Medjugorje. Inc
Ebook
51
Pages
Eligible

About this ebook

Życie chrześcijańskie nie jest drogą łatwą! Przeciwnie, spotkamy na niej wszelkiego rodzaju pułapki, przeszkody i uwodzicielskie złudzenia, które będą chciały odwrócić nas od życia modlitewnego i od zjednoczenia z Bogiem. Na szczęście dysponujemy najrozmaitszą bronią, aby prowadzić tę dobrą walkę. Jest to na przykład słowo Boże, post, modlitwy świętych, obecność Matki Bożej… Autorki uczą nas identyfikowania tej broni i używania jej przeciwko przeszkodom wewnętrznym i zewnętrznym, które mają na celu odwrócenie nas od Boga. Tak uzbrojeni będziemy mogli zaangażować się w tę walkę, której stawką jest nasza wolność i będziemy szli naprzód dzięki łasce Bożej ku pokojowi i szczęściu, które Bóg chce nam dać w obfitości.

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.