El llibre de les 3R: Reduir, Reciclar i Reutilitzar

Ebook
208
Pages
Eligible

About this ebook

Comprar, usar, llençar, comprar... "El llibre de les 3 R" t’ajudarà a sortir d’aquest cercle del consum i a tractar de manera intel·ligent i creativa, responsable i sostenible ecològicament, els recursos materials que generes cada dia. De l’A a la Z, i partint de consells fàcils i pràctics, hi trobaràs idees suggeridores per Reduir el volum dels teus residus, Reutilitzar tot allò que pot tenir un segon ús o Reciclar de la manera adequada. Si un cop l’hauràs llegit el fulleges sovint, els autors haurem complit amb escreix el nostre objectiu: contribuir, amb les nostres petites accions quotidianes, a afavorir un planeta més verd. Bona lectura i bones 3 R!

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.