TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ: Risksiz ve Temiz Ticaret

· Abdurrahman Özalp
Ebook
79
Pages

About this ebook

Ticaretin Prensipleri, ticaret ile uğraşanları risk ve kirli ticaretten koruyan esaslardır.

Kirli ticaret günümüzde uluslararası merciler tarafından yasaklanan ve müeyyide kapsamına alınan durumlardır. Bunlara uymamak çok büyük ceza ve kayıplar ile karşı karşıya bırakabilir. Prensipleri bilmemek veya farkında olmamak mazeret değildir. Ticaret yapan herkesin kendisini koruyabilmek için prensipleri bilmesi, kendi müşteri durum tespit sitemleri ve işlem kontrol mekanizmaları ile riske yaklaşım politikalarını oluşturmaları, bunları çalışanlarına öğretmeleri ve buna göre iş yapmaları gerekir. Bu kitabımız bu konu da rehber ve yardımcı olacaktır.

About the author

 30 yıldan fazla dış ticaret ve bankacılık deneyimi. 10 adet yayınlanmış kitap ve çok sayıda makale. ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı, Banka Dış Ticaret Danışmanı 

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.