Vũ trụ: Xa hơn Mây Oort

· VACA
4.3
36 reviews
Ebook
402
Pages

About this ebook

Sách là cuộc hành trình vào vùng vũ trụ phía ngoài biên giới của Hệ Mặt Trời, để độc giả có thể khám phá cấu tạo và vòng đời của các ngôi sao, đặc điểm của các thiên hà và quá khứ cũng như tương lai của vũ trụ. Cuốn sách cũng mô tả chi tiết những định luật vật lý chi phối các quá trình trong vũ trụ, đặc điểm của các tương tác và các hạt cơ bản cũng như lịch sử tìm ra chúng. Nhiều câu hỏi được quan tâm về các lỗ đen, về tính tương đối của không-thời gian, du hành thời gian hay các vũ trụ song song cũng sẽ được giải đáp hoặc trao đổi chi tiết trong cuốn sách này.

Ratings and reviews

4.3
36 reviews
Trương Thành Tân
October 29, 2021
Sách cập nhật những thông tin mới nhất, cung cấp những kiến thức cơ bản về vũ trụ ngoài mây Oort, giúp chúng ta hiểu biết hơn về sự rộng lớn, vẻ đẹp và nhiều điều cần khám phá hơn nữa của vũ trụ.
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?
Nem No
August 31, 2022
nó hay nhưng hơi chán
Did you find this helpful?
Khoảnh Khắc
January 7, 2022
rất bổ ích
Did you find this helpful?

About the author

Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA); tác giả của nhiều sách, bài báo và tài liệu khoa học.

Vũ trụ: Xa hơn Mây Oort (Universe: Beyond the Oort Cloud) là cuốn sách thứ ba của tác giả (tính theo thời điểm phát hành lần đầu).

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.