21 Cách Học Tiếng Anh Du Kích: 21 Guerrilla Tools for English Learners

· Nguyen Chu Nam Phuong
4.6
135 reviews
Ebook
232
Pages

About this ebook

Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi? Giờ nó đã trở thành tiếng bố đẻ, hay vẫn còn là tiếng em?

How long have you been studying English? Is it now your "father-tongue" or your "brother-tongue"?

Đừng để ngoại ngữ cản trở bạn, đừng lãng phí thời gian vào những khóa học không hiệu quả. Nếu biết cách, bạn có thể tự học mọi lúc mọi nơi (kể cả khi ngủ) và dành số tiền ấy để đi du lịch.

Do not let the foreign language stop you, do not waste time on ineffective courses. If you know-how, you can learn by yourself wherever you are (even when sleeping) and spend that money on travel.

Nếu một người từng phải học lại bảng chữ cái như tôi, giờ có thể xuất bản sách song ngữ, thì không có gì là bạn không thể. Tất cả những gì bạn cần chỉ là một cú hích, hoặc một cú chạm để tìm hiểu hành trình khám phá 21 cách học tiếng Anh du kích.

If someone who used to have to re-learn the alphabet like me, can now publish a bilingual book, there's nothing you can't. All you need is a kick, or a tap, to learn your journey to discover 21 guerilla English learning styles.

Hãy sẵn sàng để khám phá 21 cách giúp bạn giỏi ngoại ngữ hơn mà không cần tới lớp, không cần giáo trình!

Get ready to explore 21 ways to help you get better at a foreign language without going to a class, without a textbook!

P.s. Bạn cũng có thể đặt tài khoản đọc sách Online tại https://shop.fususu.com/?r=405 để nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ tác giả và cập nhật các sản phẩm liên quan tới sách sau này nếu có.

4.6
135 reviews
thu ha Pham
January 13, 2021
thử rất nhiều phương pháp hk tiếng anh của fususu và thấy nó rất hữu ích
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?
Trần Linh
January 9, 2021
trước khi đọc t thấy khó khăn tg việc học tiếng anh nhưng sau khi đọc song trình độ tiếng anh đã lên một cách rõ rệt
Did you find this helpful?
Phuong SuSu
January 2, 2021
Rất cảm hứng, đọc tới đâu áp dụng tới đó vô cùng hiệu quả!
1 person found this review helpful
Did you find this helpful?

About the author

Fususu là bút danh của Nguyễn Chu Nam Phương.

Fususu is the penname of Nguyen Chu Nam Phuong.

Từng tốt nghiệp tiểu học trung bình vì 4 điểm Văn, song sau đó lại xuất bản tới 6 cuốn sách.

He graduated from elementary school with 4/10 scores in Literature but later he published up to 6 books.

Trí não cũng cá vàng như ai, nhưng sau đó có thể nhớ dãy dài 1000 số Pi, và đạt 28/30 điểm thi đại học. Phải học lại Tiếng Anh vỡ lòng, nhưng sau đó có thể viết sách song ngữ. 

His memory was not good, but then he can remember a sequence of Pi numbers up to 1000 digits, and get 28/30 scores in the college entrance exam. He must re-learn English from Alphabet but can then write bilingual books.

Là người hướng nội, ngại giao tiếp, song sau đó lại có thể làm Trainer với hơn 1500 giờ thuyết trình, và được nhà vô địch diễn thuyết thế giới công nhận Worldclass Speaking Coach đầu tiên ở Việt Nam.

Being an introvert, afraid to communicate, but then he becomes a Trainer with more than 1500 hours of presentation. He is also the first Worldclass Speaking Coach in Vietnam (certified by Craig Valentine, the 1999 world champion of public speaking).

Điều đã giúp Nguyễn Chu Nam Phương thay đổi là niềm tin: Mọi thứ đều có thể, vấn đề là phương pháp; cũng như nguyên tắc thay thói quen đổi cuộc đời. Hãy kết nối ngay với anh tại Blog Fususu.com và khám phá ngay kho báu bên trong bạn!

What has helped Nguyen Chu Nam Phuong is his belief: Everything is possible when you have possible tools; as well as the principles of changing habits. Connect with him right away at Blog Fususu.com and discover your inner treasure!

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.