శ్రీమహాభాగవతము - ౨: Sri Mahabhagavatamu - 2

Ramakrishna Math, Hyderabad
Free sample

బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతము

పలికెడిది భాగవతమట! పలికించెడి వాడు రామభద్రుండట! నే బలికిన భవహరమగునట! పలికెద వేరొండు గాథ పలుకగనేలా?'' - అనేది తెలుగువారి లోగిళ్ళలో వినవచ్చే వినసొంపైన పద్యం. వ్యాసప్రోక్తమై, భక్తి వేదాంత తత్త్వంగా అలరారే ఆ భాగవతాన్ని పోతనామాత్యుడు తెలుగులోకి అవతరింపజేశాడు. ఆ పోతనామాత్య ప్రణీత శ్రీ మహాభాగవతాన్ని పరిష్కరించి, సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది సుమారు 2,500 పుటలతో అయిదు సంపుటాలలో, అయిదు ఆకర్షణీయమైన ముఖచిత్రాలతో రూపొందించాం. సందర్భానుసారం పురాణ, వేదాంత సారాన్ని చక్కని గ్రామ్యభాషలో ప్రబోధించిన శ్రీరామకృష్ణుల అమృత వచనాలు ఈ మహత్గ్రంథానికి అదనపు ఆకర్షణ.

Our other books here can be searched using #RKMathHyderabad

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Ramakrishna Math, Hyderabad
Read more
Collapse
Published on
Jan 2, 2019
Read more
Collapse
Pages
623
Read more
Collapse
ISBN
9789388439220
Read more
Collapse
Features
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Telugu
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
బమ్మెర పోతనామాత్య ప్రణీతము

పలికెడిది భాగవతమట! పలికించెడి వాడు రామభద్రుండట! నే బలికిన భవహరమగునట! పలికెద వేరొండు గాథ పలుకగనేలా?'' - అనేది తెలుగువారి లోగిళ్ళలో వినవచ్చే వినసొంపైన పద్యం. వ్యాసప్రోక్తమై, భక్తి వేదాంత తత్త్వంగా అలరారే ఆ భాగవతాన్ని పోతనామాత్యుడు తెలుగులోకి అవతరింపజేశాడు. ఆ పోతనామాత్య ప్రణీత శ్రీ మహాభాగవతాన్ని పరిష్కరించి, సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్ది సుమారు 2,500 పుటలతో అయిదు సంపుటాలలో, అయిదు ఆకర్షణీయమైన ముఖచిత్రాలతో రూపొందించాం. సందర్భానుసారం పురాణ, వేదాంత సారాన్ని చక్కని గ్రామ్యభాషలో ప్రబోధించిన శ్రీరామకృష్ణుల అమృత వచనాలు ఈ మహత్గ్రంథానికి అదనపు ఆకర్షణ.

Our other books here can be searched using #RKMathHyderabad

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.