యేసుక్రీస్తు దేవుడా? అవునా - కాదా? (Telugu)

Faith Scope
40

 యేసుక్రీస్తు దేవుడా? అవునా కాదా?


ఇది ఒక సాధారణ మనిషికి  క్రైస్తవ తత్వానికి మధ్య జరుగుతున్న స్నేహపూర్వక చర్చ.


యేసు ఎవరు?

అంటే యేసు సృష్టికర్తయైన దేవుడా? నేను నమ్మను గాని, ఇంతకీ ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చినట్లు?

అంటే, పాపములో పడి చెడిపోయిన వారిని రక్షించుటకు మాత్రమే యేసు వచ్చారు అంటారు? ఇక్కడ అంతటి పాపులు ఎవరూ లేరండి. మాకు మీ యేసు అక్కరలేదు.

అది బైబిల్ ప్రకారము కాబట్టి, మాకు అనుకరించదు. వేరే ఏదైనా పవిత్ర గ్రంధములో వుంటే చెప్పండి.

కర్మ సిద్ధాంతము ప్రకారము ఎవరి పాపములకు వాళ్ళే బాధ్యులు, కృష్ణ భగవానుడే కర్మ ప్రభావాన్ని అనుభవించాడు. తన పూర్వ జన్మలో రాముడుగా, వాలిని వెనుకనుంచి చంపిన పాపానికి తిరిగి కృష్ణుడుగా జన్మించినప్పుడు వేటగాడుగా పుట్టిన వాలి చేతిలో చనిపోయాడు. అలాంటప్పుడు ఏసుక్రీస్తు అన్ని పాపములను కడుగ గలడా? నాకు ఏ మాత్రము నిజమనిపించుట లేదు.

ఇంత మంది దేవుళ్ళు వుండగా ఏసుక్రీస్తును మాత్రమే ఎందుకు నమ్మాలి?

సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించుట న్యాయమే, కానీ నేను ఏసుక్రీస్తు మంచి మనిషి అంటే నమ్ముతా గాని దేవుడంటే నమ్మను!

యేసు దేవుడు అని చెప్పిన గొప్ప జ్ఞానులు ఎవరైనా వున్నారా?

స్వామి వివేకానంద

యేసుక్రీస్తును తిరస్కరించిన వారికి మోక్షము లేదని చాలా మంది క్రైస్తవులు చెపుతారు? దేవుడు అంతటి కఠినాత్ముడా?

ఏసుక్రీస్తు నిజమో కాదో, దేవుడో కాదో అని తెలియకపోయినా ఆయనను నమ్మి అనుసరించాలా? నేనంత మూర్ఖుడిని కాను.

ఆయన నిజమైన దేవుడా కాదా అనే విషయము తెలియక ఆయనను నేను ఒప్పుకోవడం లేదు! యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు, అని తెలిస్తే నేను ఎందుకు తిరస్కరిస్తాను?

ఇంతకీ బైబిల్ నిజమని ఎవరు చెప్పారు? 

మీరింత చెప్పినా ఏసుక్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు అనే నమ్మకము కుదరటము లేదు.

మీరే పరిశోధించి యేసుక్రీస్తు దేవుడో కాదో తెలుసుకోండి. 

Email for questions and feedback: FaithScope@gmail.com

Read more
Collapse
3.9
40 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Faith Scope
Read more
Collapse
Published on
Dec 5, 2017
Read more
Collapse
Pages
10
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Telugu
Read more
Collapse
Genres
Religion / Atheism
Religion / Christianity / General
Religion / Hinduism / Theology
Religion / Spirituality
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
 ఎవరు చేస్తున్నారు?


ఏమిటా నేరము?


ఎందుకు చేస్తున్నారు?


ఎలా నిజమైన దేవుని తెలుసుకొనవలెను?


దేవాది దేవుడు కాని ఈ ఇతర దేవుళ్ళు మరియు దేవతలు


ఈ దేవుళ్ళను పూజిస్తే వచ్చే సమస్య ఏమిటి?


సృష్టి కర్త గాని ఈ ఇతర దేవుళ్ళ పేర్ల గురించి భగవద్గీతలో చెప్పబడినదా?


ఇంత మంది దేవుళ్లలో ఎలా మనము ఆ దేవాది దేవుడిని తెలుసు కోవాలి?


దేవుడే మన హృదయములో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు ఆయన మనలను వేరే దేవుళ్ళకు చోటు ఇచ్చేలా చేస్తున్నారు?


ఏ దేవుడైతే నాకేంటి నేను మంచిగా జీవిస్తే చాలు నాకు ముక్తి లభిస్తుంది! దీనిలో ఎంత నిజము ఉంది?


అందరు దేవుళ్ళు మంచినే బోధిస్తున్నాయని మన పెద్ద వారు మనకి చేస్తున్న బోధ!


తెలివైన మనిషి చేయవలసినది ఏది?


నిజమైన దేవుడు ఎక్కడ? ఏ గుడికి వెళ్ళాలి? ఏ కొండను ఎక్కాలి? ఎవరిని అడగాలి? ఎలా ఆయనను కనుగొనాలి?

 ప్రియపాఠకులారా!  దీనిలో మొదటి భాగములో ఒకటి లేక రెండు వ్రాతగాని, తప్పులను పట్టగలిగాడు.  కాని ఈ విభాగములో ఎక్కడ ఏ తప్పులు కూడా హేతువాదికి దొరకలేదు.  అన్నింటికి సరియైన జవాబులు ప్రభువు కృప వలన ఇవ్వగలిగాను.

                మొదటి భాగములో వలె ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ 1807లో మొదలై 2005లో డాక్టర్‌ ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి గారి ద్వారా నా చేతికి, డాక్టరు తెలుగునకు అనువదించిన ప్రశ్నలను ఇయ్యగా- నేను సులభముగా తెలుగులో జవాబులు వ్రాయగలిగాను.  ఈ విభాగము నందు ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ పేజీ నెం. 45 నుండి 110 వరకు ఇయ్యబడిన అసందర్భాలు అను విభాగమునకు జవాబు సిద్ధపరచాము.  ఇది అమెరికా హేతువాదులకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఇస్తున్న రెండవ సమాధానాల పుస్తకము.


                ఈ పుస్తకములోని విమర్శలకు విశ్వాసి మనకెందుకులే అని ఊరకున్నను, దేవుడు ఊరుకోక, ఎఫెసీ 6:11-17లో వలె డాక్టర్‌ ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డిగారి ద్వారా నన్ను ప్రేరేపించి, ఈ అసందర్భాలకు సమాధానాలు వ్రాయించెను.  కనుక డబ్ల్యూ. పి. బాల్‌, జి. డబ్ల్యూ ఫ్రూట్‌, జాన్‌. బోర్డన్‌, రిచర్డ్‌ యం. స్మిత్‌ మరియు మిగిలినవారు వ్రాసిన, ''ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌''ను వట్టిదిగా చేయుటకు దేవుడు తన వాక్యమనే ఖడ్గమును నాకు అందించెను.


                ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌లోని మొదటి భాగమును ప్రచురించుట జరిగింది.  దీనికి పాఠకులనుండి  విశేష ఆదరణ లభించుట ద్వారా త్వరగా రెండవ భాగమును ముద్రణకు తేగలిగితిమి.  మిగిలిన, అత్యాచారాలు, అపశృతులు, అశ్లీలాలు మరియు ఇంకా అనేక విషయాలకు త్వరలో సమాధానాలు ఇచ్చుటకు సిద్ధపడుచున్నాము.

                దైవ విశ్వాసులు ఈ పుస్తకమును చదివి హేతువాదునికి సరియైన సమాధానము ఇయ్యవలసినదిగా కోరుచున్నాను.  ఈ విధముగా ప్రతి ఒక్కరి కృషి వలన ఈ భూమి మీద ఉన్న దైవ వ్యతిరేకత మరియు హేతువాదమును రూపుమాపగలము. ఆమేన్‌!


 1. దేవుని వాక్కుగా ఆదియందు క్రీస్తుప్రభువు దేవుని యొద్దయుండుట

2. వాక్యము వెలుగు రూపమును సంతరించుట

3. మొదటి యుగానికి ముందు వెలుగుగా క్రీస్తుప్రభువు పుట్టునప్పటికి పరిస్థితి

4. దేవుడైన యెహోవా వాక్యమునకు లేక వెలుగునకు పగలు చీకటికి రాత్రి అని పేరు పెట్టుట

5. పగలుగా పేరుపొందిన క్రీస్తుప్రభువు పరలోకముతోబాటు సమస్త సృష్టిని ప్రధాన శిల్పిగా సృజించుట

6. పరలోక సృష్టి తరువాత నరులను సృజించి వారిని చూస్తూ ఆనందించిన క్రీస్తుప్రభువు

7. పరలోకములో క్రీస్తుప్రభువు యొక్క ఉన్నత స్థితి మిగిలినవారి ఉన్నత స్థానములు

8. జీవాత్మ భూలోక జీవితమును కోరుట

9. మహోన్నత స్థానమునకు క్రీస్తుప్రభువు ఎన్నిక

10. ప్రతిఒక్కరు ఆ క్రీస్తుప్రభువుకు నమస్కరించాలి --- అని దేవుని ఆజ్ఞ


ఈ చిన్న పుస్తకము 14 పేజీలు మాత్రమే.

 ప్రభువు నందు ప్రియసోదరీ! సహోదరులారా! ఒక చిన్న విషయమును ఎక్కువ చేసి ప్రయత్నించితే, అది కొండను త్రవ్వి ఎలుకను పట్టిన సామెత అవుతుంది.  అవును, ప్రియపాఠకులారా, హేతువాదులు ఎక్కువ చేసి ప్రయత్నించి కొండంత పెద్ద పుస్తకమును తయారు చేసారు. కాని వారు ఒక గ్రంథము నుంచి మరియొక గ్రంథమును వ్రాయు లిపిగారి ఒకటి రెండు తప్పులను పట్టగలిగిరి.

బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ 1807లో మొదలై 2005 లో డా||ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి ద్వారా నాకు చేరింది.  వి. ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి 5 లేక 6 ప్రశ్నలు ప్రతి రోజు నాకు అసంబద్ధాలు అన్న భాగమునుంచి తెలుగునకు మార్చి ఇచ్చినపుడు, తెలుగు నందు నేను సమాధానాలు వ్రాసి ఇచ్చాను.  ఈ విధముగా నేను బైబిలు హ్యాండ్‌ బుక్‌లోని పేజి నెం 1 నుంచి 44 వరకు ఇయ్యబడిన అసంబద్ధాలకు సమాధానాలు వ్రాయగలిగితిని. ఇది అమెరికా హేతువాదులకు నేను ఇస్తున్న మొదటి సమాధానాల పుస్తకము.

ఈ పుస్తకములోని విమర్శలకు విశ్వాసి మనకెందుకులే అని ఊరుకున్నను, దేవుడు ఊరుకోడు.  కాబట్టి ఎఫెసీ 6:11-17లో వలె ఇమ్మానుయేల్‌ రెడ్డి ద్వారా నన్ను దేవుడు ప్రేరేపించి, ఈ అసంబద్ధాలకు సమాధానాలు వ్రాయించెను.  డబ్ల్యూ. పీ. బాల్‌, జీ.డబ్ల్యూ. ప్రూట్‌, జాక్‌ బోర్డన్‌, డిచర్డ్‌ యమ్‌. స్మిత్‌ , మరియు మిగిలిన వారు ”వాసిన, ''ది బైబిల్‌ హ్యాండ్‌ బుక్‌ను'', వట్టిదిగా చేయుటకు దేవుడు తన వాక్యమనే ఖడ్గమును నాకు అందించెను.  బైబిలు హ్యాండ్‌ బుక్‌లోని తరువాతి భాగాలైన అసంభావ్యాలు, అత్యాచారాలు, అపశృతులు, అశ్లీలాలు వంటి భాగాలకు కూడా సమాధానాలు వ్రాయుట జరిగింది.  వీటిని త్వరలో ప్రచురించుటకు సిద్ధము చేయబడుచున్నవి.

దైవ విశ్వాసులు ఈపుస్తకమును చదివి హేతువాదునికి సరియైన సమాధానమును ఇవ్వవలసినదిగా నేను కోరుచున్నాను.  ఈ విధముగా భూమిమీద ఉన్న దైవ వ్యతిరేక హేతువాదమును రూపుమాపగలము. ఆమేన్‌!

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.