ความจริงที่โลกต้องรู้

· GoodSeed International
3,7
8180 Rezensionen
E-Book
445
Seiten
Zulässig

Über dieses E-Book

 ยังมีทางออกสำหรับปัญหาทุกอย่างหรือไม่? ชีวิตเรามีความหมายหรือ จุดประสงค์หรือไม่? เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรู้ว่าทำไมเราจึงเกิดมาในโลก และเรากำลัง จะเดินทางไปที่ใด? ทำไมโลกนี้จึงมีแต่ความทุกข์และความตาย? ชีวิตหลังความตาย มีจริงหรือไม่? เราสามารถรู้ความจริงกระจ่างได้หรือไม่ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้? เราถูกกำหนดให้ดับสูญแล้วก้าวไปสู่นิพพานอันยิ่งใหญ่ใช่หรือไม่? จริงหรือ ที่ไม่มีคำตอบ สำหรับคำถามเหล่านี้เลย?

มีหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งซึ่งถกถึงเรื่องคำถามในชีวิตเหล่านี้ หนังสือเล่มนั้นคือ "พระคริสตธรรมคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์" แต่คำตอบที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้หรือไม่?

การที่คุณจะตัดสินใจถึงเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองนั้น คุณต้องรู้ก่อนว่าจริงๆ แล้วพระคัมภีร์สอนไว้ อย่างไร?

หนังสือ ความจริงที่โลกต้องรู้ เล่มนี้ กะเทาะเปลือกศาสนาออกจากหนังสือศักด์ิสิทธ์ิ และปล่อยให้เรื่องราวเก่าแก่ได้เปิดเผยออกมาด้วยตัวของมันเอง ขณะที่คุณกำลัง เสาะแสวงหาความจริง คุณจะได้พบข่าวสารแห่งความหวังด้วย นี่คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน

3,7
8180 Rezensionen

Buch bewerten

Deine Meinung ist gefragt!

Informationen zum Lesen

Smartphones und Tablets
Nachdem du die Google Play Bücher App für Android und iPad/iPhone installiert hast, wird diese automatisch mit deinem Konto synchronisiert, sodass du auch unterwegs online und offline lesen kannst.
Laptops und Computer
Im Webbrowser auf deinem Computer kannst du dir Hörbucher anhören, die du bei Google Play gekauft hast.
E-Reader und andere Geräte
Wenn du Bücher auf E-Ink-Geräten lesen möchtest, beispielsweise auf einem Kobo eReader, lade eine Datei herunter und übertrage sie auf dein Gerät. Eine ausführliche Anleitung zum Übertragen der Dateien auf unterstützte E-Reader findest du in der Hilfe.