Efendimiz Buyuruyor Ki...: İncil'in Matta Üzerine Bir Çalışma

GDK
293

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/30

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Efendimiz Buyuruyor Ki...

İnsanlar için en zor olan şey asırların derinliklerinden taşıdıkları ve öz benliklerinden giydirme benliklerine ve oradan da olmak istedikleri benliklerine kadar uzanan varlıklarının, gerek genetik yapılarının, gerek karakter yapılarının bir türlü içinde bulunduğu ortamdan ve zincirlerinden kurtulamamasıdır. Bu nedenle sürekli olarak bir sorun içindedir insan. Bütün kainatla sanki savaş halindedir ama esasında kendi ile mücadele edip durmaktadır. Bütün inanç seviyelerinde en büyük savaşım esasında insanın bu değişmezliğinin farkın­dalığında insanı değiştirmeye gayret etmektir. Çoğunlukla bu gayret bir takım dini uygulamalar ve disiplinlerle halledilmeye çalışılmıştır ama gerçekte insan ile dış disiplin çoğu zaman uyumsuzluk oluşturmaktadır. Çünkü program içten işleyen bir programdır ve bu iç işleyiş içinde dışın etkisi oldukça geçicidir. Bu bağlamda dini seviyeler belli müdahalelerde bulunabilse bile esaslı değişimin içten olduğu esası üzerinde esas değişim yüreğin değişimi ile mümkündür.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tevrat, Mesih, Tevrat, Kilise, GDK, İncil, Zebur, Hıristiyan, Matta, Mezmur, Peygamber, Hristiyan, Mesih, Tanrı, GDK, Yorum, Kilise, İsa Mesih, Mezmur, Yorum, Türkçe Kitaplar, Kitap, Turkce, Zebur, Peygamber, Turkce, İncil, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Hristiyan, Allah, Allah, Matta, Hıristiyan, Tanrı, Kitap]

Read more
Collapse

About the author

Rev. Dr. Turgay Üçal

1962 yılında Mudanya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Doğu Dilleri Ana Bilim Dalı Arap Dili Ve edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Hıristiyan İlahiyatı üzerindeki yüksek lisans ve doktorasını ABD’de yaptı. 1986 yılında Türk Protestan Kilisesi Baş Pastörü oldu. 1993 yılından bugüne kadar da Türk Dünyası Presbiteryen Kiliseleri Ruhani Kurul Başkanlığı ve İstanbul Presbiteryen Kilisesi Bai Pastörlüğü görevini sürdürmektedir.

Kendi alanında makaleler, kitaplar yazmış, çeşitli ilahiyat fakültelerinde Reform İlahiyatı üzerine konferanslar vermiş ve inanç turizmi konusunda uluslararası düzeyde Türkiyemiz’in tanıtım etkinliklerinde bulunmuş olan Turgay Üçal evli ve dört çocuk babasıdır.

Read more
Collapse
3.8
293 total
Loading...

Additional Information

Publisher
GDK
Read more
Collapse
Published on
Dec 31, 2012
Read more
Collapse
Pages
250
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/32

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Yaratan’ı Yaşamak

Yaratan’ın sureti olmak üzere yaratılmış olan insan, bu çok önemli görevine öncelikle "ben için alma noktası olan" o düşmüşlük düzeyinde başlamaktadır. Ve muhakkak öncelikle eksikliğin farkındalığı olmalıdır ki, bu farkındalıkta bir gayret ortaya çıksın ve bu gayrette, yukarıdan verilen lütufla buluşarak yaşamın doğal akışını ve sürekli ışımasını oluşturabilsin.

İşte, bu ışımada düşünce ancak işlev ve söylevin bütünlüğünde, kendi varlığını çıkış kaynağının tamlığına yeniden taşıyabilmektedir. Oysa bugün dünyamızda birçok insan için düşünce, işlev ve söylev sürekli birbirleriyle çelişki içindedir. Doğal olarak dünyanın bu denli ilerlemesine karşın hala "egoların çekişmesindeki" o büyük problemler, kinler, nefretler, savaşlar daha da büyüyerek devam edip durmaktadır. Elbette böyle bir çelişki içinde; değil kişi kendi eksikliğini algılamak, dünyasını ve dolayısı ile hayatını dahi, anlık algılar dışında algılayabilecek bir konumda değildir. Buna bağlı olarak da, yaşanılan yaşamlar sadece dar alan paslaşmaları içindedir. Bu dar alanlar içinde de yaşam ancak gözle görülenin ve hissedilenin, yine görülme ve hissetme çerçevesi içinde, kişinin yine kendine ait olan filtreleri içinde değerlendirilmesinde yaşanmaktadır.

 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Luka, Turkce, Mezmur, Luka, Allah, Tevrat, Hristiyan, Peygamber, Zebur, Türkçe Kitaplar, GDK, Markos, İncil, Hıristiyan, Kilise, Peygamber, İncil, Kitap, Hristiyan, Mesih, Markos, Hıristiyan, İsa Mesih, Matta, Kilise, Mesih, Tevrat, Zebur, Matta, Tanrı, Kitap, Mezmur, GDK, Turkce, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Allah, İsa Mesih]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/76

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Oruç Üzerine Bir Sohbet

Size Ramazan ve özellikle oruçla ilgili birkaç düşünce sunmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Ramazan, Arap takviminin dokuzuncu ayı olup İslam inancına göre Kuran’ın yeryüzüne inmeye başladığı kutsal ay sayılır. Şehr-i ramazan boyunca müslümanlar güneşin doğuşundan batışına kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkide bulunmamak anlamına gelen oruç tutmakla yükümlüdürler. Oruç; İslamiyet’in beş temel zorunluluğundan biridir ve bu emri yerine getirmeyen kişi (hasta veya yolculuk haricinde) İslamdan çıkmış sayılır.

Peki, oruç tutmanın amacı nedir? Günümüzde kimi orucun amacı sağlıktır der, kimi ise işte ibadetimizin bir parçasıdır der. Halbuki esas amacı Ebû Hüreyre’nin naklettiği şu hadîste açıklanır: «İnanarak ve bilerek Ramazan ayını ihyâ edenin (dirilten, canlandıran - oruç tutarak, sadaka vererek, terâvih kılarak vb.) geçmişteki bütün günahları bağışlanır.»

Demek ki sonuçta oruç, tıpkı diğer bütün dini yükümlülükler gibi, günahların karşılığına verilen bir bedel niteliğindedir. İşlenen bir günahın bağışlanması için yapılması ya da verilmesi gereken şeye kefâret denir. Müslüman inançlarına göre, Tanrı ancak bir kefâret karşılığında günahı bağışlar. Bu kefâret çoğunlukla oruç tutmak, sadaka vermek, kurban kesmek, iyilik yapmak vb. gibi işlerle gerçekleştirilir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mezmur, Hıristiyan, Hristiyanlığa Tanıtım, Peygamber, Kitap, Hristiyan, İncil, Peygamber, Oruç, Kilise, Turkce, Zebur, Tanrı, Mezmur, Tevrat, İsa Mesih, Zebur, Tevrat, Allah, Oruç, Allah, Hristiyan, Yaşam Kilisesi, Hıristiyan, Kilise, Kitap, İsa Mesih, Mesih, Türkçe Kitaplar, Turkce, Yaşam Kilisesi, Hristiyanlığa Tanıtım, Tanrı, İncil, Türkçe Kitaplar, Mesih]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/38

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Nasıl Dua Edeyim?

Berber ustası Peter, Alman Reformcu Dr. Martin Luther'in (1483 – 1546) en eski ve en yakın dostlarından biriydi. Peter usta Dr. Martin'i tıraş ederken onunla hep teoloji ve iman hayatı konularını konuşmayı severdi. Günün birinde ünlü müşterisine dua hakkında da sorular sormuştu: “Nasıl dua edeyim? Duada neyler söyleyeyim? Allah'ın bana kulak verdiğine güvenebilir miyim?” vs.

Tıraş olduktan ve saçları kesildikten sonra Luther evine dönüp dostu için bir dua rehberi yazdı. İşte bu rehber şimdi elinizde olan bu kitapçık! Luther insanların fikirlerine değil, Allah'ın Kelamı'na güveniyor ve kendisi de buna göre dua ediyordu, dostuna da bunu tavsiye ediyordu. Bu şekilde dua etmek hoş ve anlamlıdır, insan dualarının işitildiğinden emin olabilir. İnsanın dindarlığı sayesinde değil, Allah'ın dua için verdiği vaatlerinden dolayı.

Allah'ı zorlayarak, O'nu ikna ederek ya da O'nunla pazarlığa girerek hiçbir şey elde edemeyiz. Dua gerçek durumumuzun göstergesidir: Allah kadirdir, O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, ama her şeyi elinde tutan, bize hem ebedi hem de bu dünyadaki yaşamımız için gerekli olanı sağlayıp bağışlayabilen O'dur.

Biz ne verebiliriz ki O'na? Sadece ihtiyaçlarımızı, yükümüzü, çaresizliğimizi ve günahımızı. Tabii Allah'a bütün iyilikleri ve yardımı için şükretmek her zaman doğrudur. Dua her şeyden önce yardım, derman ve çaredir:

“Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.” (Mezmur 50:15)

Bu kitapçığın sadece Peter ustaya değil, size de bereketli olmasını dilerim!

Peder Risto Soramies
İstanbul Luteryen Kilisesi rahibi

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kitap, Turkce, İsa Mesih, Zebur, Hıristiyan, Kilise, Tanrı, Kitap, Dua, Allah, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Allah, Türkçe Kitaplar, Mezmur, Mesih, İsa Mesih, Peygamber, Tanrı, Hristiyan, Mezmur, Tevrat, Dua, Hristiyan, Peygamber, GDK, Tevrat, İncil, Kilise, Mesih, İncil, GDK, Turkce, Zebur]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/47

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Allah’tan Gelen Rüyaları Anlamak

Son yıllarda, dünyanın birçok yerinden binlerce kişiye Allah tarafından rüyalar gönderildiğini okuduk ve duyduk. Bu ki­tapçığı hazırlarken bunların bir kısmına bizler de tanık olduk. Tevrat, Zebur ve İncil’de (hepsine birlikte Kutsal Kitap den­mektedir), rüyaların ve görümlerin Allah tarafından insanla iletişim kurmak amacıyla kullanıldığını görürüz. Peki ya gü­nümüzde? Bu, günümüzde de gerçek olabilir mi? Bu sorunun cevabı Tevrat’ta bir peygamber tarafından verilmektedir:

Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum’u döke-ce­ğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacak-lar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek.

Rüyaların verilme amaçları, burada görüldüğü kadar karma­şık değildir ve bu konuyu anlamamızda bize yardımcı olacak­tır. Elihu’ya göre Allah’ın rüyalar aracılığıyla konuşmasının dört nedeni vardır:

İnsanları kötülükten döndürmek.Gururdan uzak tutmak.Canlarını çukurdan korumak.Hayatlarını ölümden kurtarmak.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Hristiyan, Hıristiyan, Kilise, Hristiyan, Mesih, Tanrı, Kilise, Turkce, İsa Mesih, Mezmur, Turkce, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Kitap, Allah, Kitap, Zebur, Peygamber, Yaşam Kilisesi, Yaşam Kilisesi, İncil, Tevrat, Peygamberlik, Tanrı, Ruya, Mezmur, Mesih, Allah, Tevrat, Zebur, İsa Mesih, İncil, Peygamber, Ruya, Peygamberlik, Türkçe Kitaplar]

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.