Bilimsel Yaratılış Modeli

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/116

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Bilimsel Yaratılış Modeli

Bilimsel kanıtlar neyi destekliyor? Tanrısal yaratılışı mı, Tanrısız evrimi mi, yoksa bunların ortasındaki bir şey mi?

Minnesota Üniversitesi'nden doktora sahibi olan Henry M. Morris (1918-2006), on üç yıl Virginia Teknoloji Enstitüsü ve Devlet Üniversitesi'nde (Virginia Polytechnic Institute and State University) inşaat mühendisliği bölüm başkanlığı yaparken hidroloji mühendisliği dersleri de verdi. Bilim dünyasında 40'tan fazla eser kazandırdı. 1970 yılında Yaratılış Araştırma Enstitüsü'nü (Institute for Creation Research, www.icr.org) kurarak başkanlığını emekli oluncaya kadar sürdürdü. Yaratılış Araştırma Enstitüsü'nde görev alan bilim adamları, konuyu ayrıntılı biçimde araştırıyor ve ünlü bilim adamlarının çok ilginç bulgularına da yer veriyorlar.

Bu kitap, ister Müslüman, ister Hıristiyan, ister Ateist olsun, bu konuyu araştırmak isteyen herkes için çok önemli bir bilgi kaynağıdır. Bilimsel yasaların gerçekten hangi dünya görüşünü desteklediği konusunda belki de farklı düşünüyorsunuz; ama bu derin konuyu araştırmak için elinizdeki kitabı kesinlikle yararlı, düşündürücü ve güvenilir bulacaksınız. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kilise, YYY, Tanrı, Dünyanın Yaratılışı, Dünyanın Yaratılışı, Zebur, İncil, Mezmur, Hristiyan, Kitap, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Mezmur, Kilise, Allah, Mesih, Hıristiyan, Turkce, Tanrı, Allah, Bilim, İsa Mesih, Hıristiyan, Tevrat, Bilim, Tevrat, YYY, Peygamber, Mesih, Zebur, Evrim, İncil, Turkce, Peygamber, Evrim, Hristiyan, Türkçe Kitaplar, Kitap]

Read more
Collapse
4.1
29 total
Loading...

Additional Information

Publisher
YYY
Read more
Collapse
Pages
349
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/125

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Kutsal Kitap, Bilim ve Yaratılış

Dünyayı Tanrı mı yarattı? Yoksa evren, bütün görkemiyle, akıl almaz yapısıyla kör bir tesadüfün eseri midir? 

Kutsal Kitap diyor ki, "Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri –sonsuz gücü ve Tanrılığı– dünya yaratılalı beri O'nun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur." (Romalılar 1:20). 

Ne muhteşem bir ayet! Görünmeyen Tanrı'nın kanıtlarını, yarattığı her şeyde görebileceğimizi açıklıyor bize. Özellikle gününün ve niteliklerinin kanıtları öylesine açık ve bol ki, O'nu yaratan olarak kabullenmeyenlerin hiçbir özürleri olamaz! 

'Özür' diye çevrilen sözcük Grekçe apologia şeklinde yazılır. Apologia hukuk ve yargılama terimidir; avukatın müvekkili için sunduğu savunma anlamına gelir. Buna göre Romalılar 1:20 ayeti Tanrı'yı, yaratan olarak reddeden evrimcilerin bu inançları için 'savunmasız' olduklarını ifade eder. Evrimciler istedikleri kadar 'evrim bilimsel olarak kanıtlandı' deseler de, Tanrı Sözü hiçbir kanıtları olmadığını ifade eder. Var olan her şey açıkça bir yaratanın varlığına ve doğaüstü bir yaratılışa işaret ediyor, evrime değil. 

Bu konudaki bir başka güçlü ayet 1. Petrus 3:15'te geçiyor: "Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt (apologia) vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla, saygıyla yapın."  

Evrimciler inandıkları şeyler için yeterli savunmaya sahip değiller; ama biz sahibiz. Ayrıca Hristiyanlığın bize verdiği umut konusunda bizi sorgulayan herkese karşı gerekli savunmayı yapmamız buyruluyor. Tanrı görünmez olduğu için ve şu anda bir yaratış eyleminde bulunmadığı için, bir Yaratan'a inanmak için imana başvurmamız gerekir. İmanımız akla uygundur, sağlam kanıtlara dayanıyor; evrimciler gibi her şeye inanmayız. Bizdeki umudun nedenlerini açıklayabiliriz. 

Bunu yapabilmek için, umudumuzun kanıtlarını anlamaya ihtiyacımız var. Ancak bu sayede insanların sorularını ve iddialarını yanıtlayabiliriz. Unutmayın: bu bilgiye sahip olmamız buyruluyor. İmanı sadece bilim adamları, düşünürler ya da tanrıbilimciler değil, herkes savunabilmelidir. Bizler imanımızı akla uygun biçimde savunabiliriz; ama evrimciler bu tür bir savunmadan yoksundurlar. 

Ne var ki, yanıtlarımızı sevgi ve alçakgönüllülükle vermeliyiz, gururlu ve aşağılayıcı olamamalıyız. Kutsal Yazılar, "alçakgönüllülükle ve saygıyla" karşılık vermemizi buyuruyor. Bir Hıristiyan, inancı konusunda bilgisiz kalmamalı ama aşağılayıcı da olamamalı! "Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz" (Koloseliler 4:6). O halde evrenin anlamı ve kökenine ilişkin sorulara akla uygun ve gerçekçi yanıtlar vermeye çalışacağız. Göreceğiz ki, diğer bütün soruların temelinde bu sorular yatmaktadır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Dünyanın Yaratılışı, Hristiyan, Mesih, Hıristiyan, İncil, Dünyanın Yaratılışı, Mezmur, Hıristiyan, Mezmur, Kitap, İncil, Turkce, Tanrı, Yaşam Kilisesi, Türkçe Kitaplar, Yaşam Kilisesi, Evrim, Hristiyan, Allah, Zebur, Kitap, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Kilise, Tevrat, Tanrı, Mesih, Kilise, Peygamber, İsa Mesih, Tevrat, Turkce, Allah, Zebur, Evrim, İsa Mesih]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/124

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Genç Yeryüzü

YERYÜZÜ MİLYARLARCA MI YAŞINDADIR YOKSA BİNLERCE Mİ? PEKİ BUNUN BİR ÖNEMİ VAR MIDIR?

Tanrı dünyamızı gerçekten altı günde mi yarattı, yoksa dünyamız uzun sürede kendi kendine mi oluştu? Yaratılış / Evrim tartışmalarında anahtar bir soru olan yeryüzünün yaşı, bilim ile din arasında bir mesele olarak ortaya konulmuştur, ancak gerçekten bu, o kadar basit midir?

Bu soruların yanıtları sadece yer bilimini değil, aynı zamanda Kutsal Yazıları anlamak için de son derece önemlidir. Dr. John Morris Genç Yeryüzü adlı bu eserinde yerkürenin bizzat kendisi hakkında bize gerçekten neler anlattığına ilişkin delilleri incelemektedir. Bu müstesna çalışma bilimin ve tarihin sorgulanmasında Kutsal Kitap’a güvenebileceğimizi göstermektedir.

Genç Yeryüzü, gerek bilimsel çözümlemelerde, gerekse Kutsal Kitap’ın etkin olarak anlatılmasında ikna edicidir. Bu eser, okyanuslardaki tuz oranları, atmosferin yaşı, okyanus çökeltilerinin birikimi ve dahası gibi anahtar kavramları açıklayan güçlü bir kaynaktır.

Sunumlar ve kişisel çalışmalar için muazzamHer büyüklükteki öğrenim gurupları için düzenlenmişÖnemli noktaları aydınlatan açıklamalı slaytlar ile birlikte örneklendirilmiştir.

Tanrı’nın dünyasındaki gerçekler, bilimsel olarak ve çürütülemez bir şekilde, Tanrı Sözü’nün doğruluğunu duyurur.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mezmur, Peygamber, İsa Mesih, Evrim, Tanrı, Tanrı, Tevrat, Kitap, Dünyanın Yaratılışı, Mezmur, Hristiyan, Kilise, Hıristiyan, GDK, Mesih, Evrim, Mesih, Turkce, GDK, Kitap, Zebur, Türkçe Kitaplar, Dünyanın Yaratılışı, İncil, Allah, Peygamber, Turkce, İsa Mesih, İncil, Kilise, Türkçe Kitaplar, Hristiyan, Tevrat, Zebur, Allah, Hıristiyan]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/117

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Evrim: Fosiller HÂLÂ HAYIR Diyor!

“Dr. Gish’in büyük yankı yaratan ve ilk kez 1973 yılında yayınlanan, Evrim: Fosiller HAYIR Diyor! adlı kitabının devamı olan bu kitap, çok daha kapsamlıdır. Fosil kayıtları ve bulguları, Dr. Gish’in 25 yıl önce ilk kitabı için gerekli bilgileri toplamaya çalışırken, evrimi ret etmiş olsa da, aradan geçen 25 yılın yeni keşif ve bulguları (evrimci bilim adamlarıyla yapılan 300’ü aşkın tartışma, geniş araştırma ve çalışmalar), evrime karşı savı daha da sağlamlaştırmaktadır.

Fosil kayıtlarının evrime HÂLÂ HAYIR dediğini vurgulayan güncelleştirilmiş bu yeni kitap, tamamiyle bilimsel verilere dayanmaktadır. Evrimciler, “böyledir” şeklindeki hikayeleri üretiyorlar, ama, büyük öneme sahip fosil kayıtları alanında makro evrim için hiçbir bilimsel kanıt gösteremiyorlar. Dr. Gish’in kitabı bu gerçeği hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde gözler önüne sermektedir.”

Henry M. MorrisYaratılış Araştırma Enstitüsü Kurucusu

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: İncil, Tanrı, Peygamber, Evrim, Evrim, Hristiyan, Tevrat, Zebur, Bilim, Kilise, Kitap, Bilim, GDK, Türkçe Kitaplar, Tevrat, Mesih, Allah, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Hristiyan, Fosiller, Tanrı, Fosiller, Zebur, Mezmur, İsa Mesih, Mezmur, İncil, Kilise, Allah, Hıristiyan, Turkce, Turkce, GDK, Kitap, Mesih, Peygamber]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/122

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

21. Yüzyılda Din ve Bilim

Günümüz Batı toplumları, bilime nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda büyük ölçüde kararsızdır. Bir yandan, insanın çıkarlarına hizmet etmek üzere yön verilebilecek yüksek teknolojilerin hâkimiyetindeki bir evrene ulaşma hayaliyle bilimin bu yöndeki abartılı beklentileri ve şişirilmiş umutları karşılaması beklenmekte, öte yandan, bilime keskin biçimde karşı olanlar tarafından bugünkü sıkıntılarımızın hepsinin bilimden kaynaklandığına inanılmaktadırlar. Bu görüşü benimseyen kimseler bilim adamlarını, doğanın irdelenmemesi gereken gizemlerini zorla ortaya çıkaran, insan genomunun dizilimini araştırarak ve evreni bir arada tutan temel güçleri ortaya çıkararak tanrıcılık oynayan tekinsiz, işgüzar kimseler olarak görürler.

21’inci yüzyılda, özellikle biyoloji bilimlerinde atılacağı öngörülen büyük adımlar, hiç şüphesiz ki insanın kimliği ve insanın değeri gibi kavramlara yüklediğimiz anlamlar bağlamında daha da fazla sorunlara gebe olabilecektir. Bilimsel gelişmeler, bilimin kendisinin dahi cevaplamakta yetersiz kaldığı birtakım soru işaretleri doğurmaktadır. Sinirbilim ve yeni genetik araştırmaları gibi biyolojik yapımızı günden güne daha da ayrıntılı biçimde açıklayan bilimsel disiplinlerin gelişimi karşısında insanlık onurunu, adaleti ve insanın değerini muhafaza etmek istiyorsak eğer, elimizin altındaki tüm kaynaklardan yararlanmamız gerekecektir. İşte bu sebeptendir ki, bilimsel araştırmalara ayrılan mali kaynakların önemli bir kısmı, bilimsel gelişmelerden kaynaklanan ve gün geçtikçe çoğalan ahlâki ve etik sorunsalların çözümü için etik uzmanları, felsefeciler ve teologlara aktarılmaktadır. Münazaralar ve tartışmalar aracılığıyla kamuoyu ciddi biçimde bilinçlendirilmediği takdirde, bilimin birçoklarınca insanlık onurunu aşağılayan bir çeşit tehdit olarak algılanmaya devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Bu bağlamda, bilimin, popüler kültürde –hatta bazı bilimsel çevrelerde bile– dinsel inançlara karşıt bir akımmış gibi yansıtılması çok üzücüdür. 19’uncu yüzyılın sonunda hâkim olan iyimser havanın etkisiyle oluşan yaygın kanı, bilim ve eğitimin yaygınlaşmasıyla dinsel inançların kendiliğinden devre dışı kalacakları yönündeydi. Söz konusu dönemin üzerinden yüzyılı aşkın bir süre geçti; günümüzde artık o zamanki yaygın kanıların doğru olmadığını görüyoruz. Neticede dinsel inançlar dünya nüfusunun büyük çoğunluğu üzerinde, olumlu veya olumsuz, önemli ölçüde etkili olmayı sürdürmektedir: 21’inci yüzyılın başında, dünya nüfusunun % 87’si kendilerini bir “dinin mensubu” kabul etmektedir.1 Avrupa gibi dünyanın teknolojik olarak gelişmiş bazı bölgelerinde, 20’nci yüzyıl sonlarında örgütlü dine bağlılık oranlarında azalma görüldüyse de, hangi alanı kıstas alırsanız alın bilim konusunda dünya lideri olan ABD’deyse tam tersi bir eğilim gözlenmiş ve dinsel örgütlenmede patlama yaşanmıştır. Gidişata bakılırsa hem bilim hem de din daha nice yıllar boyunca etkinliklerini koruyacaklardır. Aslında azınlıkta olan ama sesini duyurmakta oldukça başarılı olan bir grup bilim adamı da nedense, insanın ahlâki değerlerini doğrulamak üzere dinin sağladığı altyapıdan yararlanmaktansa, bilimi, dinsel inançlara saldırmak için bir silah olarak kullanmayı yeğlemektedir. Öbür yandan diğer uçta yer alan yaratılışçılar da, Amerikan okullarında evrim öğretisinin müfredattan çıkarılması için yoğun bir kampanya sürdürmektedir. Neticede bilim ve din arasında, medyanın uç görüşlere yer verip ılımlı görüşleri bastırmasının da etkisiyle, gereksiz bir kutuplaşma oluşmuştur.

Bu kitap, söz konusu meseleyi aşırı uçtaki kimselerin söylemlerini işitmekten sıkılan ve çalışma düzenlerinin yoğunluğu sebebiyle süregelen bu tartışmaya müdahil olabilecek vakti ancak nadiren bulabilen, ama her halükârda aşırı uçtaki görüşleri benimsemeyen ve aslında çoğunlukta olmalarına rağmen sesleri işitilmeyen bilim adamlarının bakış açısından yansıtmayı amaçlar.

 

---

 

‘Bu kitap, bütünleşik dünya görüşü dahilinde bilim ve inancı bir araya getirmek adına oldukça iyi biçimde ortaya konulan bir savı temsil eder.  Dr. Alexander, hem bilimin hem de inancın uygun bir biçimde kabul edebileceği ve anlayabileceği insancıl bir üslup ve sıcaklıkla yazar.  Kitap, ayrıca teknolojik gelişimlerle sürüklenen, ama çevre bilincine sahip bir toplum içerisinde hayatlarımızı düzene sokmak konusunda bir çerçeve çizer. Elinizdeki bu eser, yazarın bilim ve inanç alanlarında yazarın şahsi tecrübelerini zengin bir biçimde ortaya koyan dengeli bir yazındır.  Kitap, bilim adamlarını olduğu kadar sıradan insanları da modern bilimin üzerinde kök saldığı tek tanrılı altyapıyı ciddiye almaya çağırır. Bu teolojik altyapı, günümüzde halen çağdaş bilimsel girişimleri ve insan onurunu desteklemeyi sürdürmektedir.’

- Robert S. White (Cambridge Üniversitesi Jeofizik profesörü)

 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kilise, Turkce, Kilise, Peygamber, Bilim, Felsefe, Mesih, Hristiyan, Allah, Tanrı, Kitap, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Din, Tevrat, Bilim, Hıristiyan, Allah, Hıristiyan, Kitap, Mezmur, Türkçe Kitaplar, YYY, Felsefe, Tanrı, Tevrat, Mezmur, İncil, Hristiyan, Zebur, İsa Mesih, Zebur, Turkce, Mesih, İncil, Din, İsa Mesih, YYY]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/100

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Belirtileri ve Peygamberlikleri Anlamak

1994’te Toronto’da başlayan uyanış ile ilgili, seneler boyunca en sık gündemde olan konu, Tanrı’nın gücü insanlara dokunduğunda meydana gelen belirtiler olmuştur. Bundan dolayı, uzun bir süredir, konuyu farklı bakış açılarından ele alan küçük bir kitapçık yazmak istiyordum. İlk ve en belirgin soru şudur: Belirtiler neden görülüyor? İkincisi, bu belirtileri izlediğimizde, onları yaşayan kişinin nelerden geçtiğini öğrenebilir miyiz? Ve üçüncüsü, uyanış gerçekleştiğinde ve olaya tek hakim olanın Kutsal Ruh olduğu durumlarda kilise önderi ne yapar? Kitabın ilk bölümünde cevaplamaya çalışacağım sorular bunlardır. Kitabın ikinci yarısında ise farklı ama yine de belirtilerle yakın ilişkisi olan bir diğer konuya; ‘peygamberlik sembolleri’ne değineceğim.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Turkce, İsa Mesih, Tanrı, Hıristiyan, Peygamber, Peygamber, Tevrat, Hristiyan, Tevrat, Peygamberlik, Mezmur, Mezmur, Kitap, Tanrı, Kutsal Ruh, İncil, Kitap, Hristiyan, İsa Mesih, Hıristiyan, GDK, Zebur, Turkce, Ruhsal Armağanlar, Mesih, Peygamberlik, Kilise, İncil, Mesih, Türkçe Kitaplar, Allah, Kilise, Kilise, Allah, Kilise, Zebur, Kutsal Ruh, Türkçe Kitaplar, Ruhsal Armağanlar, GDK]

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.