آنچه انبیا گفته اند: انبیا چه گفتند؟ آیا می دانی؟ آیا مهم است؟

GoodSeed International
4

 «این داستانی است بسیار جالب، داستانی که واقعاً باید آن را بدانی»


انبیا سخن گفته اند.

حکیمانه است که بدانیم آنها چه گفتند.


کتاب منحصر به فردی است که نسل اندر نسل دست به دست شده و محفوظ مانده و تا حد زیادی تاریخ را شکل داده است. کتابی است که توسط انبیای قدیم نگارش شده و نمی توان به سادگی از آن گذشت، چرا که ادعا می کند که کلام خود خداست – کتاب مقدس.

کتاب مقدس در طول قرنها هم ستوده شده و هم محکوم شده است. اما چرا؟ چرا این نوشتجات موجب این همه بحثها و مرکز این همه مباحثات بوده است؟ پیامش درباره چیست که این کتاب را اینقدر مهم کرده است؟

اکنون فرصت توست که برای خودت تصمیم بگیری. همانطور که به دنبال جوابها می گردی، آنچه که انبیا گفته اند، تو را به گونه ای که ساده، شفاف و عینی است، هدایت خواهد کرد.

Weitere Informationen
Minimieren

Über den Autor

 جان.ر.کراس از اندوخته هایی که در یک عمر مطالعه از کتاب مقدس بدست آورده، می نویسد. او تجربیات زیادی از سفر و زندگی در خارج از کشور را دارد.

Weitere Informationen
Minimieren
4,8
4 insgesamt
Wird geladen...

Zusätzliche Informationen

Verlag
GoodSeed International
Weitere Informationen
Minimieren
Veröffentlichungsdatum
19.08.2016
Weitere Informationen
Minimieren
Seiten
272
Weitere Informationen
Minimieren
ISBN
9781773040158
Weitere Informationen
Minimieren
Funktionen
Weitere Informationen
Minimieren
Optimal für
Weitere Informationen
Minimieren
Sprache
Persisch
Weitere Informationen
Minimieren
Genres
Religion / Bibelstudien / Allgemeines
Weitere Informationen
Minimieren
Inhaltsschutz
Dieser Inhalt ist DRM-frei.
Weitere Informationen
Minimieren
Zugelassen für die Familienmediathek

Informationen zum Lesen

Smartphones und Tablets

Nachdem du die Google Play Bücher App für Android und iPad/iPhone installiert hast, wird diese automatisch mit deinem Konto synchronisiert, sodass du auch unterwegs online und offline lesen kannst.

Laptops und Desktop-Computer

Du kannst Bücher, die du bei Google Play gekauft hast, im Webbrowser auf deinem Computer lesen.

E-Reader und andere Geräte

Um E-Reader wie den Sony eReader oder den Nook von Barnes & Noble verwenden zu können, musst du eine Datei herunterladen und sie auf das Gerät übertragen. In der Google Play-Hilfe findest du genaue Anleitungen zur Übertragung von Dateien auf unterstützte E-Reader.
©2018 GoogleNutzungsbedingungenDatenschutzerklärungEntwicklerInterpretenImpressum|Standort: Vereinigte StaatenSprache: Deutsch
Beim Kauf dieses Artikels handelt es sich um eine Transaktion mit Google Payments. Du stimmst den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzhinweisen von Google Payments zu.