Papaz Büyüsü: Büyücülük Medyumluk Falcılık Üzerine

Yaşam Kilisesi

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/144

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü Nedir Ne Değildir? kitapçığının öyküsü N.Ç. Hanım’ın 2009 yılında yazdığı uzunca bir e-postaya ve ona verilen kısa yanıta dayanır. Bu mektupta N.Ç. hanım “Kendisinin hiç büyü ile ilgilenmediğini; ama kendisine büyü yapıldığı, yapılan büyünün sonucunda da sevdiği insanı, kariyerini kaybettiğini…” söylüyordu. N.Ç Hanım’ın görüşüne göre kendisine papaz büyüsü yapılmış, hayatı mahvolmuş; ama hayattan umudunu yitirmemişti, çare arıyordu. Kendi sözleriyle “Canımın canı da şu an cayır cayır yanıyor. Allah rızası için yardım ediniz; uzatılan elimi geri çevirmeyiniz” diyerek mektubu bitiriyordu.N.Ç Hanım’a verdiğim yanıtta kendisine dua edeceğimizi; ama yaşadıklarının papaz büyüsüyle ilgili olmayacağını tahmin ettiğimi ifade ettim ve: “Geçimlerini büyücülükle sağlayan kişilerin kendilerine gelenlerin bilgisizliğinden yaralanarak “Size papaz büyüsü yapılmış, bunu ancak papaz bozabilir” dediklerini, böylece hem aldıkları paraya makul bir zemin hazırladıklarını hem de kilise ve Hıristiyan din adamlarını karalayarak gözden düşürdüklerini yazdım.” Bu sözlerime karşılık yeniden yazılan uzunca mektuba yanıt olarak da “Sizden ricam konuştuğunuz üfürükçüye, medyuma lütfen gidip sorun ‘Papaz büyüsünü hangi papaz yapmış? Gidin size büyüyü yapan o papazı mahkemeye verin; tanık olarak da sizi yönlendiren üfürükçünüzü, medyumunuzu gösterin.  Kimse sizin hayatınızı karartmasın’” dedim.Papaz Büyüsü konusunda yıllar içerisinde birbirinden çok farklı hayat hikâyelerine tanık oldum. Gelenleri iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci grupta kendilerini büyü mağduru görenlerdir; hikayeleri farklı olmasına karşın hepsinde çaresizlik, korku ve acı vardır. İkinci grupta ise büyü yaptırarak amaçlarına ulaşmak için her yolu denemeye kararlı kişiler bulunur (tabi bu durumu fırsat bilip en karlı çıkanlar da toplumda, büyücü, medyum, üfürükçü olarak bilinen kişilerdir). Kitap Ehli bir Hristiyan büyü, medyumluk, falcılıkla uğraşmaz. Çünkü bunları yapmakla Rab olan Allah’ın bunlardan tiksindiğini ve uğraşanları, kendilerine amaç edinenleri de yargılayacağını bilir.  “PAPAZ BÜYÜSÜ Büyücülük Medyumluk Falcılık Üzerine” kitapçığı herhangi bir büyü etkisi altında olduğuna inanıp acı çeken ve esenliği bulanmayan insanlara, en azından bundan sonra ne yapacaklarına karar versinler diye yazılmıştır. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Allah, Kitap, Papaz Büyüsü, Fal, Mezmur, Papaz Büyüsü, Mesih, Büyü, Hristiyan, Zebur, Kitap, Turkce, Cinler, Hıristiyan, İncil, Yaşam Kilisesi, Mezmur, Tanrı, Tevrat, Türkçe Kitaplar, Mesih, Kilise, İsa Mesih, Zebur, Fal, Peygamber, Büyü, Tevrat, Kilise, İsa Mesih, Turkce, Peygamber, İncil, Yaşam Kilisesi, Hristiyan, Allah, Cinler, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Tanrı]

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Yaşam Kilisesi
Read more
Collapse
Pages
37
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/74

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Aile ve Evlilik Bağları

Aile Rab tarafından oluşturulmuş, Rab tarafından kutsanmış; erkek, kadın ve çocukların birbirinden ayrılmaz bağlarla ilişkilendirildiği ilk kurumdur. Hem Âdem ve Havva arasında hem de insanın çoğalmasıyla gelişen toplumun çekirdeğini oluşturur.

Aile kurumu yalnızlığı kaldırması, çoğalmanın yanında çocuklarla yaşama sevinç katması nedeniyle insanın iç varlığında Rab’den sonra önemli bir boşluğu doldurur. Aile fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında kurum üyelerinin birlikte hareket etmesini içerdiğinden insanın bencilleşmesinin önüne set çeker. Sevgi, değer vermek, fedakârlık, şefkat, sadakat gibi Rab’den aldığımız nitelikleri insan karakterinde ve davranışlarında somutlaştırır.

Yaratılışta Şeytan, Âdem ve Havva’yı Rab’den koparacak, aile kurumunu bozarak çalışmaz duruma getirecek ortamı hazırlamıştır. İlerleyen zaman içerisinde aile kurumunu sağlıklı biçimde işlemez durumda tutmak Şeytan’ın stratejik hedefi olmuştur. Çünkü günah nedeniyle bozulan aile kurumunda eşler birbirleriyle doğru iletişim kuramayıp birbirlerine karşı olumsuz tutumlar alarak ilişkilerini sürdüremez duruma gelirler. Buna bağlı olarak Rab’den kopuk yetişen-yetiştirilen yaralı, acı çeken çocuklarsa sevgi yerine sevgisizliği, değer vermek yerine zorbalığı, fedakârlık yerine bencilliği, şefkat yerine gaddarlığı, sadakat yerine ihaneti görerek büyüyeceklerinden Rab’be ve kendilerine yabancılaşacaklardır.

Günümüzde boşanma oranının hızla artması mutsuz insanların çoğalması anlamına geliyor. Parçalanan aile kurumu yalnız yaralı, acı çeken yetişkinleri değil, anne baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen çocukları ortaya çıkarmaktadır. Çocukların anne baba sevgini karşılayacakları ya da yerine koyacakları başka kaynakları yoktur. Böyle bir durumda Kutsal Kitap bizlere kuru bilgi sunmanın ötesine geçer; Rab ile kurulacak doğru, canlı bir ilişkinin önemini gösterir. İsa Mesih’in aile kurumunun merkezinde bulunması tüm aileye esenlik ve bereket sağlayacak; zor durumlarda eşlerin zayıflıklarını üstlenerek onlara ilişkilerini temellendirmeleri için güvenilir ve sağlam ilkeler sunacaktır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Türkçe Kitaplar, Hristiyan, Allah, Peygamber, Hıristiyan, İncil, Tanrı, Mesih, İsa Mesih, Aile Hayatı, Kilise, Aile Hayatı, İsa Mesih, Hristiyan, Turkce, Zebur, Peygamber, Mezmur, İncil, Yaşam Kilisesi, Tevrat, Mesih, Allah, Kilise, Tanrı, Tevrat, Mezmur, Kitap, Turkce, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Kitap, Zebur, Yaşam Kilisesi]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/75

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Tövbe

İnsan olarak kusurlarımızı görmemeye, örtmeye eğilimliyiz. Yalan söylememizin; kişilerden, değişik inanç gruplarından, aynı ulusal kimliği taşımadığımız insanlardan nefret etmemizin, nefretimizi düşmanlığa dönüştürmemizin kendimize göre önemli bir gerekçesi vardır. Bizler bu gerekçeyi “Haklıyız!” sözüyle özetleriz; hatalarımızı kabul etmeyip haklılık psikolojisi içinde yaşarız. Sanki ne yaparsak yapalım her zaman kendimiz haklıyızdır.

Kişilerin kendilerini değişik nedenlerden ötürü insanlar karşısında haklı görmelerini, katılmamakla birlikte, anlayabilirim. Ama aynı kişilerin kendilerini Tanrı karşısında haklı çıkarmalarını; evrenin fizik kurallarını, toplumun yasalarını kendileri koymuş gibi davranarak gururlanmalarını anlayamıyorum.

Tanrı’yla diri, yaşayan bir ilişkiyi gerçekte var olmayan tanrılara inanmakla, kendi tanrılarımızı yaratmakla ya da kişisel nedenlere bağlayarak yadsıyabiliriz. Sonuç: Gerçekte var olan tek Tanrı’dan kopuk yaşamaktır.

Tanrı’dan kopuk, O’na isyan içinde yaşamak, hem dünyadaki yaşamımızı çölleştiriyor hem de sonsuza dek Tanrı’nın sevgisinden ayrı bırakıyor. Böyle bir durumda tövbe hatalarımızı terk etmek ve diri Tanrı’ya, kurtarıcı İsa Mesih’e dönmektir.

Hedefler

“Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem: TÖVBE” kitabını okuduğunuzda:

Tevrat, Zebur ve İncil’deki ayetlere göre özgün Tanrı’yı tanımlayabilmelisiniz.Tanrı’dan kopuşun, insanın Tanrı’ya ve kendine yabancılaşmasının nedenlerini gösterebilmelisiniz.Mesih’in Rab olarak dünyaya gelişini; İsa Mesih’in insanların günahlarını neden üstlendiğini Tevrat, Zebur ve İncil’deki gerçeklere göre açıklayabilmelisiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: GDK, Kitap, Hıristiyan, Tövbe, Türkçe Kitaplar, Tövbe, Tevrat, Tevrat, Mezmur, Türkçe Kitaplar, Mesih, Allah, Hristiyanlığa Tanıtım, İsa Mesih, Zebur, Turkce, Zebur, Peygamber, Peygamber, Turkce, Mesih, Hristiyan, Kilise, Mezmur, Hristiyan, Kitap, Tanrı, İncil, Hıristiyan, Hristiyanlığa Tanıtım, GDK, İsa Mesih, Kilise, Allah, İncil, Tanrı]

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.