เด็กใจเพชร: Diamond Heart Child

4.7
21 reviews
Ebook
250
Pages

About this ebook

ผมรับสมุดจากมือแม่แล้วเปิดอ่านดู ถึงแม้ตัวอักษรที่แม่บอกเล่าเรื่องราวผ่านหน้ากระดาษทั้งหมด ๘ หน้า ถึงแม้จะเรียบเรียงไม่ค่อยดีนัก ตามความเชี่ยวชาญด้านภาษาที่ไม่มากเท่าใหร่ แต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องของแม่น่าสนใจ ผมจึงเอ่ยกับแม่ว่า...

   “แม่... งั้นผมขอเขียนเรื่องนี้เป็นนิยายก็แล้วกัน”

เด็กใจเพชร Diamond Heart Child คือนิยายอิงเรื่องจริง ผลงานอันดับแรกจาก That Publishing ทั้งน่าประทับใจ สะเทือนใจ และประหลาดใจ

Ratings and reviews

4.7
21 reviews

About the author

บ้านของฉันมีที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพราม ซึ่งสมัยนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ในเขตอำเภอโนนสูงของโคราชที่ค่อนข้างไกลปืนเที่ยง การเดินทางเข้าออกเป็นไปอย่างยากลำบาก ฉันมีพี่น้องเป็นหญิงทั้งหมด 7 คน ชาวบ้านแถวนั้นจึงเรียกขานพ่อของฉันว่า ท้าวสามล (ตัวละครในเรื่อง สังข์ทอง) และนี่คือเรื่องราวของฉัน... 

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.