Lütuf: Galatyalılara Mektup Üzerinde Bir Yorum Çalışması

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/41

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Lütuf

Pavlus’un Galatyalılara Mektup’u benim için birkaç nedenle özel önem taşır: Öncelikle mektubun lütufla dolu içeriğinin, Tanrı’nın sevgisinin sınırsızlığını kavramaya başlamamda çok değerli bir katkıda bulunduğunu söyleyerek başlamalıyım. Mektubun ayetleri üzerinde çalıştığım yerlerde geçirdiğim yalnız anlarda, bu sevginin boyutları karşısında gözyaşlarımı tutamadığım zamanlar oldu. Okuyucuya ayetler üzerinde derin düşünmeyi öneriyorum. Kutsal Sözü kişisel yaşamınızın bir parçası haline getirin, özümseyin.

İkinci neden, antik Galatya bölgesinin başkentinde Ankara’da yaşayan bir Hıristiyan oluşumdur. Artık ülkemizde Galatlar denen halktan kimse kalmamış bu halk tarihe karışmışsa da bir kilise önderi olarak kendimi bu tarihin bir parçası olarak düşünmekten zevk alıyorum. Her ne kadar mektup, bu bölgedeki kişilerin bir kısmına ‘Ey akılsız Galatyalılar!’ diye seslense de sanki adım Kutsal Kitap’ta yazılıymış gibi mutlu oluyorum.

Yeni Antlaşma metinlerini yorumlamaya çalışırken dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Yorumbilimi bir bilim olduğu kadar, aşçılık gibi aynı zamanda bir sanattır. İnsan çalışırken tuzunu, yağını iyi ayarlamalı tadını kaçırmamalıdır. Cornell Üniversitesi’nde Edebiyat profesörü olan Jonathan Culler ise yorumu yemek yemeyle ilişkilendirmiştir: ‘Aşırı yorumu, aşırı yeme gibi düşünebiliriz: yerinde yeme ya da yerinde yorumlama vardır, ancak bazı insanlar durmaları gereken noktada durmazlar. Getireceği kötü sonuçlarla, yemeyi ya da yorumlamayı aşırıya varana dek sürdürürler’ (Eco, sf 125). Ben kısa yazmaya ve aşırı yorumlamamaya özen göstermeye çalıştım. Okuyucuya ipuçları vererek ‘Uygulama’ sorularıyla kişisel yaşamlarında metni sindirmelerini arzuladım.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Hıristiyan, Zebur, İncil, Mezmur, Galatyalılar, Hıristiyan, Peygamber, Turkce, Yorum, İncil, Galatyalılar, Kilise, Kitap, Tevrat, Zebur, Tevrat, GDK, Tanrı, Peygamber, Yorum, Hristiyan, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Mesih, Allah, İsa Mesih, Hristiyan, Mezmur, Mesih, Allah, Turkce, Kitap, İsa Mesih, Kilise, GDK, Türkçe Kitaplar]

Read more
Collapse

About the author

İhsan Özbek

İhsan Özbek evli ve Ankara'da yaşıyor. Websitesi pastorihsan.com ( http://pastorihsan.com/ ).

Read more
Collapse
3.7
22 total
Loading...

Additional Information

Publisher
GDK
Read more
Collapse
Pages
108
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/42

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

İsa’nın Çarmıhtaki Yedi Sözü

Kimi zaman ünlü bir yazar ya da bilgenin ağzından çıkan son sözler, ölen bu insanın ne kadar derin bir bilgi ya da bilgeliğe sahip olduğu konusunda geride kalanlara ilham verir. Kimi zaman da ölen kişilerin zayıflıkları, korkuları, hastalıklarıyla birer insan olduklarını anımsamamızı sağlar.

İdam sehpasından ölüme gidenlerin ağzından çıkan kahramanca sloganlar bize aktarıldığında, ölenleri kahramanlıklarıyla anımsamamız, son anlarında da öldükleri amaca hizmet ettiklerini düşünmemiz istenir. Bazen idama götürülenler o kadar kahramanca davranamazlar; acı, bilinmeze yolculuk, yok olma korkuları ya da bir başka duygu onların son sözlerinin ağlamaklı, korkulu, vb. olmasına neden olur.

Elinizdeki kitapçıkta İsa'nın çarmıhtaki son sözlerini inceleyeceğiz. İsa öldürülmek üzere çarmıha çakıldığında neler düşünüyor, neler hissediyordu? Bunları tam olarak bilmemize olanak yok. Yine de O'nun çarmıhta ölmeden önce ağzından çıkan ve İncil'de kayıtlı olan yedi sözü elimizde bulunmaktadır. Böylece İsa'nın ölüme giderken zihninde, yüreğinde neler olduğuna ilişkin bir parça da olsa bilgi sahibiyiz. Bu sözleri derinlemesine düşünecek, bizim için nasıl bir değer taşıdıklarını anlamaya çalışacağız.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: İsa Mesih, İncil, Kilise, Çarmıh, Zebur, Allah, Allah, Mesih, Peygamber, Turkce, Peygamber, Kitap, Çarmıh, Türkçe Kitaplar, Kilise, Türkçe Kitaplar, Kitap, Hristiyan, Hıristiyan, Tanrı, Mezmur, Tanrı, Mesih, Tevrat, GDK, İncil, Hıristiyan, Tevrat, İsa Mesih, Turkce, Hristiyan, Zebur, GDK, Mezmur]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/121

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

İmanlının Umudu

Umut çok önemli bir kelime ve kavramdır. Felaket ve facia karşısında insan her türlü yaşama tutunabilir ama umudunu kaybettiği anda kendisi de kayıptır. Ne için yaşadığını bilmeyen insan çok acınacak bir haldedir çünkü onu daha parlak bir geleceğe yönelten ışık sönmüşse o zaman hayatın bir anlamı kalmıyor ve kapkaranlığa gömülüyor. Mesih imanlısı olan bizler ise asla umutsuz değiliz. Ne için yaşadığımızı bilmenin yanı sıra dünyanın sonunda bizleri neler beklediğini de açık ve net bir şekilde Kutsal Kitap’ta okuyabiliyoruz. Böylece durum ne olursa olsun ümitsizliğe kapılmamıza gerek yok.Baştan beri mübarek umudumuz, inancımızın odak noktasını oluşturmuştur (Titus 2:13). İncil’de özellikle Elçi Pavlus bir çok yerde bu ‘umut’tan söz eder (bkz. Romalılar 5:2-5, 8:24-25, 1.Korintliler 13:13).  Peki umut derken neyi kastediyor? Tanrı’nın vaatlerine dayanarak İsa Mesih’in görkemli dönüşü ve akıbetinde gerçekleşecek muazzam yenilikler: Yeni bedenler, yeni bir dünya düzeni, yeni bir gök ve yeryüzü.  Aslında Mesih’in geri dönüşü, ölümü ve dirilişini izlemekle beraber Mesih’in ilk gelişiyle aynı öneme sahiptir. Mesih’in geri dönüş gerçeği sadece inanıcımızın varış yeri değil, aynı zamanda lokomotifidir. Nitekim Mesih geri dönmeyecekse ve ölümden sonra hiçbir şey olmayacaksa, boşuna iman etmişiz demektir (1. Korintliler 15:14-19). Aksine karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen umudumuz hep yenileniyorsa o zaman her geçen gün daha da güçlü ve dirençli bir imana sahibiz demektir (2. Korintliler 4:16-18). Bu mektuplarda Pavlus zaman zaman ümitsizliğe kapılan Selanikli imanlılara hitap eder. Onlar baştan beri imanları yüzünden büyük zulümlere uğradılar. Pavlus da kendi isteği dışında oradaki imanlı topluluğunu çok erken bir aşamada bırakmak zorunda kaldı. Bunun üzerinde de aklarını karıştıran bazı sahte öğretmenler de aralarında Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili yalan yanlış öğretiler ve rivayetler yaymaya başladılar. Başlarına gelenleri duyan Elçi Pavlus onlara beslediği büyük sevgiden ötürü onları hem yüreklendirmek ister hem de gerçek umutları olan Mesih’in ikinci gelişiyle ilgili bilgilendirmek ister.  Günümüzde bizler de çeşitli sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Maddi veya ailevi sorunlar olsun, kişisel veya toplumsal belirsizlikler olsun, zaman zaman bunlar taşıyamayacak kadar büyük bir yük oluşturabilir yüreğimizde. Fakat Mesih’in pek yakında dönüp her şeyi düzelteceği vaadi akla getirdikçe yükümüz hafifler ve önümüzdeki zorlukların üstesinden geçmek için yeni güce kavuşuruz. Dahası İsa Mesih’in şimdiden Ruhu aracılığıyla hemen yanı başımızda olduğunu anımsadıkça her konuda ‘galiplerden üstün’ olduğumuzun farkına varıyoruz (Romalılar 8:37). Şimdi okumakta olduğunuz eser İncil’in 1. ve 2. Selanikliler mektuplarının ayetlerini aktarmakla birlikte, üzerinde yapılan yorumlardan ibarettir. Elçi Pavlus ile birlikte duam şöyle: ‘Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun’ (Romalılar 15:13).

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mezmur, Mesih, 1. Selanikliler, Mesih, Yaşam Kilisesi, Kilise, Allah, Hristiyan, Tanrı, Turkce, İsa Mesih, Mezmur, 2.Selanikliler, Hıristiyan, Yorum, İncil, 1. Selanikliler, Allah, Zebur, İncil, Peygamber, Tanrı, Peygamber, Yaşam Kilisesi, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Hıristiyan, Tevrat, Turkce, Kitap, Tevrat, Kitap, Yorum, Türkçe Kitaplar, Kilise, Hristiyan, Zebur, 2.Selanikliler]

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.