ວັນ​ຄຣິ​ສ​ມາດ ແລະ ວັນ​ອິ​ສ​ເຕີ ຫມາຍ​ເຖິງ​ຫຍັງ?

Ebook
88
Pages
Eligible

About this ebook

 ປື້ມເຫລັ້ມນີ້ເວົ້າເຖິງຫຍັງ?

ເປົ້າໝາຍຂອງປື້ມນີ້ແມ່ນເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນໜັງສືພຣະຄຳພີບໍຣິສຸດ ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ວັນຄຣິສມາດ ແລະ ວັນອິສເຕີ ໝາຍເຖິງຫຍັງ; ຢ່າງໃດກໍດີ ປື້ມເຫລັ້ມນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງແຕ່ພຽງເລື່ອງລາວທີ່ກ່ຽວກັບວັນສະເຫລີມສະຫລອງເທົ່ານັ້ນ ປື້ມເຫລັ້ມນີ້ຈະເຮົາບອກຫລາຍກວ່ານັ້ນ ປື້ມເຫລັ້ມນີ້ຈະບອກເຮົາວ່າ ໜັງສືພຣະຄຳພີເປັນຄຳຕອບສຳຫລັບຊີວິດ, ຄວາມຕາຍ ແລະຊີວິດຫລັງຄວາມຕາຍ ປື້ມເຫລັ້ມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໜັງສືພຣະຄຳພີ. 

Lao version of "What are Christmas and Easter all About?"

About the author

 ຈອນ ອາຣ ຄຣອສ ເປັນນັກຂຽນມາຈາກປະເທດການາດາ

ອຽນ ມາສຕິນ ເປັນນັກສິລະປະມາຈາກປະເທດອົສຕາລີ

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.