Dicționarul conflictelor lumii 1945-2019

· ROVIMED Publishers
Ebook
257
Pages

About this ebook

Un volum ce conține la final 453 de pagini, în format fizic, care investighează toate conflictele de pe glob. Au fost identificate peste 200 de asemenea conflicte, de diferite tipuri: războaie civile în curs sau încheiate, active în special după cel de–al Doilea Război Mondial, războaie externe, interstatale, în curs sau încheiate, conflicte interne între diverse grupări, dispute de graniță, tensiuni tribale, amenințări teroriste, celule teroriste, genociduri de populație de după 1945.

În cele peste 200 de conflicte, au fost contextualizate și cauzele, care au generat sau perpetuat conflictele, având ca bază condițiile geografice susținute de realitățile istorice: cauze rasiale, etnice, tribale, sociale, religioase, politice, ideologice, teritoriale, economice sau geostrategice.

About the author

Profesor de geografie cu o vechime de peste 23 de ani, născut în 1972, la Galați. Actulamente, profeseaza în Bacău la Școala Gimnazială ,, Al. I. Cuza". Irașcu Viorel, reușește să iasă din capcana imobilismului didactic prin apelul la cultură generală. Cultură generală pe care înțelege să o ,,predea’’ altfel, cu cartea și cu harta, cu istoria și cu geografia locurilor, cu strategia și politica țărilor lumii.

O carte pentru consumatorii de informație veridică, documentată, fără aere academice, pentru categoria 15-65 ani, care face o analiză a tuturor micilor și marilor orgolii politice și naționaliste ale țărilor, în timpul Războiului Rece și după prăbușirea blocului comunist.

Autor și al Modificări în structura populației județului Bacău, Ed. Casa Scriitorilor, 2008 și al Ghidului mănăstirilor catolice din România, Ed. Rovimed Publishers, 2014.

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.