La Sonetoj al Orfeo. Die Sonette an Orpheus. (En Esperanto kaj la germana - Esperanto und Deutsch)

· Mondial
Ebook
144
Pages
Eligible

About this ebook

Rainer Maria Rilke (1875-1926), eksterordinara figuro ne nur de la ger­mana sed ankaŭ de la monda literaturo, estas poeto malfacile kaptebla, kiu postlasis spurojn en la formo de bildoj kaj pensoj tra la kultura historio de la lastaj cent jaroj. Li verkis kun intensa lirikeco, kun atento al sonoj kaj signifonuancoj kiu montriĝas aparte rezistema al la streboj de tra­dukistoj. 

Kiel aliaj grandaj poeziaj verkoj, la Sonetoj ne tuj malkaŝas siajn sekre­tojn; ili similas al fruktoj kiuj maturiĝas malrapide en la koro de la leganto. Rilke konsilis, ke oni unue provu sperti ilin, ne streb­ante al tro hasta kompreno.

En la unua soneto, Rilke enkondukas la bildon de “aŭdo­templo” en kiu la bestoj, sed ankaŭ la homoj, kapablas aŭs­kulti la muzikon de la mondo. En la lasta, li elvokas sonorilan turon, el kiu la aŭtenta memo de ĉiu homo povas elsoni. Po­vas esti utile, mi kredas, imagi la Sonetojn mem kiel tian templon, en kiun la poeto nin invitas; kaj kiel specon de pro­pedeŭtiko, preparon por la propra memdis­volva, sintrans­forma, turokonstrua laboro kiu fine ebligus al ĉiu el ni el­kanti propravoĉe.

(El la Enkonduko de Mark Fettes)


About the author

Rainer Maria Rilke (1875-1926) war ein österreichischer Lyriker deutscher und französischer Sprache. Mit seiner in den Neuen Gedichten vollendeten, von der bildenden Kunst beeinflussten Dinglyrik gilt er als einer der bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne. Aus Rilkes Werk sind etliche Erzählungen, ein Roman und Aufsätze zu Kunst und Kultur sowie zahlreiche Übersetzungen von Literatur und Lyrik bekannt. Sein umfangreicher Briefwechsel gilt als wichtiger Bestandteil seines literarischen Schaffens. Mark Fettes is an Esperantist and university professor of education, and former President of the World Esperanto Association.

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.