Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/136

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Noel Doğuş Bayramı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/135

Eşcinsellik ve Kutsal Kitap Öğretisi

Günümüz insanının biyolojik, fizyolojik özellikleri Yaratılış bölümlerinde anlatılanlara çok benzemesine rağmen düşünsel-ruhsal durumu, alışkanlıkları birkaç yüz yıl öncesinden bambaşkadır. Beslenme alışkanlığından sevmek-sevilme ihtiyacının karşılanmasına yönelik tüm istek ve davranışlar insandan insana, toplumdan topluma baş döndürecek kadar hızlı değişiyor, karmaşıklaşıyor.  Yine insan cinselliği binlerce yıldır biyolojik olarak değişim göstermemekle birlikte yaşadığımız dönemde cinsellik ile ilgili anlayışlar günden güne farklılaşmakta; yalnız kişisel çerçevede kalmayıp toplumsal önem kazanmaktadır.  Bugün geçmişe göre biyolojik yapımız hakkında, cinsellik konusunda bildiklerimiz bilmediklerimizden çoktur. Ama büyük insan çoğunluğu yaratılış amacına uygun doğrularla hareket etmek yerine, cinsellik ile ilgili görüşlerini ya asılsız bilgilerle biçimlendirmekteler ya da kişisel deneyimlerine dayandırarak oluşturmaktadırlar.  İnsanın biyolojik, anatomik, fizyolojik yapısına, ruhsal varoluşuna aykırı cinsel deneyimler, tutsak aldığı kişilere sahte bir özgürlük sunarak, ne yazık ki, onları köleleştirmektedir. Biyolojik, ruhsal yaratılışa uymayan diğer cinsel deneyimlere benzer biçimde eşcinselliğin ortaya çıkışı da daha çok aileden ve toplumdan kaynaklanan sevgisizlik, sorumsuzluk etkenleriyle birlikte: Doğum anından başlayarak sağlıklı özdeşleşmenin sağlanamaması; öğrenme-eğitimsizlik; cinsellik hakkında edinilen yanlış bilgiler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan davranışlar tercihlere bağlı olarak kişilerin yaşamına girer gibi görünmektedir. Bu kitapçık cinsellik konusunda daha geniş kapsamlı bir çalışmanın eki niteliğindedir. Aykırı cinsellik ile birlikte ortaya çıkan yaraların, acıların ve gittikçe artan ters cinsel ilişkilere bağlı fiziksel, duygusal, ruhsal travmaların insanın yaratılışına uygun bir cinsel yaşam sürmesiyle ortadan kalacağı inancıyla okura sunulmuştur. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mesih, Peygamber, Mezmur, Zebur, Türkçe Kitaplar, İncil, Hıristiyan, Allah, YAY, Mesih, Tevrat, Hıristiyan, İncil, Hristiyan, Kilise, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Turkce, Allah, Kilise, İsa Mesih, Tevrat, Peygamber, Mezmur, Kitap, İsa Mesih, Hristiyan, Zebur, Kitap, Tanrı, Eşcinsellik, Eşcinsellik, YAY, Turkce]

Read more

Reviews

Loading...

Additional Information

Publisher
YAY
Read more
Pages
55
Read more
Language
Turkish
Read more
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Read Aloud
Available on Android devices
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/74

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Noel Doğuş Bayramı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/135

Aile ve Evlilik Bağları

Aile Rab tarafından oluşturulmuş, Rab tarafından kutsanmış; erkek, kadın ve çocukların birbirinden ayrılmaz bağlarla ilişkilendirildiği ilk kurumdur. Hem Âdem ve Havva arasında hem de insanın çoğalmasıyla gelişen toplumun çekirdeğini oluşturur.

Aile kurumu yalnızlığı kaldırması, çoğalmanın yanında çocuklarla yaşama sevinç katması nedeniyle insanın iç varlığında Rab’den sonra önemli bir boşluğu doldurur. Aile fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında kurum üyelerinin birlikte hareket etmesini içerdiğinden insanın bencilleşmesinin önüne set çeker. Sevgi, değer vermek, fedakârlık, şefkat, sadakat gibi Rab’den aldığımız nitelikleri insan karakterinde ve davranışlarında somutlaştırır.

Yaratılışta Şeytan, Âdem ve Havva’yı Rab’den koparacak, aile kurumunu bozarak çalışmaz duruma getirecek ortamı hazırlamıştır. İlerleyen zaman içerisinde aile kurumunu sağlıklı biçimde işlemez durumda tutmak Şeytan’ın stratejik hedefi olmuştur. Çünkü günah nedeniyle bozulan aile kurumunda eşler birbirleriyle doğru iletişim kuramayıp birbirlerine karşı olumsuz tutumlar alarak ilişkilerini sürdüremez duruma gelirler. Buna bağlı olarak Rab’den kopuk yetişen-yetiştirilen yaralı, acı çeken çocuklarsa sevgi yerine sevgisizliği, değer vermek yerine zorbalığı, fedakârlık yerine bencilliği, şefkat yerine gaddarlığı, sadakat yerine ihaneti görerek büyüyeceklerinden Rab’be ve kendilerine yabancılaşacaklardır.

Günümüzde boşanma oranının hızla artması mutsuz insanların çoğalması anlamına geliyor. Parçalanan aile kurumu yalnız yaralı, acı çeken yetişkinleri değil, anne baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen çocukları ortaya çıkarmaktadır. Çocukların anne baba sevgini karşılayacakları ya da yerine koyacakları başka kaynakları yoktur. Böyle bir durumda Kutsal Kitap bizlere kuru bilgi sunmanın ötesine geçer; Rab ile kurulacak doğru, canlı bir ilişkinin önemini gösterir. İsa Mesih’in aile kurumunun merkezinde bulunması tüm aileye esenlik ve bereket sağlayacak; zor durumlarda eşlerin zayıflıklarını üstlenerek onlara ilişkilerini temellendirmeleri için güvenilir ve sağlam ilkeler sunacaktır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tanrı, Mezmur, Hristiyan, Zebur, İsa Mesih, Tevrat, Tanrı, Kilise, Kitap, Mesih, Mesih, Peygamber, Aile Hayatı, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Turkce, Peygamber, İncil, Mezmur, Yaşam Kilisesi, Aile Hayatı, İncil, Hıristiyan, Allah, Kilise, Hristiyan, Zebur, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Turkce, Kitap, Tevrat, Yaşam Kilisesi, Allah]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/75

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Noel Doğuş Bayramı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/135

Tövbe

İnsan olarak kusurlarımızı görmemeye, örtmeye eğilimliyiz. Yalan söylememizin; kişilerden, değişik inanç gruplarından, aynı ulusal kimliği taşımadığımız insanlardan nefret etmemizin, nefretimizi düşmanlığa dönüştürmemizin kendimize göre önemli bir gerekçesi vardır. Bizler bu gerekçeyi “Haklıyız!” sözüyle özetleriz; hatalarımızı kabul etmeyip haklılık psikolojisi içinde yaşarız. Sanki ne yaparsak yapalım her zaman kendimiz haklıyızdır.

Kişilerin kendilerini değişik nedenlerden ötürü insanlar karşısında haklı görmelerini, katılmamakla birlikte, anlayabilirim. Ama aynı kişilerin kendilerini Tanrı karşısında haklı çıkarmalarını; evrenin fizik kurallarını, toplumun yasalarını kendileri koymuş gibi davranarak gururlanmalarını anlayamıyorum.

Tanrı’yla diri, yaşayan bir ilişkiyi gerçekte var olmayan tanrılara inanmakla, kendi tanrılarımızı yaratmakla ya da kişisel nedenlere bağlayarak yadsıyabiliriz. Sonuç: Gerçekte var olan tek Tanrı’dan kopuk yaşamaktır.

Tanrı’dan kopuk, O’na isyan içinde yaşamak, hem dünyadaki yaşamımızı çölleştiriyor hem de sonsuza dek Tanrı’nın sevgisinden ayrı bırakıyor. Böyle bir durumda tövbe hatalarımızı terk etmek ve diri Tanrı’ya, kurtarıcı İsa Mesih’e dönmektir.

Hedefler

“Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem: TÖVBE” kitabını okuduğunuzda:

Tevrat, Zebur ve İncil’deki ayetlere göre özgün Tanrı’yı tanımlayabilmelisiniz.Tanrı’dan kopuşun, insanın Tanrı’ya ve kendine yabancılaşmasının nedenlerini gösterebilmelisiniz.Mesih’in Rab olarak dünyaya gelişini; İsa Mesih’in insanların günahlarını neden üstlendiğini Tevrat, Zebur ve İncil’deki gerçeklere göre açıklayabilmelisiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Türkçe Kitaplar, Mezmur, Peygamber, Tövbe, Hıristiyan, Zebur, Zebur, Mesih, İncil, Mesih, Kilise, Tövbe, Turkce, Hristiyan, İsa Mesih, GDK, Hristiyanlığa Tanıtım, Peygamber, Tanrı, Mezmur, Hristiyanlığa Tanıtım, Hristiyan, GDK, Kilise, Allah, Kitap, Tevrat, Türkçe Kitaplar, Turkce, Allah, Tevrat, İsa Mesih, Kitap, Tanrı, Hıristiyan, İncil]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/74

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Noel Doğuş Bayramı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/135

Aile ve Evlilik Bağları

Aile Rab tarafından oluşturulmuş, Rab tarafından kutsanmış; erkek, kadın ve çocukların birbirinden ayrılmaz bağlarla ilişkilendirildiği ilk kurumdur. Hem Âdem ve Havva arasında hem de insanın çoğalmasıyla gelişen toplumun çekirdeğini oluşturur.

Aile kurumu yalnızlığı kaldırması, çoğalmanın yanında çocuklarla yaşama sevinç katması nedeniyle insanın iç varlığında Rab’den sonra önemli bir boşluğu doldurur. Aile fiziksel ve ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında kurum üyelerinin birlikte hareket etmesini içerdiğinden insanın bencilleşmesinin önüne set çeker. Sevgi, değer vermek, fedakârlık, şefkat, sadakat gibi Rab’den aldığımız nitelikleri insan karakterinde ve davranışlarında somutlaştırır.

Yaratılışta Şeytan, Âdem ve Havva’yı Rab’den koparacak, aile kurumunu bozarak çalışmaz duruma getirecek ortamı hazırlamıştır. İlerleyen zaman içerisinde aile kurumunu sağlıklı biçimde işlemez durumda tutmak Şeytan’ın stratejik hedefi olmuştur. Çünkü günah nedeniyle bozulan aile kurumunda eşler birbirleriyle doğru iletişim kuramayıp birbirlerine karşı olumsuz tutumlar alarak ilişkilerini sürdüremez duruma gelirler. Buna bağlı olarak Rab’den kopuk yetişen-yetiştirilen yaralı, acı çeken çocuklarsa sevgi yerine sevgisizliği, değer vermek yerine zorbalığı, fedakârlık yerine bencilliği, şefkat yerine gaddarlığı, sadakat yerine ihaneti görerek büyüyeceklerinden Rab’be ve kendilerine yabancılaşacaklardır.

Günümüzde boşanma oranının hızla artması mutsuz insanların çoğalması anlamına geliyor. Parçalanan aile kurumu yalnız yaralı, acı çeken yetişkinleri değil, anne baba sevgisinden yoksun olarak büyüyen çocukları ortaya çıkarmaktadır. Çocukların anne baba sevgini karşılayacakları ya da yerine koyacakları başka kaynakları yoktur. Böyle bir durumda Kutsal Kitap bizlere kuru bilgi sunmanın ötesine geçer; Rab ile kurulacak doğru, canlı bir ilişkinin önemini gösterir. İsa Mesih’in aile kurumunun merkezinde bulunması tüm aileye esenlik ve bereket sağlayacak; zor durumlarda eşlerin zayıflıklarını üstlenerek onlara ilişkilerini temellendirmeleri için güvenilir ve sağlam ilkeler sunacaktır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tanrı, Mezmur, Hristiyan, Zebur, İsa Mesih, Tevrat, Tanrı, Kilise, Kitap, Mesih, Mesih, Peygamber, Aile Hayatı, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Turkce, Peygamber, İncil, Mezmur, Yaşam Kilisesi, Aile Hayatı, İncil, Hıristiyan, Allah, Kilise, Hristiyan, Zebur, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Turkce, Kitap, Tevrat, Yaşam Kilisesi, Allah]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/75

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Noel Doğuş Bayramı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/135

Tövbe

İnsan olarak kusurlarımızı görmemeye, örtmeye eğilimliyiz. Yalan söylememizin; kişilerden, değişik inanç gruplarından, aynı ulusal kimliği taşımadığımız insanlardan nefret etmemizin, nefretimizi düşmanlığa dönüştürmemizin kendimize göre önemli bir gerekçesi vardır. Bizler bu gerekçeyi “Haklıyız!” sözüyle özetleriz; hatalarımızı kabul etmeyip haklılık psikolojisi içinde yaşarız. Sanki ne yaparsak yapalım her zaman kendimiz haklıyızdır.

Kişilerin kendilerini değişik nedenlerden ötürü insanlar karşısında haklı görmelerini, katılmamakla birlikte, anlayabilirim. Ama aynı kişilerin kendilerini Tanrı karşısında haklı çıkarmalarını; evrenin fizik kurallarını, toplumun yasalarını kendileri koymuş gibi davranarak gururlanmalarını anlayamıyorum.

Tanrı’yla diri, yaşayan bir ilişkiyi gerçekte var olmayan tanrılara inanmakla, kendi tanrılarımızı yaratmakla ya da kişisel nedenlere bağlayarak yadsıyabiliriz. Sonuç: Gerçekte var olan tek Tanrı’dan kopuk yaşamaktır.

Tanrı’dan kopuk, O’na isyan içinde yaşamak, hem dünyadaki yaşamımızı çölleştiriyor hem de sonsuza dek Tanrı’nın sevgisinden ayrı bırakıyor. Böyle bir durumda tövbe hatalarımızı terk etmek ve diri Tanrı’ya, kurtarıcı İsa Mesih’e dönmektir.

Hedefler

“Kurtuluşa Kavuşmak Ve Daha Temiz Bir Yaşama Sahip Olmak İçin Bir Eylem: TÖVBE” kitabını okuduğunuzda:

Tevrat, Zebur ve İncil’deki ayetlere göre özgün Tanrı’yı tanımlayabilmelisiniz.Tanrı’dan kopuşun, insanın Tanrı’ya ve kendine yabancılaşmasının nedenlerini gösterebilmelisiniz.Mesih’in Rab olarak dünyaya gelişini; İsa Mesih’in insanların günahlarını neden üstlendiğini Tevrat, Zebur ve İncil’deki gerçeklere göre açıklayabilmelisiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Türkçe Kitaplar, Mezmur, Peygamber, Tövbe, Hıristiyan, Zebur, Zebur, Mesih, İncil, Mesih, Kilise, Tövbe, Turkce, Hristiyan, İsa Mesih, GDK, Hristiyanlığa Tanıtım, Peygamber, Tanrı, Mezmur, Hristiyanlığa Tanıtım, Hristiyan, GDK, Kilise, Allah, Kitap, Tevrat, Türkçe Kitaplar, Turkce, Allah, Tevrat, İsa Mesih, Kitap, Tanrı, Hıristiyan, İncil]

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.