İsrail'in Doğuşu: Kutsal Kitap'ın Mısır'dan Çıkış Bölümü Üzerine bir Yorum

Yaşam Kilisesi
48

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/102

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

İsrail'in Doğuşu

Orta Doğu genelinde ‘İsrail’ sözü kadar büyük tepki uyandıran bir kelime yoktur. Hatta bazıları bu ulusun ismini küfür niteliğinde de kullanır. Gündemden bir türlü düşmeyen İsrail nedense coğrafyamızda yaşanan çoğu olumsuz olaydan sorumlu tutuluyor. Şüphesiz ki Orta Doğuda en sevilmeyen ülke İsrail’dir. Asırlarca çok büyük katliamlar, soykırımlar görmelerine rağmen nihayet kendi topraklarına döndükten bu yana nedense kendilerini komşularına bir türlü sevdiremediler. Ama neden? Küçücük bu ülkeden insanlarımız neden bu kadar nefret ediyor? Aslında bunun sebebi İsrail’in çok eskiden Tanrı’nın halkı olmak üzere seçilmesine dayanır. Çoğu insan Rab’bin bu kutsal seçimini ya anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Tabii ki İsrail hükümetinin zaman zaman yaptığı hataları burada savunmak gibi bir niyetimiz yoktur. Günü geldiğinde her ulusun günahını Tanrı soracaktır. Ancak Kutsal Kitap’ta geçen RAB’bin planı ve genel tarihine baktığımızda İsrail’in kutsal seçimini göz ardı etmek gibi bir lüksümüz yoktur. Peki Tanrı onları seçtiyse de ne zaman ve ne için oldu? En önemlisi bugün için anlamı nedir?

Şimdi ele aldığımız Tevrat’ın Mısır’dan Çıkış bölümü, İsrail ulusunun ortaya çıkışını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Tanrı Ruhu’nun esini sonucunda Musa’nın eliyle bize ulaşan Tevrat kitabı beş bölümden oluşur: Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı. En baştaki eser, Yaratılış, Adem ve Havva’nın yaradılışından başlayarak tüm insanlığın ortak öyküsünü kaydeder. Başta mükemmel yaratılan çift kısa bir süre içinde Şeytan’ın ayartmasıyla günaha esir olur ve Tanrı’nın huzurundan atılır. İlk bin yılın sonucunda insanlık öyle bozuluyor ki Rab küresel bir tufan göndererek dünyayı silip süpürmek zorunda kalıyor. Ancak Nuh’la ailesi ve bazı hayvanlar kurtuluyor. Ardından Rab İbrahim’i seçerek onun soyuyla tüm uluslara kutsama yolunu açacağını vaat eder (Yaratılış 12). Ancak bir sorun var, İbrahim’in bir çocuğu dahi yoktur. Yine de Rab soyunu yıldızlar kadar çoğaltacağını söyler. Bir süre sonra sabırsızlanan İbrahim’le eşi Sara hizmetçisi Hacer aracılığıyla çocuk sahibi olmaya karar veriyorlar. Ancak Tanrı Hacer’den doğan İsmail’i İbrahim’in mirasçısı olarak reddediyor (Yaratılış 17:19). Ona öz eşinden bir çocuk vereceğini tekrarlar. Böylece yüz yaşına bastığında İbrahim Sara’dan İshak isminde bir oğula sahip oluyor. İşte o zamanda İsmail’le İshak arasında başlayan rekabet hala bugün Orta Doğu’yu kasıp kavuran şiddetin kaynağıdır. Özellikle İshak’ı büyük bereketin mirasçısı olarak seçen Tanrı daha sonra aynı vaadi oğluna Yakup’a da iletir. Tanrı Yakup’un ismini de sonradan İsrail’e değiştirir. Daha sonra İsrail’le on iki oğlu büyük bir kıtlık yüzünden Mısır’a Yusuf’un yanına inerler. Yaratılış bölümü burada sona erer ve Mısır’dan Çıkış kaldığı yerden devam eder.

İbrahim’i ve soyunu tüm ulusların bereket kaynağı olarak seçen Tanrı İbrahim’in ayak bastığı Kenan topraklarını soyuna vereceğini söyler. Fakat bunun öncesinde soyunun Mısır’da köle olup 400 yıl baskı göreceğini bildirir (Yaratılış 15:13-16). Ama daha sonra onları görkemli bir şekilde Mısır’dan kurtarıp vaat edilen topraklara götüreceğini vaat eder. İşte Mısır’dan Çıkış bölümü Tanrı’nın bu büyük vaadin nasıl gerçekleştiğini kaydeder. Evet Rab Tanrı başta İbrahim’in soyu olan İsrail’i kutsal halkı olarak seçti. Amacı onların aracılığıyla tüm uluslara görkemini ve lütfunu göstermekti. Aynı zamanda onların aracılığıyla gelecek olan büyük Mesih'in yolunu da hazırlamak istedi. Tanrı’nın bu kutsal planını anlamak için İsrail’in doğuşunu anlatan Mısır’dan Çıkış bölümünü anlamınız gerek. Elinizdeki kitap Tevrat’ın ikinci kısmı olan Mısır’dan Çıkış bölümünün ayetlerini aktarmakla birlikte, bizim üzerinde yaptığımız açıklamalardan ibarettir. Tanrı’nın kutsal sözlerini elimizden geldiğince orijinal bağlamına uygun şekilde yorumlamaya çalışacağız. Değerli okuyucu, Tanrı’nın çok önceden vahyettiği bu kutsal sözleri okuyarak O’nun tüm ulusları kurtarmak için özellikle İsrail’i nasıl kullandığını anlamanızı dileriz. Sonuç olarak Tanrı’da ayrımcılık söz konusu olamaz, o herkesin gerçeğin bilincine varmasını diler.

 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tevrat, Kilise, Allah, Tevrat, Turkce, Mısır’dan Çıkış, Turkce, Türkçe Kitaplar, Kilise, Peygamber, Yorum, Tanrı, Zebur, Mesih, Yaşam Kilisesi, Tanrı, Hıristiyan, Mezmur, Mesih, Hristiyan, İncil, Türkçe Kitaplar, Mezmur, Kitap, İsa Mesih, İsa Mesih, Zebur, Mısır’dan Çıkış, Yorum, Hıristiyan, Hristiyan, Yaşam Kilisesi, Allah, Peygamber, Kitap, İncil]

Read more
Collapse

About the author

Can Nuroğlu

Evli ve üç çocuk babasıdır. Amerika'da Emmaus İncil Üniversitesinden mezun olduktan sonra on bir yıl Diyarbakır Kilisesinde hizmet etti. Şimdilik Kuzey Kıbrıs'ta bulunup Mesih'in hizmetine devam etmektedir.

Facebook'ta Can ile görüşebilirsiniz ( https://www.facebook.com/can.nuroglu.9 ). Ayrıca heygavu ( http://heygavur.com )r.com'dan ( http://heygavur.com ) onun TV programları izleyebilirsiniz.

Read more
Collapse
2.9
48 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Yaşam Kilisesi
Read more
Collapse
Pages
127
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/81

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

İnsanlığın Kökü

 Kendimizi bildik bileli hep şu iki soruyu sormuşuzdur: ‘Nereden geldim?’ ve ‘Nereye gidiyorum?’ Aslında ikinci soruyu cevaplamak için ilk soruyu yanıtlamak gerek. İnsanlığın kökü meselesine farklı cevaplar verilmiştir. Bazıları, uzaylılar tarafından dünyaya geldiğimizi iddia ederler. Başkaları şans eseri mutasyon ve evrimin rastgele seçimiyle bu hale geldiğimizi savunmaya çalışır. Bu teorileri desteklemek adına ne kadar “bilimsel” kanıtlar dizilse de içinde bulunduğumuz bu harika ve son derece düzenli dünyaya baktığımızda, tüm bunların sadece tesadüf sonucu bu hale geldiğine inanmakta güçlük çekiyoruz. Aslında zamanın başlangıcından bu yana dünyanın her yerindeki insanlar, evren ve içindeki her şeyin çok daha yüce bir varlık tarafından yaratıldığını kabul etmektedirler. Yani, ancak bizden kat kat daha yüce, güçlü ve bilge bir varlık dünyayı ve bizleri bu kadar mükemmel bir şekilde yaratabilirdi. Bu yüzden insanların çoğu evren ve içindeki her şeyin yüce Allah tarafından yaratıldığına inanmaktan öte bunu içten içe bilmektedirler.  Peki bu yaratılış gerçeği doğal olarak ruhumuza işlenmiş olsa da tarihimizi anlamak için yani bu işin köküne inmek için bir kaynak yok mu? Evet, hamdolsun ki var! Tanrı kendini tanıksız bırakmadı. Kutsal Kitap denilen yazılarda yüce Rabbimiz hem kendini hem de bizim nereden geldiğimizi açıklar. Bunların başında yer alan ve Tanrı’nın esini sonucunda Musa’nın eliyle bize ulaşan Tevrat kitabı beş kitaptan oluşur: Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı. En baştaki eser, Yaratılış, insanlığın köküne inip Adem ve Havva’nın yaradılışından başlayarak tüm insanlığın ortak öyküsünü kaydeder. Başta mükemmel yaratılan orijinal çift kısa bir süre sonra Şeytan’ın ayartması sonucunda isyan eder ve Tanrı’nın huzurundan atılır. İlk bin yılın sonucunda insanlık öyle bozuluyor ki Allah küresel bir tufan göndererek dünyayı silip süpürmek zorunda kalıyor. Ancak Nuh’la ailesi ve hayvanlar kurtuluyor. Sonra Babil Kulesi olayında insanlık yine baş kaldırıyor ve Rab dillerini karıştırarak onları dağıtmak durumunda kalıyor. Sonunda Rab İbrahim’i seçerek onun soyuyla tüm uluslara bereket yolunu açacağını vaat eder. Böylece Tanrı insanlığı kurtarmak için ilk adımı atmış oluyor. İşte bu kitap hem insanlığın nasıl bozulduğunu hem de nasıl düzeltileceğini anlatır. Yaratılış kitabının önemini yeterince vurgulamak mümkün değil. Bir yandan Tanrı’nın Sözü olması ve öbür yandan tüm insanlığın tarihçesini anlatan en kapsamlı kaynak olması, onun ne denli kıymetli bir eser olduğunu hatırlatır. Elinizdeki kitap Tevrat’ın ilk kısmı olan Yaratılış bölümünün içeriğini aktarmakla birlikte, üzerinde yapılan açıklamalardan ibarettir. Allah’ın bu kutsal sözlerini elimizden geldiğince orijinaline uygun şekilde değerlendirmeye çalıştık. Tanrı’nın bu satırlarda hepimizi yakından ilgilendiren ve bizi özgür kılacak nitelikte pek çok önemli gerçeği açıklayacağı kanısındayız. Değerli okuyucu, Güzel Yaratanımızın size de bu kutsal esini anlama ve kendisiyle yakından ilişki kurma fırsatını tanımasını dileriz. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Allah, Kitap, Mesih, Tevrat, Zebur, Tanrı, Mesih, Yaşam Kilisesi, Türkçe Kitaplar, Mezmur, Hıristiyan, Turkce, Yaratılış, Zebur, Hıristiyan, Yorum, Allah, Türkçe Kitaplar, İncil, Yaratılış, Kilise, Yorum, İncil, Tevrat, Hristiyan, Peygamber, Mezmur, Tanrı, Peygamber, Turkce, Hristiyan, İsa Mesih, Kitap, Kilise, İsa Mesih, Yaşam Kilisesi]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/108

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Yüce İnsanoğlu

Halk arasında İncil kadar çok tartışılan ama aynı zamanda onun kadar az okunan bir kitap yoktur. Herkesin İncil’le ilgili kesin bir fikri vardır ama ne yazık ki çoğu kişi gerçek bilgi sahibi değildir. İddiaların çoğu televizyon kanallarından,, gazetelerden, halk arasında konuşulan yarım yamalak söylentilerden ibaret. Yaygın inanışların arasında şunlara sık sık rastlarız: ‘İncil değiştirildi’, ‘Gerçek İncil Barnaba İncil’idir’, ‘Birbiriyle çelişen bir sürü İncil var’, ‘İznik konseyinde, papazlar binlerce İncil arasından dört İncil: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’yı seçtiler.’ Bunun gibi söylentileri çoğaltabiliriz, ancak acı olan şu ki bu iddialar gerçeği yansıtmamakla beraber insanlarımızı ancak Rab’bin sözünden soğutmaya yaramış ve bunun sonucu olarak insanlar Tanrı’nın kim olduğunu, O’nun insanlara olan sevgisini ve insanlık için neler yaptığından bihaber bırakmıştır. İncil Tanrı’nın hakiki Sözü’dür! Tahrife uğraması, insanlarca bozulması ya da kaybolması gibi bir durum söz konusu olamaz, çünkü Rab sözünün arkasındadır. İsa dedi: ‘Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır (Luka 21:33).’

Peki Matta, Markos, Luka ve Yuhanna isimleri esasında nereden çıktı? Aslında bugün uzun zamandan beri Türkçe’ye çevrilmiş İncil’i açacak olursak onun toplam 27 bölümden oluştuğunu görebiliriz. İsa Mesih’in hayatına farklı açılardan ayna tutan Matta, Markos, Luka, Yuhanna diye adlandırılan ilk dört bölüm başlangıçta bizi karşılar. Beşinci bölüm, Elçilerin İşleri, kilise denilen ilk imanlılarının topluluğunun ve Hristiyanlığın yayılışının birinci yüzyıldaki tarihçesini aktarır. Ondan sonra Mesih elçilerinin farklı coğrafyalarda kurulan imanlı topluluklarına yazdıkları teşvik mektupları bunu izler. Son olarak dirilmiş İsa Mesih’in göklerden Elçi Yuhanna’ya ilettiği ‘Vahiy’ bölümü gelir. Dünyanın neresine gidersek gidelim İncil aynıdır. Hatta İncil kadar 2555 dile -farklı lehçelerine bile- çevrilmiş başka bir kitap yoktur. Çeviriler arasında doğal olarak ufak tefek varyasyonlar vardır., Nitekim 50 sene önce Türkçe’ye çevrilmiş İncil versiyonu ile 15 sene önce çevrilmiş İncil arasında dil farkı olduğu gibi, bu tarz farklılıklar normaldir. Ne var ki hepsi antik Grekçe dilinde yazılmış ve binlerce nüshası farklı müzelerde korunan İncil’in orijinal metinlerine dayanır.

Yine de bir çok kişi, İsa Mesih’in hayatı neden dört ayrı bölümde geçer diye merak ediyor. Kısacası, Mesih’in hayatı o kadar muazzam ve mucizevi ki Rab bunu farklı açılardan görüntüleyip sergilemek istedi. Neticede İsa Mesih İncil’in odak noktasıdır; O’nu tam olarak anlamak için farklı perspektifler gerekir. Aynı zamanda Tanrı’nın Kutsal Ruh’u bunları bize aktarırken o dönemde yaşamış, Mesih’le birlikte bulunmuş havarilerin tanıklıklarını kullanmak istedi. Böylece her biri kendi şahit olduğu olayları aktarınca daha net ve tam bir manzara ortaya çıkıyor. Bazen anlattıkları arasında farklılıklar beliriyor ancak bu gayet normal ve gerekli bir özelliktir. Örneğin bir olayın gerçekliğini tespit etmek için hakim mahkemeye ne kadar tanık varsa hepsini çağırır. Hepsi çok farklı bir hikaye anlatırsa, yalan konuştukları anlaşılır. Peki hepsi tıpatıp aynı hikayeyi anlatırsa, ne olur? Şaşırırsınız ama hakim yine onları yalancılıkla suçlar çünkü birbirine uymaya karar verdiler demek. Yani bir tanıklığın geçerli olması için özel ve farklı olması şart. Benzer şekilde İncil’in ilk dört bölümü arasında görünen ufak farklılıklar gayet doğal. Aralarında çelişki denecek kadar ciddi bir farklılık yoktur zaten, tersine her biri Mesih hayatının farklı bir boyutunu aktararak harika bir zenginlik katar. Sonuç olarak İsa Mesih’i tam anlamıyla tanımak istiyorsak İncil hakkındaki yaygın önyargılarına kulak asmak yerine kendimiz için onu okumak ve karar vermek en doğrusudur.

Okumakta olduğunuz eser İncil’in üçünü bölümü olan Luka metnini aktarmakla birlikte, üzerinde yapılan açıklamalardan ibarettir. İncil’in bu kısmı Mesih’in hayatını doğuşundan dirilişine kadar seri bir şekilde anlatır. Değerli okuyucu, duamız Yüce Rabbimizin İsa Mesih’in gerçek kimliğini ve sizin için önemini anlatmasını dileriz. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: İsa Mesih, Peygamber, Zebur, Yaşam Kilisesi, Luka, Tanrı, Kitap, Tevrat, Mesih, Turkce, Kilise, Allah, Mezmur, Hıristiyan, Yorum, Zebur, Yorum, Yaşam Kilisesi, Peygamber, Tanrı, Kitap, Hristiyan, Tevrat, Türkçe Kitaplar, Mesih, İncil, Hıristiyan, İsa Mesih, Luka, Kilise, Allah, İncil, Mezmur, Hristiyan, Türkçe Kitaplar, Turkce]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/115

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Aden Bahçesinden Vaat Edilen Topraklara

Alexander'ın yazdığı bu kitap, Kutsal Kitabın ilk beş bölümü olan Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Sayılar, ve Yasanın Tekrarı bölümlerinin kendi aralarında birlik içerisinde ve anlamlı olduklarını gösteren güncel ve bilimsel bir çalışmadır. Ayrıca, Hristiyan teolojisinin temeli olan bu beş bölümü iyi anlayamayan birisi Kutsal Kitabın gerisini düzgün bir şekilde anlayamaz. Alexander'a Kutsal Yazıların bu beş önemli bölümü için güvenilir ve anlaşılabilir bir rehber olarak karşımıza çıkacaktır.

Gordon J. Wenham, Trinity College, Bristol

T. D. Alexander’in Yaratılış kitabıyla ilgili değerli çalışmaları, kendi tezim için en çok yararlandığım eserler arasında yer alır. Bunları da içine alan “Aden Bahçesinden Vaat Edilen Topraklara: Pentatük’e Giriş” adlı kitabı ise Pentatük’e ve ondaki en önemli teolojik temalara ışık tutar. Alexander Musa’nın beş kitabının nasıl bir bütün oluşturduğunu gösterirken aynı zamanda ana temalarının Kutsal Kitap’ın tümüyle olan bağlantılarını ustalıkla ortaya koyar ve okuyucunun Yeni Antlaşma’yı da kapsayan büyük resmi anlamasını sağlar. Özellikle “Yaratılış’taki Krallık Soyu” başlıklı bölüm Mesih inancını anlamak için son derece önemli bir araştırma sunuyor.

George Bristow, PhD, VU University, Amsterdam

Ayrıca bu kitap matbaadan bastırabilirsiniz şu bağalantıyı izleyerek

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Zebur, Türkçe Kitaplar, Zebur, Kilise, Hasat Kilise Hizmetleri, Kitap, Tevrat, Hristiyan, İsa Mesih, Yaratılış, Eski Antlaşma, İncil, Tanrı, Kitap, Kilise, Tevrat, Peygamber, Mesih, Hristiyan, Mezmur, Turkce, Eski Antlaşma, Mezmur, Allah, Allah, İncil, Mısır’dan Çıkış, Hıristiyan, Hasat Kilise Hizmetleri, Tanrı, Mısır’dan Çıkış, Türkçe Kitaplar, Mesih, İsa Mesih, Yaratılış, Turkce, Peygamber, Hıristiyan]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/104

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Bilmek ve Yapmak

Bu kitap Tanrı’yla senin hakkında.

Tanrı’yı tanımak ve O’nun senden istediği şeyleri yapmak hakkındadır. Tanrı seni yarattı ve sana yaşam verdi. O seni seviyor ve senin O’nu tanımanı istiyor.

Tanrı bize harika bir kitap verdi, Kutsal Kitap, ve içinde bize O’nunla ilgili ve bizim nasıl yaşamamızı istediğiyle ilgili bir sürü şey anlattı. Bu kitap, Bilmek ve Yapmak, Tanrı’yı gerçekten tanıyabilesin ve hayatının her kısmında O’nun sözünü dinleyebilesin diye Kutsal Kitap’ı anlamana sağlayacak. Tanrı’yı tanıyıp O’na itaat etmek her erkek, kadın, ve gencin hayatındaki en mühim şeylerdir.

“Bu kitap etkili Hıristiyan yaşamı için yönlendirici ilkelerle dolu bir zemin ve çerçeve oluşturuyor. Aynı zamanda, bu kitap, Hıristiyanlar, genel okuyucu ve aynı zamanda titiz bir Kelam öğrencisi için paha biçilmez olduğunu ispat edecek. Tanrı’yı daha iyi tanımayı arzu edenler ve Kelam’ın neler öğrettiğini araştırmak ve incelemek isteyenler için mükemmel bir kitaptır. Bu tüm Hıristiyanlar için gerekli bir okumadır!”

--Kelvin Samwata

Mesleki olarak kurumsal tüccar bankacı ve işletmeci olan Kelvin, şimdi hem memleketi Zimbabwe’de, hem de ululuslararası bir çapta tam zamanlı çeşitli Hıristiyan hizmetle ilgileniyor. Kendisi Joyce’le evli ve onların 4 çocukları var.

“Hıristiyan dinindeki temel öğretişler hakkında Kutsal Kitap’ın bize ne anlattığını basitçe ve netçe açıklayan John McQuoid’un üstün kitabını hararetle tavsiye ediyorum. Bu öğretişlerin Hıristiyan imanlının huyunu, yaşamını ve davranışını nasıl değiştirebileceğini çok pratik bir şekilde gösteriyor.”

--Ian Hall

Ian ile karısı Rita Birleşik Krallığa dönmeden önce Hindistan’da 16 yıl boyunca Rab’bin işçileri olarak çalıştılar. Ian Birleşik Krallığa döndükten sonra Gideons International, Britanya Adaları şubesinin Genel Sekreterlik mevkisini aldı. Kendisi şimdi emekli ve Peebles’da oturuyor. Peebles’da bir süreliğine yerel kilisesinin önderlik rolünde hizmet etti.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Hristiyanlığa Tanıtım, Kitap, İsa Mesih, Zebur, Türkçe Kitaplar, Yaşam Kilisesi, Hristiyan İnancı, Kilise, Mezmur, Hıristiyan, İncil, Allah, Tevrat, Mezmur, Kitap, Tanrı, Kilise, Yaşam Kilisesi, İsa Mesih, Turkce, Mesih, İncil, Tanrı, Hristiyan İnancı, Mesih, Peygamber, Hristiyanlığa Tanıtım, Peygamber, Turkce, Zebur, Hristiyan, Hristiyan, Yaşam, Hıristiyan, Yaşam, Allah, Türkçe Kitaplar, Tevrat]

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.