Felsefe Tarihi

· İdea Yayınevi
5.0
2 reviews
Ebook
336
Pages

About this ebook

Bu kitap felsefe tarihine bir giriş olarak felsefi düşüncenin bütün bir içeriğini anahatlarda sunar. Büyük felsefecilerden her biri için düşüncesini belirleyen ön birikimi araştırır ve bireysel katkısının felsefe düşüncelerin iki bin yılı aşan sürecine nasıl yerleştiğini sergiler. Kitap her bir felsefecinin bütün dizgesini tartışır, felsefenin tüm birincil alanlarını ele alır: Bilgi kuramları ve mantık, törebilim ve estetik, politik felsefe ve tarih felsefesi, din felsefesi ve metafizik.

Bir giriş çalışmasında incelenen tüm önemli felsefeciler kapsanır: Ön-Sokratikler, Platon ve Aristoteles; Yeni-Platonistler, Skolastikler, Rönesans felsefecileri, Kıta Ussalcıları, Alman İdealistleri, Yararcılar, Evrimci Natüralistler, Klasik Pozitivistler ve Materyalistlerden sonra çağdaş Pragmatistler, İdealistler ve Kişiselciler, Yeni-Realistler, Mantıksal Pozitivistler, Analitik Felsefeciler, Neo-Skolastikler, Fenomenolojistler ve Varoluşçular.

William S. Sahakian felsefe eğitimini Harvard ve Boston Üniversitelerinde tamamlayarak Ph. D. derecesini 1951’de Boston Üniversitesinden aldı. Suffolk Üniversitesinde Felsefe ve Ruhbilim profesörü ve Felsefe Bölümü Başkanlığını yaptı. Northeastern Üniversitesinde ve Harvard Üniversitesinde Massachusetts Eğitim Bölümü kurslarında dersler vermiş ve ayrıca araştırma örgütlerine ve eğitisel yayımcılara danışmanlık yapmıştır. Dikkati çeken son çalışmaları arasında şunlar bulunmaktadır: Ideas of the Great Philosophers; Systems of Ethics and Value Theory; Psychology of Personality; Realms of Philosophy; History of Psychology; Psychotherapy and Counselling; ve Philosophies of Religion.


Ratings and reviews

5.0
2 reviews

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.