Hlavním cílem předkládané monografie bylo zmapování a srovnání aktuální situace slovenských zahraničních komunit v Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku a v Černé Hoře. Mezi hlavní zkoumané prvky patřilo zjišťování početnosti slovenské menšiny a porovnávání oficiálních údajů (například ze sčítání obyvatel) s neoficiálními údaji (odhady slovenských menšinových spolků, počty členů farností a církevních sborů).

Výzkum se dále zaměřoval na používání slovenštiny jako jednoho z hlavních prvků slovenské etnické identity – zda se používá v každodenním styku, nakolik podléhá slovenský jazyk asimilaci, jaká specifika si zachoval po staletí odloučení od centra používání slovenštiny na území dnešního Slovenska. Dalším bodem zájmu prováděného výzkumu bylo zjišťování, na jaké úrovni fungují slovenské národnostní spolky a jak je rozvinuté školství ve slovenském jazyce ve všech výše uvedených zkoumaných oblastech.

Tato publikace prostřednictvím získaných výsledků z provedeného terénního výzkumu z let 2010–2014 umožňuje mezi sebou alespoň částečně porovnat slovenské zahraniční komunity v jednom období.

The main aim of this monograph was to map and compare the current situation of Slovak foreign communities in Poland, Ukraine, Hungary, Romania, Serbia, Croatia and Montenegro. The main surveyed elements included: identifying numbers of the Slovak minority and comparison of official data (e.g. population census) with unofficial data (estimates of Slovak minority associations).

The research also focused on the use of the Slovak language as one of the main elements of the Slovak ethnic identity – whether it is used on a daily basis, how much the Slovak language is the subject of assimilation and the specifics retained after centuries of separation from the centre of the use of the Slovak language in the territory of present-day Slovakia. Another point of interest in the conducted research was the level at which Slovak national associations operate and the level of education in the Slovak language in all the above areas.

This publication was made possible through the results obtained from the field research from the years 2010–2014 to compare Slovak foreign communities during one period.

Read more
Loading...

Additional Information

Publisher
NOSTALGIE Praha
Read more
Published on
Dec 4, 2014
Read more
Pages
326
Read more
ISBN
9788090536593
Read more
Read more
Best For
Read more
Language
Czech
Read more
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Hlavním cílem předkládané monografie bylo zmapování a srovnání aktuální situace keltojazyčných skupin ve Francii (Bretaň), Velké Británii (Cornwall, Wales, Skotsko), na ostrově Man a v Irské republice. Mezi hlavní zkoumané prvky patřilo zjišťování početnosti keltojazyčných skupin a porovnávání oficiálních údajů (například ze sčítání obyvatel) s neoficiálními údaji (například odhady spolků nebo vzdělávacích zařízení). Výzkum se dále zaměřoval na používání keltských jazyků jako jednoho z důležitých prvků etnické identity – zda se používá v každodenním styku, nakolik podléhá asimilaci, jaká specifika si jazyk zachoval, jaké mohou být jeho další funkce. Dalším bodem zájmu prováděného výzkumu bylo zjišťování prvků etnické identity, na jaké úrovni fungují národnostní nebo jazykové spolky a jak je rozvinuté školství v menšinovém jazyce.

 

The main goal of this monograph is to map and compare the current status of Celtic language groups in France (Brittany), Great Britain (Cornwall, Wales and Scotland), the Isle of Man and Ireland. The research identified the numbers of Celtic language speakers and the proportion of the population claiming to be a specific ethnic identity, comparing official data (e.g. population census) with unofficial data (estimates of associations or educational institutions). It also focused on the use of Celtic languages as one of the important elements of ethnic identity. Another point of interest of the research lay in identifying the elements of ethnic identity, how national or linguistic associations operate and how edu-cation in the minority language is developed. Employing the results obtained from field research conducted in the years 2009–2016 allows comparison of the status of Celtic-speaking populations in Europe over the same period, discussed in this publication. 

©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.