Eski Antlaşma'nın Mesajı - I. Musa’nın Beş Kitabı, Tevrat

Yaşam Kilisesi
1

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/142

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Eski Antlaşma'nın Mesajı - I. Musa’nın Beş Kitabı, Tevrat

Dünyada Kutsal Kitap’ın ilk yarısını oluşturan ESKİ ANTLAŞMA’yı derinlemesine inceleyen önemli eserler olduğu halde, ne yazık ki dilimizde bu konuda henüz büyük bir boşluk vardır. Bu çalışma kitabı, konuyu bütün yönleri ve derinliğiyle ele almak niyetinde değildir. Amacı, okuyucuya kolay anlaşılan ve yaşamına pratik dersler kazandıran bir ilk yorum sağlamaktır. Bu doğrultuda derslerde çizimlere, şemalara, simgelere ve benzerlerine önem verildi. İçinde çok geniş bilgiler yok diyemeyiz. Ama ilk hedef her konuyu tüketmekten öte, okurun ESKİ ANTLAŞMA’nın her bölümünün ana hatları ve konularını öğrenmesini, hatırlamasını ve böylece Kutsal Ruh’un da bunu kendi yaşamına uyarlamasına izin vermesini sağlamaktır. ESKİ ANTLAŞMA’yı anlamak her zaman kolay değildir. Tıpkı Etiyopyalının, Filipus’un yardımına gerek duyması gibi (Elç.8:26-39), bizler de temel bir bilgi edinmeye gereksinim duyarız. Ama derslerle birlikte önerilen Kutsal Kitap bölümlerini okumazsak, derslerin kalıcı bir yararı olmayacaktır.  ESKİ ANTLAŞMA’nın günümüz için de bir MESAJI var. Bu mesajı nasıl öğreneceğiz? Burada Kutsal Kitap’ın YORUM İLKELERİ hakkında çok temel bir iki ilke saptamamız gerekir. Bunu sorular ve cevaplar halinde kısaca özetleyelim: Kutsal Kitap’ın hangi bölümleri doğrudur? Bütün Kutsal Kitap’ı, Tanrı’nın gerçek ve şaşmaz sözü olarak tanımak gerekir. Nitekim kendi içindeki tanıklık; “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir” (2Ti.3:16) ve “Sözün doğrudur” diyor (Yu.17:17). Ders çalışmak için hangi çeviriyi kullanmalıyız? İncil’den ders çalıştığımız ya da sabah dualarımızda Kutsal Kitap’tan bölümler okuduğumuz zaman mevcut çevirileri karşılaştırmak çok yararlıdır. Böylece asıl metnin yazdıklarına son derece yakın bir anlam çıkartabiliriz. Unutmamalıyız ki, yalnız özgün Grekçe ve İbranice metinler Tanrı esinidir. Kutsal Kitap’ı harfiyen yorumlamalı mıyız? Bir bölümü doğru anlamak için, yazarın ve ilk Hıristiyanların verdikleri anlamı çözmeye çalışmalıyız. Bunun için sözcüklerin veya cümlelerin düz anlamının yanı sıra, metnin edebi şekline ve tarihsel ortamıyla ilgili bilgilere de başvurmak gerekir. Çünkü birçok yerde deyimler, benzetmeler vb. kullanılmaktadır. Doğru yorumu yaptığımızı nereden bileceğiz? Yorumundan emin olmadığınız ayetlerle karşı karşıya kaldığınızda konuyla ilgili daha net ayetleri inceleyiniz. Kutsal Kitap’ı en iyi yorumlayanın, kendisi olduğunu unutmayalım. Hiçbir ayeti bağlamından bağımsız bir şekilde yorumlamamak gerekir. Her konunun, Kutsal Kitap’ın bütünlüğünde incelenmesi şarttır. Tanrı’yla ilgili insan biçimi benzetmelerini nasıl anlayacağız? Tanrı’nın insanlara onların anlayacağı düzeyde Kendini açıkladığını biliriz. İnsanın her şeyi karşılaştırarak öğrendiğini de... Tanrı’nın bu benzetmeleri ruhsal anlamda kullandığını anlamak hiç de güç değildir. Bizi ruhça geliştiren dersleri nasıl bulacağız? Yukarıda sıraladığımız temel yorum ilkelerine bağlı kalarak ve ESKİ ANTLAŞMA’da sözü geçen birçok olayın YENİ ANTLAŞMA ’da netlik kazandığını bilerek bu bağlantıları tespit etmeye çalışmalıyız. Her derste ESKİ ANTLAŞMA’nın tam bir kitapçığını çalışacağımız için, konuları ayet ayet çalışmak, hatta kimi kitap bölümlerini incelemek bile mümkün olmayacaktır. Her kitapçık için, derste kısa ve genel bilgiler içeren bir açıklama, içeriğini özetleyen bir şema ve son olarak sorular olacaktır. Dolayısıyla bu çalışma ESKİ ANTLAŞMA’ya bir giriş niteliğinde olacaktır. Fakat bu kısa derslerin bile, Tanrı’nın, Vahiy Dizisi aracılığıyla bugünün imanlılarına seslendiği birçok konuyu anlamak ve bereket almak için yardımcı olacağına inanıyorum. 2Ti. 3:16’da Pavlus, Kutsal Yazılar’ın büyük yararını, Rom.15:4’te bu Yazıların bizim için yazılıp önemli dersler içerdiğini vurgular. Mezmur yazarının duasına katılalım: “Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim” (119:18).

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kilise, Türkçe Kitaplar, Yaşam Kilisesi, Zebur, Tevrat, Mezmur, İsa Mesih, Zebur, İsa Mesih, Yaşam Kilisesi, Cölde Sayım, Kitap, Tanrı, Hıristiyan, Mesih, Hıristiyan, Levililer, Mesih, Musa, Allah, Levililer, Yaratılış, Türkçe Kitaplar, Cölde Sayım, Tevrat, Tevrat, Hristiyan, Yaratılış, Allah, Musa, Yasanın Tekrarı, Kitap, Tanrı, İncil, Mısır’dan Çıkış, Turkce, İncil, Kilise, Peygamber, Mezmur, Eski Antlaşma, Turkce, Mısır’dan Çıkış, Hristiyan, Yasanın Tekrarı, Peygamber, Eski Antlaşma, Tevrat]

Read more
Collapse

About the author

Carlos Madrigal

Güzel Sanatlar ve Teoloji öğrenimi görmüş olan Madrigal’in Hıristiyanlığı irdelediği 14 kitabı bulunuyor. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Önderidir. 1960 yılında Barselona’da doğan Madrigal, evli ve üç çocuk babası; aynı zamanda sıkı bir Barselona futbol takımı taraftarı.

Read more
Collapse
1.0
1 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Yaşam Kilisesi
Read more
Collapse
Pages
112
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/33

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Eski Antlaşma’nın Mesajı III: Zebur (Bilgelik Kitapları)

Kültürümüzde Zebur olarak bilinen kitap, Eski Antlaşma’nın bir bölümü olup Yahudiler’e Tanrı’nın gönderdiği ibadet ve bilgelik kitaplarından oluşmaktadır: Eyüp, Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgilerin Ezgisi. Aynı zamanda bu kitaplar Yahudiler tarafından ‘İlahiler’ ya da ‘Mezmurlar’ ismiyle bilinirken (bkz. Luk. 24:44), Hıristiyan kültüründe Kutsal Kitap’ın Şiir Bölümleri olarak da bilinir. Aslında ‘ibadet’, ‘bilgelik’ ve ‘şiir’ sözcükleri, Zebur’un ana yapısını en iyi anlatan sözcüklerdir. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Turkce, Mezmurlar, Mezmurlar, Zebur, Hristiyan, Mezmur, Vaiz, Vaiz, Kitap, İsa Mesih, Peygamber, Hristiyan, Kilise, Peygamber, Allah, YYY, Mesih, Mesih, Yorum, Türkçe Kitaplar, Kilise, Eyüp, Allah, Kitap, Yorum, Hıristiyan, Tanrı, İsa Mesih, Ezgiler Ezgisi, Eyüp, Süleyman'ın Özdeyişleri, Hıristiyan, Ezgiler Ezgisi, Mezmur, İncil, İncil, Tevrat, Zebur, Tevrat, Süleyman'ın Özdeyişleri, Turkce, YYY, Tanrı, Türkçe Kitaplar]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/147

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Kur’an ve Kutsal Kitap

Kitabımın şimdi Türkçe olarak da yayımlanacağına özellikle sevindim. Çeyrek asır içinde Türkiye’yi birçok kez ziyaret ettim. Türkiye’de çok sayıda insanla birebir tanıştım. Farklı mezheplerden Hristiyanlarla ve kilise önderleriyle görüşmelerim oldu. Aynı zamanda Müslümanlarla ve Müslüman önderlerle de bir araya geldik. Seyahatlerim sırasında bu dinamik ve olağanüstü güzel ülkeyi sever oldum. Tabii ki, Almanya’da samimi olduğum Türk kökenli komşularımı da unutmuyorum…Ama bu kitabımın Türkçe basımı için uğraş sarf etmemin nedeni, yalnız güzel kişisel deneyimlere sahip olmam değildir. Türkiye, bana göre, Hristiyanların ve Müslümanların bir araya gelip inançlarını konuşmalarının mümkün olduğu ayrıcalıklı bir ortamdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bu topraklarda, gerek Müslüman halk içinden değerli İslam alimleri, gerek Hristiyan halklar içinden Hristiyan ilahiyatı konusunda iz bırakmış önemli düşünürler ortaya çıkmıştır.Bugünkü Türkiye, Doğu ile Batı ve Asya ile Avrupa arasında bir köprü olarak algılanıyor. Açık ve dürüstçe, İslâm ve Hristiyan inançlarının hem ortak yönleri hem de derin farklılıkları hakkında, samimi bir ortamda konuşmanın, özellikle Türkiye’de mümkün olabileceğini düşünüyorum. Benim umudum, hem Hristiyanların hem de Müslümanların, yazdıklarımın kendi inançları hakkında yazdıklarımın doğruluğunu kendilerinin bir kere daha tespit edip birlikte bu konuları samimi bir ortamda görüşmek için teşvik almalarıdır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tevrat, Yaşam Kilisesi, Tevrat, İslam, Zebur, Zebur, Hristiyan, İncil, Hıristiyan, İsa Mesih, Hristiyanlık, Kitap, Kitap, Allah, Peygamber, Mesih, İncil, Hıristiyan, Allah, Kilise, Türkçe Kitaplar, Mezmur, Mesih, Hristiyan, Tanrı, Peygamber, Yaşam Kilisesi, İsa Mesih, Turkce, Mezmur, Türkçe Kitaplar, Kilise, Turkce, Tanrı, Hristiyanlık, İslam]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/29

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Mesih ve Birlik

Ülkemizde ‘Hıristiyan’ ya da ‘kilise’ denince akla ilk gelen şey nedir? Yakılan mumlar, haçlar, kilise binalarındaki aziz heykelleri, cüppeli papazlar... Manastırlar, Engizisyon, haçlı seferleri, sömürgeci bir dinsel örgüt ve Orta Çağın karanlık günleri değil mi? Bunun yanı sıra insan, korku ve yanılgı içinde yaşayan, birtakım efsanelere ve batıl inançlara sarılan, göstermelik ve karmaşık ayinleri olan bir alem canlanıyor gözümüzün önünde! Hıristiyan doğmaların konseylerde uydurulduğu düşünülür, Mesih İsa’nın getirdiği İncil’i tahrif etmiş olan, tanrılaştırılmış annesi Meryem ve azizler gibi çarpıtılan inançlara yer veren bir din gibi görünüyor.

Ama iş bununla da bitmez; ayrıca Hıristiyan alemi, yalnız kendi inancının ‘düşmanlar’ına karşı değil kendi içinde birbirini dışlayan gruplara karşı da acımasızca davranmıştır. Taraftarları, sözde aynı Tanrı’ya ve Mesih’e inanmalarına rağmen aralarındaki birliği koruyacaklarına, üç ana mezhep olmak üzere bin bir gruba parçalanmışlar.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Allah, İsa Mesih, Tevrat, Hristiyan, Hıristiyan, İsa Mesih, Tevrat, Mezmur, Turkce, Zebur, Kilise, İncil, Kilise, Turkce, Mesih, Zebur, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Mesih, Hristiyan, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, Kilise, Tanrı, Peygamber, Kilise, Yaşam Kilisesi, Birlik, Mezmur, Tanrı, Kitap, İncil, Kitap, Türkçe Kitaplar, Birlik, Allah]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/115

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Aden Bahçesinden Vaat Edilen Topraklara

Alexander'ın yazdığı bu kitap, Kutsal Kitabın ilk beş bölümü olan Yaratılış, Mısır'dan Çıkış, Levililer, Sayılar, ve Yasanın Tekrarı bölümlerinin kendi aralarında birlik içerisinde ve anlamlı olduklarını gösteren güncel ve bilimsel bir çalışmadır. Ayrıca, Hristiyan teolojisinin temeli olan bu beş bölümü iyi anlayamayan birisi Kutsal Kitabın gerisini düzgün bir şekilde anlayamaz. Alexander'a Kutsal Yazıların bu beş önemli bölümü için güvenilir ve anlaşılabilir bir rehber olarak karşımıza çıkacaktır.

Gordon J. Wenham, Trinity College, Bristol

T. D. Alexander’in Yaratılış kitabıyla ilgili değerli çalışmaları, kendi tezim için en çok yararlandığım eserler arasında yer alır. Bunları da içine alan “Aden Bahçesinden Vaat Edilen Topraklara: Pentatük’e Giriş” adlı kitabı ise Pentatük’e ve ondaki en önemli teolojik temalara ışık tutar. Alexander Musa’nın beş kitabının nasıl bir bütün oluşturduğunu gösterirken aynı zamanda ana temalarının Kutsal Kitap’ın tümüyle olan bağlantılarını ustalıkla ortaya koyar ve okuyucunun Yeni Antlaşma’yı da kapsayan büyük resmi anlamasını sağlar. Özellikle “Yaratılış’taki Krallık Soyu” başlıklı bölüm Mesih inancını anlamak için son derece önemli bir araştırma sunuyor.

George Bristow, PhD, VU University, Amsterdam

Ayrıca bu kitap matbaadan bastırabilirsiniz şu bağalantıyı izleyerek

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Zebur, Türkçe Kitaplar, Zebur, Kilise, Hasat Kilise Hizmetleri, Kitap, Tevrat, Hristiyan, İsa Mesih, Yaratılış, Eski Antlaşma, İncil, Tanrı, Kitap, Kilise, Tevrat, Peygamber, Mesih, Hristiyan, Mezmur, Turkce, Eski Antlaşma, Mezmur, Allah, Allah, İncil, Mısır’dan Çıkış, Hıristiyan, Hasat Kilise Hizmetleri, Tanrı, Mısır’dan Çıkış, Türkçe Kitaplar, Mesih, İsa Mesih, Yaratılış, Turkce, Peygamber, Hıristiyan]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/51

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Kutsal Kitap'a Göre Kader ve Özgür İrade Öğretilerinin İncelenmesi

Bu kitabı elinize aldınız ve bu satırları okumaya başladınız. Buna sebep olan şey nedir? Siz mi karar verdiniz, yoksa ilahi bir güç mü bunu yapmaya sizi itti? Belki en başta sadece, “Neden bu kitabı okuyorsunuz?” sorusu sorulsaydı, “Konuyu merak ediyorum da ondan” demekle yetinirdiniz.

Ama kadiri mutlak Tanrı’ya inancımız varsa, ilahi irade ile insan iradesi karşı karşıya getirildiğinde cevap vermek daha zor bir hale gelir… Üstellik bu veya buna benzer bir kitap diyelim ki, bütün hareketlerimizi özgür irademize bağlar ve sizi ikna eder. İnsanın her kararının arkasında şu ya da bu şekilde Tanrı’nın durduğunu savunanlar, Tanrı sizi yanlış bir düşünceye inanmaya ittiğini mi kabul edecekler? Ya da bunun tersini düşünüp kitap Tanrı’nın mutlak hakimiyeti konusunda sizi ikna ederse? İnsanın her konuda özgür olduğunu savunanlar, sizin burada özgür düşünmenin kabiliyetini yitirdiğinizi mi kabul edecekler? Pek sanmıyorum…

Kutsal Kitap’ta “seçilmişlik” ya da “önceden belirlenme” konusu genellikle kültürümüzde “kader” ya da “alın yazısı” olarak bilinmektedir. Her şeye kadir Tanrı’ya inanış, O’nun bütün evren üzerinde, evrendeki her eylem ve bunların doğurduğu sonuçlar üzerinde mutlak egemen olduğu düşüncesini beraberinde getirir. Bu konu Kutsal Kitap’ın temel taşlarından biridir. Bununla birlikte yine Kutsal Yazılar insanı eylemlerinden sorumlu tuttuğuna göre onun kendi kararlarının sahibi olduğunu gösterir niteliktedir. Bu, konuya ayrı bir boyut kazandırır: “özgür irade” konusu.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Yaşam Kilisesi, Kader, İrade, Tevrat, Zebur, Zebur, Türkçe Kitaplar, İncil, İncil, İsa Mesih, Hristiyan, Peygamber, Hıristiyan, Hristiyan, Tanrı, Mezmur, İsa Mesih, Kitap, Kilise, Mezmur, Allah, Yaşam Kilisesi, Hıristiyan, Turkce, Tanrı, Mesih, Turkce, İrade, Tevrat, Kilise, Kitap, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Peygamber, Kader, Allah, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Mesih, Türkçe Kitaplar]

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.