Eski Antlaşma'nın Mesajı - I. Musa’nın Beş Kitabı, Tevrat

Yaşam Kilisesi

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/142

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Eski Antlaşma'nın Mesajı - I. Musa’nın Beş Kitabı, Tevrat

Dünyada Kutsal Kitap’ın ilk yarısını oluşturan ESKİ ANTLAŞMA’yı derinlemesine inceleyen önemli eserler olduğu halde, ne yazık ki dilimizde bu konuda henüz büyük bir boşluk vardır. Bu çalışma kitabı, konuyu bütün yönleri ve derinliğiyle ele almak niyetinde değildir. Amacı, okuyucuya kolay anlaşılan ve yaşamına pratik dersler kazandıran bir ilk yorum sağlamaktır. Bu doğrultuda derslerde çizimlere, şemalara, simgelere ve benzerlerine önem verildi. İçinde çok geniş bilgiler yok diyemeyiz. Ama ilk hedef her konuyu tüketmekten öte, okurun ESKİ ANTLAŞMA’nın her bölümünün ana hatları ve konularını öğrenmesini, hatırlamasını ve böylece Kutsal Ruh’un da bunu kendi yaşamına uyarlamasına izin vermesini sağlamaktır. ESKİ ANTLAŞMA’yı anlamak her zaman kolay değildir. Tıpkı Etiyopyalının, Filipus’un yardımına gerek duyması gibi (Elç.8:26-39), bizler de temel bir bilgi edinmeye gereksinim duyarız. Ama derslerle birlikte önerilen Kutsal Kitap bölümlerini okumazsak, derslerin kalıcı bir yararı olmayacaktır.  ESKİ ANTLAŞMA’nın günümüz için de bir MESAJI var. Bu mesajı nasıl öğreneceğiz? Burada Kutsal Kitap’ın YORUM İLKELERİ hakkında çok temel bir iki ilke saptamamız gerekir. Bunu sorular ve cevaplar halinde kısaca özetleyelim: Kutsal Kitap’ın hangi bölümleri doğrudur? Bütün Kutsal Kitap’ı, Tanrı’nın gerçek ve şaşmaz sözü olarak tanımak gerekir. Nitekim kendi içindeki tanıklık; “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir” (2Ti.3:16) ve “Sözün doğrudur” diyor (Yu.17:17). Ders çalışmak için hangi çeviriyi kullanmalıyız? İncil’den ders çalıştığımız ya da sabah dualarımızda Kutsal Kitap’tan bölümler okuduğumuz zaman mevcut çevirileri karşılaştırmak çok yararlıdır. Böylece asıl metnin yazdıklarına son derece yakın bir anlam çıkartabiliriz. Unutmamalıyız ki, yalnız özgün Grekçe ve İbranice metinler Tanrı esinidir. Kutsal Kitap’ı harfiyen yorumlamalı mıyız? Bir bölümü doğru anlamak için, yazarın ve ilk Hıristiyanların verdikleri anlamı çözmeye çalışmalıyız. Bunun için sözcüklerin veya cümlelerin düz anlamının yanı sıra, metnin edebi şekline ve tarihsel ortamıyla ilgili bilgilere de başvurmak gerekir. Çünkü birçok yerde deyimler, benzetmeler vb. kullanılmaktadır. Doğru yorumu yaptığımızı nereden bileceğiz? Yorumundan emin olmadığınız ayetlerle karşı karşıya kaldığınızda konuyla ilgili daha net ayetleri inceleyiniz. Kutsal Kitap’ı en iyi yorumlayanın, kendisi olduğunu unutmayalım. Hiçbir ayeti bağlamından bağımsız bir şekilde yorumlamamak gerekir. Her konunun, Kutsal Kitap’ın bütünlüğünde incelenmesi şarttır. Tanrı’yla ilgili insan biçimi benzetmelerini nasıl anlayacağız? Tanrı’nın insanlara onların anlayacağı düzeyde Kendini açıkladığını biliriz. İnsanın her şeyi karşılaştırarak öğrendiğini de... Tanrı’nın bu benzetmeleri ruhsal anlamda kullandığını anlamak hiç de güç değildir. Bizi ruhça geliştiren dersleri nasıl bulacağız? Yukarıda sıraladığımız temel yorum ilkelerine bağlı kalarak ve ESKİ ANTLAŞMA’da sözü geçen birçok olayın YENİ ANTLAŞMA ’da netlik kazandığını bilerek bu bağlantıları tespit etmeye çalışmalıyız. Her derste ESKİ ANTLAŞMA’nın tam bir kitapçığını çalışacağımız için, konuları ayet ayet çalışmak, hatta kimi kitap bölümlerini incelemek bile mümkün olmayacaktır. Her kitapçık için, derste kısa ve genel bilgiler içeren bir açıklama, içeriğini özetleyen bir şema ve son olarak sorular olacaktır. Dolayısıyla bu çalışma ESKİ ANTLAŞMA’ya bir giriş niteliğinde olacaktır. Fakat bu kısa derslerin bile, Tanrı’nın, Vahiy Dizisi aracılığıyla bugünün imanlılarına seslendiği birçok konuyu anlamak ve bereket almak için yardımcı olacağına inanıyorum. 2Ti. 3:16’da Pavlus, Kutsal Yazılar’ın büyük yararını, Rom.15:4’te bu Yazıların bizim için yazılıp önemli dersler içerdiğini vurgular. Mezmur yazarının duasına katılalım: “Gözlerimi aç, Yasandaki harikaları göreyim” (119:18).

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Zebur, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Yaşam Kilisesi, Musa, Allah, Tanrı, Hıristiyan, İsa Mesih, Cölde Sayım, Turkce, Yaratılış, Kilise, Yaratılış, Tevrat, Mezmur, Zebur, Yasanın Tekrarı, Hristiyan, Kilise, Tevrat, Eski Antlaşma, Kitap, Kitap, Türkçe Kitaplar, Mesih, Allah, Turkce, Mesih, Tevrat, Mezmur, Yaşam Kilisesi, Tevrat, Yasanın Tekrarı, Peygamber, Levililer, Peygamber, Mısır’dan Çıkış, Cölde Sayım, Hristiyan, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Musa, Tanrı, İncil, İsa Mesih, İncil, Eski Antlaşma]

Read more
Collapse

About the author

Carlos Madrigal

Güzel Sanatlar ve Teoloji öğrenimi görmüş olan Madrigal’in Hıristiyanlığı irdelediği 14 kitabı bulunuyor. İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Önderidir. 1960 yılında Barselona’da doğan Madrigal, evli ve üç çocuk babası; aynı zamanda sıkı bir Barselona futbol takımı taraftarı.

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Yaşam Kilisesi
Read more
Collapse
Pages
112
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/29

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Mesih ve Birlik

Ülkemizde ‘Hıristiyan’ ya da ‘kilise’ denince akla ilk gelen şey nedir? Yakılan mumlar, haçlar, kilise binalarındaki aziz heykelleri, cüppeli papazlar... Manastırlar, Engizisyon, haçlı seferleri, sömürgeci bir dinsel örgüt ve Orta Çağın karanlık günleri değil mi? Bunun yanı sıra insan, korku ve yanılgı içinde yaşayan, birtakım efsanelere ve batıl inançlara sarılan, göstermelik ve karmaşık ayinleri olan bir alem canlanıyor gözümüzün önünde! Hıristiyan doğmaların konseylerde uydurulduğu düşünülür, Mesih İsa’nın getirdiği İncil’i tahrif etmiş olan, tanrılaştırılmış annesi Meryem ve azizler gibi çarpıtılan inançlara yer veren bir din gibi görünüyor.

Ama iş bununla da bitmez; ayrıca Hıristiyan alemi, yalnız kendi inancının ‘düşmanlar’ına karşı değil kendi içinde birbirini dışlayan gruplara karşı da acımasızca davranmıştır. Taraftarları, sözde aynı Tanrı’ya ve Mesih’e inanmalarına rağmen aralarındaki birliği koruyacaklarına, üç ana mezhep olmak üzere bin bir gruba parçalanmışlar.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kilise, Mesih, İncil, Türkçe Kitaplar, Tevrat, Kilise, Peygamber, Mesih, Mezmur, Tevrat, Hıristiyan, Zebur, Kitap, Turkce, Turkce, Zebur, Allah, Birlik, Yaşam Kilisesi, Kilise, Hristiyan, Tanrı, Kitap, Tanrı, Hıristiyan, Allah, Yaşam Kilisesi, Peygamber, Mezmur, Kilise, Birlik, İsa Mesih, Hristiyan, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, İncil]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/33

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Eski Antlaşma’nın Mesajı III: Zebur (Bilgelik Kitapları)

Kültürümüzde Zebur olarak bilinen kitap, Eski Antlaşma’nın bir bölümü olup Yahudiler’e Tanrı’nın gönderdiği ibadet ve bilgelik kitaplarından oluşmaktadır: Eyüp, Mezmurlar, Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgilerin Ezgisi. Aynı zamanda bu kitaplar Yahudiler tarafından ‘İlahiler’ ya da ‘Mezmurlar’ ismiyle bilinirken (bkz. Luk. 24:44), Hıristiyan kültüründe Kutsal Kitap’ın Şiir Bölümleri olarak da bilinir. Aslında ‘ibadet’, ‘bilgelik’ ve ‘şiir’ sözcükleri, Zebur’un ana yapısını en iyi anlatan sözcüklerdir. 

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: YYY, İncil, Mezmur, Yorum, İncil, Peygamber, Tevrat, İsa Mesih, Vaiz, Süleyman'ın Özdeyişleri, Tevrat, Kitap, Eyüp, Zebur, Hristiyan, Kilise, Kitap, Zebur, Allah, YYY, Tanrı, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Mesih, Turkce, Süleyman'ın Özdeyişleri, Hristiyan, İsa Mesih, Mezmurlar, Kilise, Mezmur, Peygamber, Hıristiyan, Yorum, Eyüp, Ezgiler Ezgisi, Türkçe Kitaplar, Allah, Ezgiler Ezgisi, Turkce, Mezmurlar, Vaiz, Mesih, Tanrı]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/51

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Kutsal Kitap'a Göre Kader ve Özgür İrade Öğretilerinin İncelenmesi

Bu kitabı elinize aldınız ve bu satırları okumaya başladınız. Buna sebep olan şey nedir? Siz mi karar verdiniz, yoksa ilahi bir güç mü bunu yapmaya sizi itti? Belki en başta sadece, “Neden bu kitabı okuyorsunuz?” sorusu sorulsaydı, “Konuyu merak ediyorum da ondan” demekle yetinirdiniz.

Ama kadiri mutlak Tanrı’ya inancımız varsa, ilahi irade ile insan iradesi karşı karşıya getirildiğinde cevap vermek daha zor bir hale gelir… Üstellik bu veya buna benzer bir kitap diyelim ki, bütün hareketlerimizi özgür irademize bağlar ve sizi ikna eder. İnsanın her kararının arkasında şu ya da bu şekilde Tanrı’nın durduğunu savunanlar, Tanrı sizi yanlış bir düşünceye inanmaya ittiğini mi kabul edecekler? Ya da bunun tersini düşünüp kitap Tanrı’nın mutlak hakimiyeti konusunda sizi ikna ederse? İnsanın her konuda özgür olduğunu savunanlar, sizin burada özgür düşünmenin kabiliyetini yitirdiğinizi mi kabul edecekler? Pek sanmıyorum…

Kutsal Kitap’ta “seçilmişlik” ya da “önceden belirlenme” konusu genellikle kültürümüzde “kader” ya da “alın yazısı” olarak bilinmektedir. Her şeye kadir Tanrı’ya inanış, O’nun bütün evren üzerinde, evrendeki her eylem ve bunların doğurduğu sonuçlar üzerinde mutlak egemen olduğu düşüncesini beraberinde getirir. Bu konu Kutsal Kitap’ın temel taşlarından biridir. Bununla birlikte yine Kutsal Yazılar insanı eylemlerinden sorumlu tuttuğuna göre onun kendi kararlarının sahibi olduğunu gösterir niteliktedir. Bu, konuya ayrı bir boyut kazandırır: “özgür irade” konusu.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Türkçe Kitaplar, Turkce, Tanrı, Tevrat, Kader, Kader, Peygamber, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Mesih, Peygamber, Hristiyan, Allah, Tevrat, İncil, Türkçe Kitaplar, İrade, Mezmur, Zebur, Kilise, Kilise, İsa Mesih, Hıristiyan, Zebur, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, Kitap, Tanrı, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, İncil, Mesih, Kitap, Yaşam Kilisesi, Turkce, Allah, İrade, Mezmur, İsa Mesih, Hristiyan]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/52

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Tanrı’nın Kurtuluş Tasarısı

Kurtuluş Tasarısı, Tanrı’nın insanı cennete kavuşturmak için tasarladığı yoldur.

Kurtuluş Tasarısı kitabın 8 - 9. sayfalarındaki çizim ile an­la­tılmaktadır. Bu sayede bir bakışta böylesine kapsamlı bir konuyu ve ilgili bölümlerin arasındaki bağlantıları kolayca anlaya­bi­lir­siniz.

Bu çalışma 7 bölümden ibarettir:

Günaha DüşüşEski Antlaşma’da Kurtuluş TasarısıÇarmıh ve KefaretTövbe ve AklanmaYeniden Doğuşİmanda İlerlemeSon Yargı ve İmanlının Yargılanması

Bu kitap ders için de kullanılabilir. Bu amaçla her bölüm iki kısımdan oluşmaktadır: (1) Öğret­men için kılavuz olan açıkla­malar; ve (2) ders anla­tıl­dığında öğrenciler tarafından doldurulacak formlar (her bölümün arka­sın­da fotokopi yapıp öğrencilere veril­mek üzere hazırlanmış olan yatay sayfalar).

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Zebur, Kitap, İsa Mesih, Mesih, Turkce, Allah, Tanrı, Hristiyan, Kilise, Tanrı, Peygamber, Kitap, Turkce, Tevrat, Mesih, Hıristiyan, Mezmur, İsa Mesih, Türkçe Kitaplar, Peygamber, Mezmur, Zebur, Hristiyanlığa Tanıtım, Türkçe Kitaplar, Allah, Hıristiyan, İncil, Haberci, Tevrat, Hristiyan, Kilise, İncil, Haberci, Hristiyanlığa Tanıtım]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/28

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Eski Antlaşma’nın Mesajı IV - Uzun Peygamberlik Kitapları' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/53

Tanrı'nın "Telefon Numarası"

Gerçekten böyle bir telefon numarası olsaydı ve numarasını bilseydik, Tanrı’yla ilgili her tartışma sona erecekti. Bir kere, var olup olmadığı kesinlik kazanacaktı. Her şeyi direkt olarak O’na soracaktık. Ama böyle bir telefon elbette yoktur.

Böyle bir telefon yoktur, ama Tanrı’yla haberleşmek için telefondan, telsizden ve her-hangi bir iletişim cihazından kat kat daha etkili yolların olduğunu göstermek istiyorum. Tanrı’nın var oluşunu bilmenizden çok daha önemlisi, size olan yakınlığını keşfedebilmenizdir.

Bugün telefon sayesinde Türkiye’den dünyanın öbür ucundaki herhangi bir ülkede bulunan bir kişiyle anında temas kurabiliriz; aramızda da sanki birkaç metreden fazla mesafe yokmuş gibi! Her gün biraz daha gelişen teknoloji canavarı bütün uçurumları aşıyor… Bizi şımartıyor.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kilise, Kilise, Mezmur, Kitap, Zebur, Hıristiyan, Yaşam Kilisesi, İncil, Mesih, Peygamber, Kitap, Mezmur, Hristiyan, Turkce, Hristiyanlığa Tanıtım, İsa Mesih, Türkçe Kitaplar, Hristiyanlığa Tanıtım, Zebur, Tevrat, Hristiyan, Allah, Tanrı, İncil, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Yaşam Kilisesi, Allah, Tanrı, Turkce, Mesih, Tevrat, İsa Mesih, Peygamber]

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.