Yunus: Büyük Şehre Tanrı'nın Ulakları Olmak

Yaşam Kilisesi
29

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/97

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Yunus

Yunus’un hikayesi bir lütuf hikayesidir. Tanrı’dan bir görev alır ve başarısız olur fakat Tanrı onu yeniden görevlendirir.

Yunus’un öyküsü şu şekilde gelişir: Görevlendirilmesi – isyan – ölüm – diriliş – yeniden görevlendirilmesi – görevi yerine getirmesi

İşte insan ırkının hikayesi de aynen bu şekilde gelişmiştir.

Tanrı Adem’i görevlendirdiğinde şöyle buyurdu: ‘Benim temsilcilerim olacaksınız, suretimi taşıyacaksınız, çoğalıp dünyayı suretimle dolduracaksınız, bahçe dışındaki kaosa benim adıma hükmedeceksiniz, bahçemi (krallığımı) yayacaksınız, ta ki bütün dünya benim huzurumla dolana kadar.’

Adem ise, isyan edip günaha düştü ve Tanrı’nın isteğini yerine getirmedi. Sonuç olarak Tanrı’nın varlığından yoksun kaldı ve Tanrı evreni lanetledi (Yaradılış 3) Ölüm evrene girmiş oldu ve insan ölüme mahkum edildi.

Bu gerçeği Yunus kitabının birinci ve ikinci bölümlerinde görmekteyiz. Tanrı Yunus’u görevlendirdiğinde, Yunus itaatsizlik edip, Tanrı’dan kaçmaya kalkışıyor (1.3) ve Tanrı’nın varlığından uzaklaşıyor.

Bu kitap ayrıca vaaz serisi olarak yaşamkilisesi.com'dan indirilebilir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Yaşam Kilisesi, Kitap, Yunus, İtaat, Yaşam Kilisesi, İsa Mesih, Mezmur, Kilise, Hıristiyan, Allah, İncil, Hristiyan, Mesih, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Kitap, Allah, Peygamber, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Kilise, İsa Mesih, Hıristiyan, İncil, Tevrat, Turkce, Zebur, Mezmur, Tevrat, Peygamber, Turkce, Hristiyan, Zebur, Mesih, İtaat, Yunus]

Read more
Collapse

About the author

Yaşam Kilisesi

Yaşam Kilisesi İstanbul Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen, Türkçe konuşan, uluslararası bir Hristiyan topluluğudur. İncil’e güvenip, İsa Mesih'i dünyanın kurtarıcısı olarak kabul ederiz. Tarihsel Hristıyan inançlarına katılmakla birlikte tarzımız oldukça modern, rahat ve canlıdır.

Websayfamızdan ( http://yasamkilisesi.com/ ) etkinliklerimiz hakkında ( http://yasamkilisesi.com/etkinlikler ) öğrenebilirsiniz, ayrıca ücretsiz vaazlarımızı internette dinleyebilirsiniz ( http://yasamkilisesi.com/vaazlar ).

Read more
Collapse
4.2
29 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Yaşam Kilisesi
Read more
Collapse
Pages
50
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/79

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Müjdeler Olsun!

Çoğu uzman, dört Müjde Kitabı içinde en erken yazılmış olanın Markos olduğu konusunda birleşir. Kanıtlara göre, Markos MS 70’ten önce, büyük olasılıkla MS 65 yılında yazılmış olmalıdır.

İsa’nın oniki resulünden biri olmadığı için, yorumculara göre Markos’un asıl kaynağı Petrus’tu. Bu düşünceyi destekleyen en önemli kanıtı Papias (İS 60-135) ortaya koymuştur.

‘Markos, Petrus’un tercümanı oldu ve bütün hatırdıklarını itinayla yazdı.’

Aslında, kitabı incelerseniz, Petrus’un orada bulunmadığı hiç bir olayın anlatılmadığını görürsünüz. Markos, Petrus’un görerek tanık olduklarının bir özetini yazmıştır.

Kitabın ilgi çeken noktaları şunlardır:

İsa’nın sözleri önemli olmakla birlikte, yaptıkları daha ön plandadır. Markos eylemleri üzerinden İsa’nın kim olduğunu açıklamaya çalışıyordu. Öğretmenin, öğretişlerinden daha önemli olduğu açıkça görülür. Bu konunun önemi büyüktür, çünkü Mesih sadece Tanrı’dan bir mesaj getiren bir peygamber değildi. Tanrı’dan gelen mesaj, Mesih’in kendisiydi.Kitabın yüzde ellisi İsa’nın ölümüyle ilgilidir. Çünkü Markos’a göre İsa’nın ölümü çok ama çok önemliydi. İkinci kısmında ‘yol’ kelimesi bir çok defa kullanılmaktadır. İsa’nın Kudüs şehrine giden yolu, çarmıha giden yolu önemle vurgulanır. İsa Mesih’e öğrenci olmak, kendisiyle birlikte bu yolda yürümek olarak tasvir edilmektedir.Öğrenciler hiç de mükemmel değildiler, özellikle Petrus’un hataları kendi ağzından itiraf edilmektedir.Markos’un kitabı dört müjde kitabının en kısası olduğu için, anlatımı bir hayli aktif, etkin ve hızlıdır. Çabukça olaydan olaya geçer. Kısa, öz ve sürükleyici bir kitaptır.Markos öncellikle Romalılara hitaben yazıyordu. Bu yüzden ara sıra Yahudi törenlerini açıklamak ya da olayları aktarmak gereğini duymuştur. Bu bizler için faydalıdır. Örneğin Matta, Yahudileri hedef alarak yazdığı için bazı şeyleri açıklamak gereğini duymaz.İsa ağırlıklı olarak ‘Şifa Veren’ olarak tanıtılır.İsa’nın yetkisi özellikle gösterilmek istenmiştir. Doğa’ya, hastalıklara, cinlere buyruk verip kontrol altında almaya yetkisi vardır.Markos, inananları, acılar ve zorluklardan geçecekleri konusunda uyarır. Çünkü Markos’un ilk okurları İsa’yı izlemekle zulüm altında bulunuyorlardı. Bu kitapta İsa’yı izlememizin zor olacağı belirtilmektedir.Markos, devamlı olarak İsa’yla din liderleri arasında tartışmaları aktarır. İsa’nın sahte dindarlığa karşı olduğu defalarca ilan edilir.‘Tanrı’nın Oğlu’ ünvanı Markos tarafından birkaç yerde kullanılmıştır. Hem başlangıçtaki tanımlamada ‘Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih’le ilgili Müjde’nin başlangıcı’ (1.1,) hem de en sonunda İsa çarmıha gerildiğinde, Romalı yüzbaşının sözlerini aktarırken, ‘Bu adam gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu’ (15.39) şeklinde kullanılan bu ünvan dikkatimizi çeker. Demek ki ancak O’nu çarmıh üzerinde gördüğümüz zaman İsa’nın Tanrı Oğlu olduğu kavranabilir.İman; Markos her zaman İsa’ya yaklaşmak için imanın gerektiğini öğretmektedir. İmanlarını eksik bulduğu zaman İsa öğrencileri azarlamaktadır. Beklemediği kişilerin imanıyla karşılaştığında İsa sevinir. Şifa için, kurtuluş için, dua etmek için, imanın önemli olduğu belirtilir.

Bu kitabı okurken Markos’un kullandığı üsluba katılımımız önemlidir; çünkü Markos gerçek hikaye anlatıcısıdır. Her hikayede bizlere İsa’nın bir iki özelliği canlandırılır. İsa’nın kimliğini ve mesajını daha kapsamlı bir şekilde anlayabilmek için hikayelerin içine bizzat yaşıyormuşçasına girmemiz yararlı olacaktır.

Üzerinde durulması gerekli sorular ağırlıklı olarak şunlardır: İsa’nın cennetten dünyaya iniş amacı neydi, bize bir kitap getirmek üzere mi?

Hayır! Çünkü İsa hiç bir kitap getirmedi.

Bizi tövbeye çağırmak, Bir peygamber gibi, vaazlarla öğretişlerle bizi Tanrı’ya yaklaştırmak için mi?

Yine hayır. İsa Tanrı’nın kim olduğunu sözle, eylemle göstermek üzere geldi.

İsa şifa verince Tanrı’nın şifa veren bir Tanrı olduğunu anlarız. İsa sahte dindarlığa karşı durunca Tanrı’nın dincilikten nefret ettiğini anlarız. İsa imanı arayınca Tanrı’nın imanı önemsediğini anlarız.

Ve İsa çarmıhta kendi isteğiyle ölünce, Tanrı’nın bizi ne kadar çok sevdiğini, bizim yerimize kendi oğlunu kurban ettiğini anlarız ve İsa’nın dünyaya gelişteki maksadını nihayet kavrarız: Nihai amacı ölmekti. En utanç verici, en hor görülen biçimde, en acılı şekilde, İsa Mesih çarmıha gerilmek üzere doğdu, yaşadı ve en sonunda görevini tamamladı.

Bu kitap vaaz serisi olarak yaşamkilisesi.com'dan dinlenebilir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Yaşam Kilisesi, Allah, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Kitap, İncil, Yorum, Peygamber, Mesih, Hristiyan, İsa Mesih, Zebur, Zebur, Peygamber, Yaşam Kilisesi, Mesih, Mezmur, Tanrı, Tevrat, İsa Mesih, Allah, Hıristiyan, Markos, İncil, Tevrat, Turkce, Kilise, Kitap, Kilise, Türkçe Kitaplar, Mezmur, Hristiyanlığa Tanıtım, Hristiyanlığa Tanıtım, Turkce, Markos, Yorum, Hristiyan, Tanrı]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/2

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Fark Var!

Yaşlı Elçi Pavlus, genç emektaşı Titus'la beraber Girit adasında bir müjdeleme turunu tamamladıktan sonra Titus'u'Geri kalan işleri düzene sokman ve sana buyurduğum gibi her kentte ihtiyarlar ataman' (1.5) amacıyla Girit'te bırakarak Makedonya'ya geçti. Oradan, Titus'a bu teşvik edici mektubu yazdı. Pavlus'un amacı, her zamanki gibi, sadece İsa Mesih'le ilgili olan müjdeyi paylaşmakla kalmayıp, yeni imanlıları her kentte imanlı toplulukları olarak, yani kilise cemaatleri olarak toplamaktı.

Bu kısa ve öz mektupta, kilisenin içinde bulunduğu kültürde nasıl davranması gerektiği anlatılır. Kilisedeki önderlerin nasıl bir karaktere sahip olmaları, kilise üyelerinin evlilikte ve aile içi ilişkilerinde nasıl davranmaları, işverenlere karşı nasıl saygı göstermeleri gerektiği anlatılır. Söz konusu olan şey, davranışlarımızla, doğruluğumuzla 'Kurtarıcımız Tanrı'yla ilgili öğretiyi her yönden çekici kılsınlar' (2.10) düşüncesi olmalıdır.

Bunların hepsi zorla kabul ettirilen kurallara uyarak değil, Tanrı'nın içimizde çalışan lütfuna dayanarak yerine gelir. Aslında Pavlus müjde tohumunu ekti ve o tohum şimdi filizlenip yeşeriyor, Tanrı'ya ait, 'iyilik etmekte gayretli bir halk' (2.14) olarak ortaya çıkıyor. Böylelikle, Mesih'te olan lütuf sayesinde, bu halk ile içinde bulunduğu kültür arasında kocaman bir fark var! Tanrı'nın halkı büyüdükçe o kültürü olumlu bir şekilde etkiler.

Bu mektubun, yeni oluşan bir topluluklar olarak, bize anlatacağı birçok vazgeçilmez nokta var. Titus'a yazılan mektubu çalışarak, Tanrı'nın seçilmiş halkı olarak İstanbul'da nasıl yaşamamız gerektiğini hep birlikte öğreneceğiz. Bu yolculuğumuza katılın.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Kilise, Titus, Mezmur, İncil, Yaşam Kilisesi, Titus, Hristiyan, Allah, Mesih, Yorum, Allah, Hıristiyan, Turkce, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Kilise, Zebur, Peygamber, Tevrat, Tevrat, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Zebur, Kilise, Peygamber, Kitap, İsa Mesih, Mesih, Mezmur, Kilise, Hristiyan, Yorum, Tanrı, İncil, Yaşam Kilisesi, Kitap, Turkce, Tanrı]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/100

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Belirtileri ve Peygamberlikleri Anlamak

1994’te Toronto’da başlayan uyanış ile ilgili, seneler boyunca en sık gündemde olan konu, Tanrı’nın gücü insanlara dokunduğunda meydana gelen belirtiler olmuştur. Bundan dolayı, uzun bir süredir, konuyu farklı bakış açılarından ele alan küçük bir kitapçık yazmak istiyordum. İlk ve en belirgin soru şudur: Belirtiler neden görülüyor? İkincisi, bu belirtileri izlediğimizde, onları yaşayan kişinin nelerden geçtiğini öğrenebilir miyiz? Ve üçüncüsü, uyanış gerçekleştiğinde ve olaya tek hakim olanın Kutsal Ruh olduğu durumlarda kilise önderi ne yapar? Kitabın ilk bölümünde cevaplamaya çalışacağım sorular bunlardır. Kitabın ikinci yarısında ise farklı ama yine de belirtilerle yakın ilişkisi olan bir diğer konuya; ‘peygamberlik sembolleri’ne değineceğim.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Turkce, İsa Mesih, Tanrı, Hıristiyan, Peygamber, Peygamber, Tevrat, Hristiyan, Tevrat, Peygamberlik, Mezmur, Mezmur, Kitap, Tanrı, Kutsal Ruh, İncil, Kitap, Hristiyan, İsa Mesih, Hıristiyan, GDK, Zebur, Turkce, Ruhsal Armağanlar, Mesih, Peygamberlik, Kilise, İncil, Mesih, Türkçe Kitaplar, Allah, Kilise, Kilise, Allah, Kilise, Zebur, Kutsal Ruh, Türkçe Kitaplar, Ruhsal Armağanlar, GDK]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/88

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Kendisinin Tanrı Olduğunu Söyleyen Bu Adam Kim?

Lincoln, Mikelanj veya Aristo gibi insanların kim olduğu hakkında kimse tartışmada bulunmaz. Üzerlerinde kim olduklarının tartışılamadığı tarihsel birer etiket vardır. Ama adı Isa olan adam farklıdır. Sokaktaki insanlar arasında O’nun kim olduğu hakkında bir anket yapsanız karşılaşacağınız tuhaf bakışlar kadar farklı yanıtlar da alırsınız. İsa insanları çoğunlukla ünlü yapmaya yarayan şeyleri yapmasıyla tanınmaz. Politika, iş dünyası ya da basın yayın dünyasının içinde değildi. Uzman olduğu konu bizim din dediğimiz konudur - Tanrı hakkında birçok şey biliyordu. Hatta, kendisi Tanrı olduğunu iddia etmişti. Ama İsa kimdir? Dave Branon tarafından yazılmış olan bu kitapçık Kutsal Kitap’ın (yani Tevrat, Zebur, ve İncil’in) İsa hakkında söylediklerini keşfetmenize yardımcı olmak için yazılmıştır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mesih, Zebur, Kilise, Tevrat, Tanrı, İncil, İsa Mesih, Mezmur, Turkce, Peygamber, Allah, Türkçe Kitaplar, Mezmur, Hristiyanlığa Tanıtım, Allah, Kilise, Hristiyanlığa Tanıtım, Kitap, İncil, İsa Mesih, Turkce, Kitap, Hıristiyan, Tevrat, Hristiyan, Zebur, Mesih, Hristiyan, Müjde Yayıncılık, Müjde Yayıncılık, Tanrı, Peygamber, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar]

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.