భగవంతుని సన్నిధిలో భక్తులు: Bhagavantuni Sannidhilo Bhaktulu

· Ramakrishna Math, Hyderabad
5.0
6 reviews
Ebook
574
Pages

About this ebook

శ్రీ రామకృష్ణుల గృహస్థ శిష్యుల జీవిత చరిత్రలు

భారతదేశం వేదభూమి. మానవ దౌర్భల్యాల్ని రూపుమాపి, శాశ్వతత్త్వమైన అమృతత్త్వాన్ని ప్రసాదించగల వాఙ్మయాలకు నిలయం. ఆత్మయొక్క అమృత స్వరూపాన్ని సాక్షాత్కరించుకుని, దేహభ్రాంతిని వీడి, ఆత్మనిష్ఠాగరిష్ఠులై, ఆత్మ సంయమనంతో అనంతత్త్వాన్ని అనుభూతం చేసుకున్న మహనీయులకు ఆలవాలం ప్రాచీన భారతదేశం. అయితే నేటి నవీన సమాజం భోగాసక్తినే పరమపురుషార్థంగా భావిస్తూ, ఇంద్రియ సుఖాన్నే పరమావధిగా పరిగణిస్తూ, పాశ్చాత్య సంస్కృతి వ్యామోహంలో పడి తన దివ్యాత్వాన్ని గుర్తించలేకుండా, నైతిక విలువలను కోల్పోయి, నిర్జీవమై అజ్ఞాన అంధకారంలో అలమటిస్తూ మనుగడ సాగిస్తోంది. స్వధర్మాచరణాన్ని చిత్తశుద్ధితో ఆచరించే గృహస్థులే ఉత్తమ సమాజనిర్మాతలు కాగలరు. గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలలో కీలకమైనది సాధుసేవ, సజ్జన సాంగత్యము. ‘భగవంతుని సన్నిధిలో భక్తులు’ అనే ఈ గ్రంథంలో శ్రీరామకృష్ణుల అవతార కార్యాన్ని సువ్యక్తం చేయడంలో కీలకపాత్ర వహించిన ముప్ఫై ఒక్క మంది శ్రీ రామకృష్ణుల గృహస్థ శిష్యుల, శిష్యురాండ్ర జీవిత చరిత్రలు పొందుపరచబడ్డాయి. శ్రీరామకృష్ణుల పావన సాంగత్యంలో వారి జీవితాలను ఎలా మలుచుకున్నారో తెలియజేసే గ్రంథం.

Our other books here can be searched using #RKMathHyderabad

5.0
6 reviews
Blue Skies Logistics
March 10, 2021
Beautiful book and very inspiring , This shows , how sri gurumaharaj helped his disciples during their crisis.
Did you find this helpful?

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.