Didake: En Eski Hrıstıyan İbadet Kılavuzu

Kitab-ı Mukaddes Şirketi
4.7
12 reviews
Ebook
29
Pages
Eligible

About this ebook

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/152

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yalnızca İsa' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/157

Didake: En Eski Hrıstıyan İbadet Kılavuzu

lk yüzyılda kilise nasıl ibadet ediyordu? Rab’bin Sofrasını nasıl kutluyordu? Hangi duaları okuyordu? Cemaat üyeleri ne tür kurallara ve uygulamalara tâbi tutuluyordu? Eminim ki, bu sorular her araştırmacı gibi sizin de dikkatinizi ve merakınızı çekmiştir. Grekçede “öğretiş” anlamına gelen Didake adlı eserin tam ismi “Oniki Havari’nin Öğretişi”dir. M.S. 75-100 yılları arasında Antakya yakınlarında olduğu düşünülen bir kilise cemaati tarafından yazılmış bu eser, günümüze kadar ulaşmış en eski Hristiyan ibadet kılavuzu olarak kabul edilir. Yani Didake için “İncil dışında günümüze ulaşabilmiş en önemli Hristiyan kaynaklarından biridir” diyebiliriz. Didake ile ilgili en eski bahis M.S. 324 yılında Eusebius tarafından yazılmış olan “Kilise Tarihi” adlı eserde yer almaktadır. Yüzyıllardır kayıp olan bu eser, 1873 senesinde İstanbul’da bulunan Kutsal Kabir manastırında, Kodeks Hierosolymitanus adında 11. yüzyıla ait bir el yazmasında keşfedilmiştir. Keşfi yapan kişi bir zamanlar İzmit (Nikomedya) Metropoliti olan Philotheos Bryennios’tur (1833–1917).  Metropolit Philotheos bize sandığımızdan yakındır. Zira İstanbul’da doğmuş ve vefat etmiş bu değerli şahsiyet, Heybeliada Ruhban Okulunda eğitim almış ve daha sonrasında okulun müdürü olmuştur. Bu keşfi takiben Didake’nin nüshaları farklı farklı yerlerde ortaya çıkmıştır. 1896’da gerçekleşen Mısır Oxyrhynchus kazısında Didake’nin Kıpti dilinde tercüme edilmiş 4. yüzyıl nüshası da ortaya çıkmıştır (P. Oxy 1782). Bu tarihleri takiben, 1900 yılında Didake eserinin ilk beş bölümünü içeren bir Latince tercüme de J. Schlecht tarafından keşfedilmiştir.1  İçerik anlamında Didake dört ana kısma bölünebilir. Yaşam ve ölüme götüren yolları açıklayan birinci kısım (1–6); Vaftiz, oruç ve evkaristiya (Rab’bin Sofrası ile ilgili) ikinci kısım (7–10); Kilise hizmeti ve gezgin peygamberle ilgili olan üçüncü kısım (11–15); Son zamanların alametleriyle ilgili kısa bir özet olan dördüncü kısım (16). Didake’de dikkatimizi çeken önemli hususlardan biri İncil’den ve özellikle Matta’dan sıkça alıntı yapmasıdır. Bu husus İncil’in erken yazılış tarihine işaret etmesiyle beraber günümüz İncil’inin sadık bir şekilde aktarıldığına yönelik önemli bir ipucudur. Söz konusu alıntıların referansları dipnotlarda verilmiştir. Didake’nin bu Türkçe çevirisi, Grekçe orijinaline başvurularak, Roberts-Donaldson, J.B. Lightfoot, Charles H. Hoole, Kirsopp Lake ve M.B. Riddle’ın İngilizce tercümeleri ve Daniel Ruiz Bueno’nun İspanyolca çevirisi baz alınarak hazırlanmıştır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Peygamber, Turkce, Hristiyan Tarih, Türkçe Kitaplar, Tanrı, Allah, Kitap, Tarih, Turkce, Kilise, Tarih, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Mezmur, Hıristiyan, Hristiyan, Mesih, Kilise Tarihi, Türkçe Kitaplar, İncil, Peygamber, Zebur, Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Tanrı, Hristiyan Tarih, Mesih, Hıristiyan, İsa Mesih, Kitap, Mezmur, Zebur, Tevrat, Didake, İsa Mesih, Didake, Kilise, Tevrat, Hristiyan, Kilise Tarihi, Allah, İncil]

Ratings and reviews

4.7
12 reviews

About the author

Marc Madrigal

Evli ve üç çocuk babası olan Marc Madrigal 2006 senesinde Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olduktan sonra 2009 senesinde Phoenix Seminary ABD'de Hristiyan İlahiyatı üzerinde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 5 dil bilen Madrigal, araştırmalarını erken dönem Hristiyanlık tarihi ve Kutsal Kitap dönemi arkeolojisi üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Madrigal aynı zamanda İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.