Hasar Görmüş Duygularımızın Tedavisi

792
Free sample

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Hasar Görmüş Duygularımızın Tedavisi

Çoğumuzun aileleri kusursuz olmaktan uzaktır. Çoğumuz zamanın herhangi bir kesitinde bize yakın biri tarafından incitilmişizdir. Çoğumuz ideallikten uzak durumlar yaşamışızdır. Ve çoğumuzun da duyguları şu ya da bu şekilde "hasar" görmüştür. ABD' de en çok satılan kitaplar listesine giren ve otuz dile çevrilen Hasar Görmüş Duygularımızın Tedavisi adlı kitabında David A. Seamands, ilk önce kusursuzluktan uzak bir dünya tarafından nasıl incitilmiş olabileceğimizi gösterir ve daha da önemlisi bunun bizde yol açtığı "hasar" ın nasıl tedavi edilebileceğini anlatır. Bu açık ve mantıklı üslubuyla Dr. Seamands, bize daha iyi insanlar olabileceğimizi gösterir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Türkçe Kitaplar, Zebur, Turkce, Kilise, Allah, İncil, Hıristiyan, Hıristiyan, Haberci, Tanrı, Türkçe Kitaplar, Şifa, Haberci, Peygamber, Ruhsal, Mezmur, Kitap, Turkce, Tevrat, İncil, Tevrat, Hristiyan, Allah, Hristiyan, Kilise, İsa Mesih, Duygular, Mesih, Duygular, Mesih, Tanrı, Kitap, Peygamber, Ruhsal, İsa Mesih, Mezmur, Şifa, Zebur, Tedavi, Tedavi]

Read more
Collapse
2.7
792 total
Loading...

Additional Information

Publisher
Haberci
Read more
Collapse
Pages
157
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/69

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Bilinmeyen Lütuf

"Biz inanlılar kendimize şu soruyu sormalıyız: Arkadaşlarımızın çoğu iman etmemişken bizler neden iman ettik?" "Onlardan daha akıllı olduğumuz için mi Mesih’e iman ettik?" diye sorar R.C. Sproul, Bilinmeyen Lütuf'ta. "Bizler daha iyi ya da daha erdemli olduğumuz için mi Müjde’ye olumlu yanıt verdik?" "Bu soruların cevaplarını hepimiz biliyoruz" diyerek devam eder Sproul. "Neden ben iman etmişken bazı arkadaşlarımın bu imana gelmediğini yeterli derecede açıklayamam. Yalnızca Tanrı’nın bana karşı olan lütfunun görkemine bakabilirim. O lütuf ki, ne o zaman onu hakettim, ne de şimdi." Bu lütfa karşılık olarak, Isaac Watts’in aşağıdaki sözlerle başlayan tanınmış ilahisini söylemekten daha iyi hiç bir şey yapamayız: Benim Kurtarıcım kanını mı akıttı?Ve benim Kadir Olan’ım öldü mü?Böylesine kutsal bir Baş’ı, benim gibibir solucan için mi adadı? Benim suçlarım içinmiydi,O çarmıhta inlemesinin sebebi?Yüce merhamet! Bilinmeyen Lütuf!Ve ölçüsüz sevgi!

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tevrat, Turkce, İsa Mesih, Hristiyan, Reform teolojisi, İncil, Peygamber, Mezmur, Mesih, Tanrı, İncil, Kilise, Hıristiyan, Zebur, Mezmur, Allah, Yaşam Kilisesi, Türkçe Kitaplar, Hristiyan, Kilise, Seçilmişlik, Yaşam Kilisesi, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Turkce, Seçilmişlik, Teoloji / İlahiyat / Tanrıbilim, Allah, Tevrat, Kitap, Reform teolojisi, Tanrı, İsa Mesih, Mesih, Peygamber, Zebur, Kitap]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/87

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Her Şeye Rağmen Sevgi

Dünyada sevilmek istemeyecek kişi hemen hemen yok gibidir. Biri tarafından sevilmenin vereceği güven ve tatmin duygusu mutlu bir yaşamın temelini oluşturur.

Buna karşın sevgi ve sevgiyi nasıl aramamız gerektiği gibi konularda pek az bilgiye sahibiz. Sevginin ne olduğunun bize anlaşılır bir dille anlatıldığı enderdir. Sevgi hakkında verilen bir kursa katılan ya da bu konuda yardımcı olabilecek bir kitap okumuş olanların sayıları da çok sayılmaz. Yaşam için bu kadar önemli ve gerekli olan bir konu, gariptir ki, eğitimde de ihmal edilmiştir.

Kimileri, her ne kadar daha birçok sevgi türünün varlığını ileri sürmekteyse de, bizler en azından üç tür sevginin olduğunu söyleyebiliriz. Bu üç tür sevgiyi inceleyip, tartışmak herhalde faydalı olacaktır. Kişinin mutluluğu bu sevgi türleri arasından hangisini aradığına bağlı olabilir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: İncil, Turkce, GDK, Hristiyanlığa Tanıtım, Kitap, Hıristiyan, Mesih, Kilise, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Tanrı, Zebur, İncil, Turkce, Türkçe Kitaplar, Hristiyanlığa Tanıtım, Mezmur, Sevgi, Mesih, Sevgi, Tanrı, Peygamber, Kilise, Allah, Tevrat, Allah, Tevrat, Peygamber, Hristiyan, İsa Mesih, Zebur, Hristiyan, GDK, Hıristiyan, Kitap, Mezmur]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/70

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Yorum Bilimi

Kutsal Kitap, her zaman en çok okunan ve en çok dile çelvrilen kitap olmuştur. Hıristiyan olsun olmasın, dünyanın her yöresinden iyi eğitim görmüş insanların ezici çoğunluğu, çarpıcı olduğu kadar öğretici de olan bu kitaba yalnızca dinsel nedenlerle değil, aynı zamanda dünya edebiyat literatürü içinde taşıdığı özgün yer nedeniyle de yakın bir ilgi duymuşlardır. Yıne de, okur Kutsal Kitap'ı nasıl anlayacaktır? Okur, çok farklı kültürlerin ürünü olan ve bundan binlerce yıI önce yazılmış belgeleri doğru ve inandırıcı bir şekilde nasıl yorumlayabilir? Gerçekten de Kutsal Kitap'ı ve onun çok önemli olan mesajını anlamak, bilim adamları ve Tanrıbilimciler dışında kalanlar için, öyle altından kalkılamayacak bir iş sanılmamalı! Aslında Kutsal Kitap'ın bölümlerinin pek çoğu insanlar tarafından olabildiğince anlaşılabilsin diye günlük bir dille kaleme alınmıştır. Yine de bazı temel yorum prensipleri gözardı edildiğinde korkunç denecek yanlış anlamalar ortaya çıkıabiliyor. Prof. Dr. R.C. Sproul, hangi kökenden gelmiş olursa olsun, herkesin Kutsal Kitabı incelemesi ve onun insanın tüm yaşamını değiştirecek bir güce sahip, ve doğrudan doğruya Tanrı'dan gelen mesajını anlaması dileği ile bu temel yorum esaslannın bazılarının bir özetini sunuyor elinizdeki kitapta...

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Allah, Peygamber, Hıristiyan, Tevrat, Yaşam Kilisesi, Yaşam Kilisesi, Tanrı, Kitap, Peygamber, Hristiyan, Yorum Bilimi, Kilise, İsa Mesih, Kitap, İncil, Mezmur, Kilise, Mesih, Kültür ve Kutsal Kitap, Kültür ve Kutsal Kitap, Tanrı, İncil, İsa Mesih, Hristiyan, Turkce, Tevrat, Mesih, Zebur, Türkçe Kitaplar, Hıristiyan, Mezmur, Zebur, Yorum Bilimi, Allah, Turkce, Türkçe Kitaplar]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/38

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Nasıl Dua Edeyim?

Berber ustası Peter, Alman Reformcu Dr. Martin Luther'in (1483 – 1546) en eski ve en yakın dostlarından biriydi. Peter usta Dr. Martin'i tıraş ederken onunla hep teoloji ve iman hayatı konularını konuşmayı severdi. Günün birinde ünlü müşterisine dua hakkında da sorular sormuştu: “Nasıl dua edeyim? Duada neyler söyleyeyim? Allah'ın bana kulak verdiğine güvenebilir miyim?” vs.

Tıraş olduktan ve saçları kesildikten sonra Luther evine dönüp dostu için bir dua rehberi yazdı. İşte bu rehber şimdi elinizde olan bu kitapçık! Luther insanların fikirlerine değil, Allah'ın Kelamı'na güveniyor ve kendisi de buna göre dua ediyordu, dostuna da bunu tavsiye ediyordu. Bu şekilde dua etmek hoş ve anlamlıdır, insan dualarının işitildiğinden emin olabilir. İnsanın dindarlığı sayesinde değil, Allah'ın dua için verdiği vaatlerinden dolayı.

Allah'ı zorlayarak, O'nu ikna ederek ya da O'nunla pazarlığa girerek hiçbir şey elde edemeyiz. Dua gerçek durumumuzun göstergesidir: Allah kadirdir, O'nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, ama her şeyi elinde tutan, bize hem ebedi hem de bu dünyadaki yaşamımız için gerekli olanı sağlayıp bağışlayabilen O'dur.

Biz ne verebiliriz ki O'na? Sadece ihtiyaçlarımızı, yükümüzü, çaresizliğimizi ve günahımızı. Tabii Allah'a bütün iyilikleri ve yardımı için şükretmek her zaman doğrudur. Dua her şeyden önce yardım, derman ve çaredir:

“Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.” (Mezmur 50:15)

Bu kitapçığın sadece Peter ustaya değil, size de bereketli olmasını dilerim!

Peder Risto Soramies
İstanbul Luteryen Kilisesi rahibi

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Dua, İncil, Mesih, Turkce, Kitap, GDK, İsa Mesih, Tevrat, Kilise, Allah, Mezmur, Türkçe Kitaplar, İncil, Kilise, Kitap, Tanrı, Zebur, Hristiyan, Hıristiyan, Peygamber, Tanrı, GDK, Dua, İsa Mesih, Tevrat, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Turkce, Hristiyan, Mesih, Peygamber, Allah, Zebur, Mezmur]

©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.