ಹಿಂದುಯಿಜಂ ಮಾತ್ರವೇ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

Agniveer
Free sample

ಯಾರು ‘ನಾನು’?

ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು - ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ??

ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ?

ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆಯೇ ?

ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ ಅವನು/ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಸೃಷ್ಥಿಸಿದನು/ಳು?

ಯಾವ ‘ರಿಲಿಜಿಯನ್’ ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ?


ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ‘ಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಫೆಮಿ’ಯು {ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ‘ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಿಸ ಕೂಡದು....ಅಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ - ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ/ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುವುದೋ ಅದರೆಡೆಗೆ ಬಾಗುವರು. ಇದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತೀಯರು, ದೇಶ ವಿಭಾಜಕ ಶಕ್ತಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.} ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ‘ರಿಲಿಜಿಯನ್’ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.ಅಭಾಸಗಳ ಭಯವು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುವುದನ್ನೇ ತಡೆಯುವುದು.


ನೀವು ಅಭಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಗಳಿಂದಲೇ ಸುತ್ತುವರಿದಾಗ ಹಿಂದುಯಿಜಂ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲು, ಅಣಕಿಸಲು, ಅವಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲೂ  ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಭಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರೆತರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ-ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡಿ.


ಅನ್ಯ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರಡಿಯ ಗುಲಾಮರು. ಹಿಂದೂಯಿಜಂನಲ್ಲಿ ನೀನು ದೇವರ ಮಗು. ಅನ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ನೀವು ನರಕದ ಭಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಹಿಂದೂಯಿಜಂನಲ್ಲಿ ತಾಯಿದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಿರಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಹಿಂದುಯಿಜಂ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ವಿನೋದದಿಂದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ಆಯಾಸವಾದಾಗ ಮಾತೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಳು. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಳು.


ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನೂರೆಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ‘ರಿಲಿಜಿಯನ್’ಗಳೂ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದೆ ಸೋತಿರುವ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇತರರು ಏಕೆ ಸೋತರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಯಾರ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಮಾಯವಾಗುವುವೋ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದೆ.........

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Agniveer
Read more
Collapse
Published on
Jun 9, 2019
Read more
Collapse
Pages
181
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Kannada
Read more
Collapse
Genres
Religion / Hinduism / General
Religion / Hinduism / Sacred Writings
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM protected.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
೫೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಅಂತರಾಳದ ಬಳಿಕದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನೋ ಆಗ ಅವನ ಮನೋಗತ ಭಾವ ಏನಿದ್ದಿರಬಹುದು? ಮನೋಗತದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಭಾವ - ಭಂಗಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದುದು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ - ಅದನ್ನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ನಿಂತಿದ್ದನೋ, ಕ್ರಮಶ: ನಡೆದು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಹಾಪುರುಷ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆ ಏನು ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನು, ಅವರು ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಗರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವರು ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದಿದ್ದ ಅದೇ ದೃಶ್ಯವು, ವರ್ತಮಾನದ ಮಹಾ ಪುರುಷನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಳಗಿಂದೊಳಗೇ ಜಾಗ್ರತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೇ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಕೂಡ.

'ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪರಮ ಹಂಸಜೀ ಮಹಾರಾಜ್' ಕೂಡ ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಓರ್ವ ಮಹಾಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ, ;ಗೀತೆಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಸಿಕ್ಕಿತೋ, ಅದರ ಸಂಕಲನವೇ 'ಯಥಾರ್ಥ ಗೀತಾ'.

-ಸ್ವಾಮಿ ಅಡಗಡಾನಂದ
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.