İsa Mesih Diyor ki İyi Haber Var!: HRİSTİYAN MÜJDESİ NEDİR?

Yaşam Kilisesi
Ebook
33
Pages
Eligible

About this ebook

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/155

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yalnızca İsa' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/157

İsa Mesih Diyor ki İyi Haber Var!

Günümüz Müslüman coğrafyasında “Tanrı, İsa Mesih, Hristiyanlık” hakkında “Doğru bilgiden çok yanlış bilgi var” dediğimizde abartılı bir söz etmediğimizi düşünüyoruz. Örneğin, Hristiyanlar kendisini üç kişilikte açıklamış tek Tanrı’ya inanırlar; ancak Müslümanların çoğu Hristiyanlar’ın üç tanrıya inandığı kanısına sahiptirler. Yine Müslümanlar İsa Mesih’in kendisi ve hizmeti hakkında bazı doğru bilgilere sahip olsalar da kaynağı İncil olmayan asılsız bilgiler nedeniyle O’nun hizmetini ve öğretisini anlamaktan uzaktırlar.“Hristiyanlık, İsa Mesih, İncil” denince ise bazı kişilerde önyargısız bir yaklaşımdan söz etmek neredeyse imkansızdır. Bu kitapçığın amacı da Kutsal Kitap’ta (Tevrat, Zebur ve İncil’de) verilen öğretiye, mesaja göre Tanrı’nın insanlara lütufla sunduğu “günahlardan kurtuluşun ve sonsuz yaşam sahip olmanın” nasıl bir anlama geldiğini açıklamaktır.Kitap adını “Zaman doldu, Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye [İncil’e] inanın!” ayetindeki İsa Mesih’in çağrısından alır.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tanrı, Kurtuluş, Hristiyan, Yaşam Kilisesi, Zebur, Mezmur, Allah, Mesih, Türkçe Kitaplar, İsa, İsa Mesih, İncil, Mesih, Hristiyan, Turkce, Tevrat, Yaşam Kilisesi, İncil, Tanrı, Kurtuluş, Peygamber, Kilise, Hıristiyan, Kitap, Müjde, Kitap, Allah, Müjde, Peygamber, İsa, Hristiyanlık, Türkçe Kitaplar, Tevrat, İman, Mezmur, Turkce, İman, İsa Mesih, Hıristiyan, Zebur, Kilise, Hristiyanlık]

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.