Yeni Antlaşma Bilgisi: Arka Planı ve Açıkmalar

Kurtuluş Kitapları

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/149

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Yeni Antlaşma Bilgisi

Bu kitap okuyucuları için Yeni Antlaşma içinde yapacakları keşif yolculuğunda bir kılavuz niteliğindedir: Yeni Antlaşma’yı kişisel olarak okumak ve çalışmak konusunda teşvik etmek ve aynı zamanda İncil’i daha iyi anlamak için size yardımcı olacaktır. Bu konuda şunları bilmek yarar getirecektir:    • Yeni Antlaşma’ya ilişkin bazı genel arka plan bilgileriyle, her bir kitaba ilişkin bilgi (Kim, ne zaman ve her şeyden önce neden yazdı?),    • “anahtar ayet” adı verilen, yani ilgili kitabın ana konusunu karakterize eden ayet,    • içeriğini ve düşünce yapısını iyi tanıyabilmek için kitabın kuruluş düzenine kısa bir genel bakış,    • ayrıca kitabın en önemli içeriğini gösteren bildiriler.    • Kitabın sonunda bulunan okuma düzeneği, Yeni Antlaşma’yı sistemli olarak tanımak konusunda bir öneri olarak sunuluyor.Elinizdeki bu kitap Martin Bucer Semineri için Thomas Kinker’in yazmış olduğu “Lernhilfe Bibelkunde NT” (Kutsal Kitap Yeni Antlaşma Bilimi Öğrenim Yardımı) kitabı temel alınarak oluştu. Bu kapsamda özel teşekkürüm, lütfederek bana kaynaklarını kullanmama izin veren Thomas Kinker’e yöneliktir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Mesih, Kurtuluş Kitapları, Mesih, Tanrı, Kitap, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Zebur, Kilise, Tevrat, İncil, Yeni Antlaşma, Tevrat, Allah, Kurtuluş Kitapları, Allah, Hıristiyan, Peygamber, Tanrı, Hristiyan, Yeni Antlaşma, İncil, Kitap, Mezmur, İncil, Kilise, Hristiyan, Hıristiyan, Türkçe Kitaplar, Turkce, Mezmur, Peygamber, Turkce, İncil, İsa Mesih, Zebur]

Read more
Collapse
Loading...

Additional Information

Publisher
Kurtuluş Kitapları
Read more
Collapse
Pages
115
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Read more
Collapse
Language
Turkish
Read more
Collapse
Genres
Religion / Christianity / General
Read more
Collapse
Content Protection
This content is DRM free.
Read more
Collapse
Read Aloud
Available on Android devices
Read more
Collapse
Eligible for Family Library

Reading information

Smartphones and Tablets

Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.

Laptops and Computers

You can read books purchased on Google Play using your computer's web browser.

eReaders and other devices

To read on e-ink devices like the Sony eReader or Barnes & Noble Nook, you'll need to download a file and transfer it to your device. Please follow the detailed Help center instructions to transfer the files to supported eReaders.
Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/148

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Eski Antlaşma Bilgisi

Kutsal Kitap Eski Antlaşma Bilgisi konusunda yeterince kitap yok mu? Büyük bir sevinçle ifade etmem gerekir ki, gerçekten de bu konuda birçok (ve iyi) kitaplar var. Ancak bu kitap biraz olsun bu çerçeveden dışarıya çıkıyor ve hedefi açısından yazılmaya değer. Benzer birçok kitaptan daha kısa olan bu çalışma (aslında benim için büyük bir meydan okuma, çünkü aslında birkaç yüz sayfa daha fazla yazmak isterdim!), her şeyden önce kişileri kendi başlarına Kutsal Kitap okumaya ve keşfetmeye teşvik etmek amacını güdüyor. Ayrıca Kutsal Kitap’ı tek başına anlayabilmek için yardımcı klavuz olmak üzere tasarlandı. Kutsal Kitap metnini oku, keşif yolculuğuna çık ve senin için önemli olan noktaları bu kitabın içeriğiyle karşılaştır. Umut ederim burada yazılanlardan daha çoğunu keşfedeceksin (ve aslında, kitabımın devamını yazacaksın!)Aşağıdaki birkaç soru Eski Antlaşma kitaplarının içeriğini kavramak için yararlıdır:     • Bir bölümsel düzenleme, bir yapı düzeni görülebiliyor mu?    • Yazarın amacı nedir, o zaman ne istiyordu ve bugün okuyucularda neyi hdefliyor?    • Olaylar hangi tarihsel çerçeveye ait? Tümü nerede ve ne zaman gerçekleşiyor?    • Başlıca olaylar (siyasal ve dinsel) nedir ve asıl kişiler kimlerdir?    • Eski Antlaşma’nın diğer bölümleriyle ve tüm Kutsal Kitap’la ne gibi bir ilişkisi içersinde?    • Kutsal Kitap’ta bir kereye mahsus ve sadece burada ele alınan durum nedir?    • Hangi bölümler senin için özellikle önemli?    • Hangi soruların yanıtları yok?Konuyu derinleştirmek amacıyla sunulan bazı kitaplar:    • LaSor/Hubbard/Bush Eski Antlaşmaya Genel Bakış, Haberci 2010    • George Bristow Vaat YYY 2000 (2. Baskı) Bu kitapta tartışmalı bir takım konuların veya kitapların oluşumunun birbirinden farklı şekilde açıklanmaları sorunu ele alınmıyor. Her şeyin bildirildiği ve yazıldığı gibi gerçekleştiği kabul edilmektetir, çünkü bu kitabın yazarının temel kanısı, Kutsal Kitap’ın, tarihsel bildirilerde bile kesenkes güvenilir olduğu yolundadır. Bu kapsamda, İsrail’in tarihi Eski Antlaşma’da bildirildiği gibi gerçekleşmiştir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Zebur, Türkçe Kitaplar, Hristiyan, İncil, Kitap, Hıristiyan, Kilise, Eski Antlaşma, İncil, Mezmur, İsa Mesih, Eski Antlaşma, Turkce, Zebur, İsa Mesih, Mezmur, Mesih, Allah, Kilise, Tevrat, Peygamber, Hıristiyan, Tanrı, Tevrat, Turkce, Allah, Türkçe Kitaplar, Tanrı, Peygamber, Mesih, Kurtuluş Kitapları, Kitap, Hristiyan, Kurtuluş Kitapları]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/63

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

İsa ve Arkeoloji

 Günümüz İncilin metnini okuyan her kişi İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgili bir takım bilgiler edinir. Peki acaba bu bilgiler doğru mudur? İsa gerçekten vali Pilatus döneminde idam edilmiş midir? Hristiyanlar başlangıçtan beri İsa’ya bir ilah olarak tapmışlar mıdır? Günümüzde İsa ile ilgili birçok iddia vardır. Kimi der ki hiç var olmamıştır ve aslında bir mittir. Kimisi der ki aslında haçta hiç ölmemiştir. Peki doğrusu nedir?

Bir ağacı meyvesinden tanırız. Eğer bir ağacın armut ağıcı olduğunu iddia ediyorsak, o zaman meyvesini incelememiz gerek. Ancak bu şekilde ağacın tabiatından emin olabiliriz. Peki o zaman İncil’in iddia ettikleri doğru mudur? Buyrun meyvesini birlikte inceleyelim. Nasıl mı? İncil dışı tarihi dökümanlarının yazdıklarını okuyarak elbette. Bu dökümanları incelemek son derece önemlidir. Bu cümleleri yazanlar Hristiyan sempatizanı veya tebliğcisi değil. Aksine, Hristiyanlık düşmanı Roma memurları, tarihçileri, ve Yahudi din bilginleridir. Bundan dolayı, bu belgelerin beyanları hafife alınamaz veya Hristiyanlık propagandası olarak göz ardı edilemez. Eğer bu kişilerin söylemleri İncil’in sunduğu temel tarihi iddiaları teyit ediyorsa, bu demek oluyorki mevcut İncil bize güvenilir bir İsa portresi sunmaktadır. Lafı fazla uzatmadan dilerseniz hep birlikte söz konusu yazıları inceleyelim

Daha fazla inciltarihi.com'dan öğrenebilirsiniz.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Turkce, Hristiyan, Türkçe Kitaplar, Kilise, Tevrat, İncil, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Kilise, İsa, Mesih, Peygamber, Hıristiyan, Arkeoloji, Kitap, İncil, Turkce, Arkeoloji, Türkçe Kitaplar, İsa, Hıristiyan, Zebur, İsa Mesih, Mezmur, Allah, Tevrat, Tanrı, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Hristiyan, Peygamber, İsa Mesih, Kitap, Mesih, Mezmur, Allah, Tanrı, Zebur]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/91

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Anadolu’nun Ekümenik Konsilleri

 Hepimiz az ya da çok Anadolu’da gerçekleşen ekümenik konsiller hakkında bir şeyler duymuşuzdur. Peki bu ekümenik konsiller nedir? Niye önemliler? İsterseniz buradan başlayalım.

Hristiyanlığın ilk döneminden itibaren birden fazla kilise cemaatini etkileyen dini ve ahlaki sorunlar toplantılar ve meclislerle çözülmeye çalışılmıştır. Bu toplantılara verilen iki isim vardır: konsil ve sinod. Sinodlar daha çok belirli bir bölgedeki kiliselerin kendi yerel problemlerini müzakereyle çözmek için yerel ruhanilerin buluştuğu toplantılardır. Konsiller ise bütün kiliseleri etkileyen sorunları çözmek amacıyla toplanan meclislerdir. Bu konsillere ayrıca “ekümenik” denilir. Ekümenik terimi Grekçe οἰκουμένη kelimesinden gelir ve anlamı “yerleşik dünya”dır. Bu kelimeden kastedilen şey başta geçmiş dönemin Roma imparatorluğu olmak üzere, yerleşik dünyada kurulan kiliselerin ve piskoposlarının Hristiyan ilahiyatı, dönemin sapınlıklarını ve ibadet düzeniyle ilgili konuları tartışmak için toplandıkları meclisler. Zannedelenin aksine, bu evrensel meclislerin amacı İncil’in bölümlerini kararlaştırmak veya Hristiyan ilahiyatını değiştirmek değildi. Konsiller sapkınlıkları ortadan kaldırmak; İsa’nın havarileri ve onların müritleri tarafından aktarılan öğretilere dogmatik tanımlar getirmek; ve inanç amentüleriyle bu öğretişleri muhafaza etmek için toplanmışlardı.

Hristiyan tarihinin ilk konsili İznik konsili değildir. Henüz Mesih İsa’nın havarileri hayattayken M.S. 50 yılında Kudüs konsili diye bilinen konsil düzenlenmiştir. Musevilerin Ferisi mezhebinden Hristiyan akımına katılan kişiler, gayri-Yahudi Hristiyanların kurtuluşa erişmeleri için sünneti şart koyuyorlardı. Bu sorunu tartışmak için bir araya gelen havariler böylece tarihin ilk konsilini düzenlemiş oldular. Petrus bu konsilde şu ifadelerle görüşünü belirtti: “Öyleyse, ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler, Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz; onlar da öyle.” (Elç. İş. 15:10-11) Pavlus ve Barnaba gayri-Yahudilerin nasıl mucizevi belirtilerle birlikte Mesih İsa’ya iman ettiklerini aktardı. Mesih İsa’nın üvey kardeşi Yakup ise konsilin kararını şekillendirecek ifadelerde bulundu: “Bu nedenle, kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. (Elç. İş. 15:19-20) Böylece Konsil gayri-Yahudilerin kurtuluşu için sünneti zorunlu kılmazken; Gayri-yahudilere fuhuş, putperestlik, ve putlara sunulan kurban etinden yeme konusunda bir yasak getirdi.  

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tevrat, Konsil, Mesih, Tanrı, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Zebur, İsa Mesih, Hıristiyan, Zebur, Peygamber, Anadolu, Mezmur, Mesih, Konsil, Hıristiyan, Hristiyan, Konsey, Türkçe Kitaplar, Turkce, Kilise, Allah, Kutsal Kitap ve Arkeoloji, Kitap, Konsey, Turkce, İsa Mesih, Peygamber, İncil, Hristiyan, Tevrat, Türkçe Kitaplar, Hristiyan Tarih, Hristiyan Tarih, Kitap, Anadolu, Mezmur, Tanrı, Allah, Kilise, İncil]

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/30

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Mesih’in Mesajı' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/150

Efendimiz Buyuruyor Ki...

İnsanlar için en zor olan şey asırların derinliklerinden taşıdıkları ve öz benliklerinden giydirme benliklerine ve oradan da olmak istedikleri benliklerine kadar uzanan varlıklarının, gerek genetik yapılarının, gerek karakter yapılarının bir türlü içinde bulunduğu ortamdan ve zincirlerinden kurtulamamasıdır. Bu nedenle sürekli olarak bir sorun içindedir insan. Bütün kainatla sanki savaş halindedir ama esasında kendi ile mücadele edip durmaktadır. Bütün inanç seviyelerinde en büyük savaşım esasında insanın bu değişmezliğinin farkın­dalığında insanı değiştirmeye gayret etmektir. Çoğunlukla bu gayret bir takım dini uygulamalar ve disiplinlerle halledilmeye çalışılmıştır ama gerçekte insan ile dış disiplin çoğu zaman uyumsuzluk oluşturmaktadır. Çünkü program içten işleyen bir programdır ve bu iç işleyiş içinde dışın etkisi oldukça geçicidir. Bu bağlamda dini seviyeler belli müdahalelerde bulunabilse bile esaslı değişimin içten olduğu esası üzerinde esas değişim yüreğin değişimi ile mümkündür.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Tevrat, Mesih, Tevrat, Kilise, GDK, İncil, Zebur, Hıristiyan, Matta, Mezmur, Peygamber, Hristiyan, Mesih, Tanrı, GDK, Yorum, Kilise, İsa Mesih, Mezmur, Yorum, Türkçe Kitaplar, Kitap, Turkce, Zebur, Peygamber, Turkce, İncil, Türkçe Kitaplar, İsa Mesih, Hristiyan, Allah, Allah, Matta, Hıristiyan, Tanrı, Kitap]

©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.