Yeni Antlaşma Bilgisi: Arka Planı ve Açıkmalar

Kurtuluş Kitapları
5.0
4 reviews
Ebook
115
Pages
Eligible

About this ebook

Bu kitap ücretsiz olmasına rağmen Google kredi kart detaylarınızı istiyor. Bunları vermek istemiyorsanız bizim websayfamızdan bu kitabı indirebilirsiniz https://hristiyankitaplar.com/play/149

Google Play'da en son çıkan kitabımız 'Yalnızca İsa' https://hristiyankitaplar.com/tr/node/157

Yeni Antlaşma Bilgisi

Bu kitap okuyucuları için Yeni Antlaşma içinde yapacakları keşif yolculuğunda bir kılavuz niteliğindedir: Yeni Antlaşma’yı kişisel olarak okumak ve çalışmak konusunda teşvik etmek ve aynı zamanda İncil’i daha iyi anlamak için size yardımcı olacaktır. Bu konuda şunları bilmek yarar getirecektir:    • Yeni Antlaşma’ya ilişkin bazı genel arka plan bilgileriyle, her bir kitaba ilişkin bilgi (Kim, ne zaman ve her şeyden önce neden yazdı?),    • “anahtar ayet” adı verilen, yani ilgili kitabın ana konusunu karakterize eden ayet,    • içeriğini ve düşünce yapısını iyi tanıyabilmek için kitabın kuruluş düzenine kısa bir genel bakış,    • ayrıca kitabın en önemli içeriğini gösteren bildiriler.    • Kitabın sonunda bulunan okuma düzeneği, Yeni Antlaşma’yı sistemli olarak tanımak konusunda bir öneri olarak sunuluyor.Elinizdeki bu kitap Martin Bucer Semineri için Thomas Kinker’in yazmış olduğu “Lernhilfe Bibelkunde NT” (Kutsal Kitap Yeni Antlaşma Bilimi Öğrenim Yardımı) kitabı temel alınarak oluştu. Bu kapsamda özel teşekkürüm, lütfederek bana kaynaklarını kullanmama izin veren Thomas Kinker’e yöneliktir.

Daha fazla ücretsiz e-kitaplar indirmek için lütfen https://hristiyankitaplar.com/play/ 'e ziyaret edin.

[Anahtar Kelimeler: Peygamber, Kurtuluş Kitapları, Kilise, Yeni Antlaşma, İncil, Turkce, İncil, Hıristiyan, Allah, Tanrı, Kitap, Mezmur, Kurtuluş Kitapları, Mesih, Peygamber, Hristiyan, Turkce, Türkçe Kitaplar, Tevrat, Mesih, İncil, Hıristiyan, Kitap, İncil, Allah, İsa Mesih, Kilise, Tanrı, Zebur, Yeni Antlaşma, Mezmur, Hristiyan, İsa Mesih, Zebur, Türkçe Kitaplar, Tevrat]

5.0
4 reviews

Rate this book

Tell us what you think.

Reading information

Smartphones and tablets
Install the Google Play Books app for Android and iPad/iPhone. It syncs automatically with your account and allows you to read online or offline wherever you are.
Laptops and computers
You can listen to audiobooks purchased on Google Play using your computer's web browser.
eReaders and other devices
To read on e-ink devices like Kobo eReaders, you'll need to download a file and transfer it to your device. Follow the detailed Help Center instructions to transfer the files to supported eReaders.