Bach: The Well-Tempered Clavier I

Sergey Schepkin1 tháng 1, 1999
Classical℗ 1999 Ongaku Records, Inc.
Hãy nghe album này và hàng triệu album khác. Miễn phí tháng đầu tiên.

Đĩa 1

Bài hát
1
The Well-Tempered Clavier, Book I: 1. Prelude I in C Major, BWV 8462:10
2
The Well-Tempered Clavier, Book I: 2. Fugue I in C Major, BWV 8461:47
3
The Well-Tempered Clavier, Book I: 3. Prelude II in C Minor, BWV 8471:29
4
The Well-Tempered Clavier, Book I: 4. Fugue II in C Minor, BWV 8471:36
5
The Well-Tempered Clavier, Book I: 5. Prelude III in C-Sharp Major, BWV 8481:10
6
The Well-Tempered Clavier, Book I: 6. Fugue III in C-Sharp Major, BWV 8482:12
7
The Well-Tempered Clavier, Book I: 7. Prelude IV in C-Sharp Minor, BWV 8492:41
8
The Well-Tempered Clavier, Book I: 8. Fugue IV in C-Sharp Minor, BWV 8494:31
9
The Well-Tempered Clavier, Book I: 9. Prelude V in D Major, BWV 8501:11
10
The Well-Tempered Clavier, Book I: 10. Fugue V in D Major, BWV 8501:42
11
The Well-Tempered Clavier, Book I: 11. Prelude VI in D Minor, BWV 8511:11
12
The Well-Tempered Clavier, Book I: 12. Fugue VI in D Minor, BWV 8512:55
13
The Well-Tempered Clavier, Book I: 13. Prelude VII in E-Flat Major, BWV 8524:35
14
The Well-Tempered Clavier, Book I: 14. Fugue VII in E-Flat, BWV 8521:35
15
The Well-Tempered Clavier, Book I: 15. Prelude VIII in E-Flat Minor, BWV 8533:43
16
The Well-Tempered Clavier, Book I: 16. Fugue VIII in D-Sharp Minor, BWV 8535:42
17
The Well-Tempered Clavier, Book I: 17. Prelude IX in E Major, BWV 8541:24
18
The Well-Tempered Clavier, Book I: 18. Fugue IX in E Major, BWV 8541:11
19
The Well-Tempered Clavier, Book I: 19. Prelude X in E Minor, BWV 8552:36
20
The Well-Tempered Clavier, Book I: 20. Fugue X in E Minor, BWV 8551:09
21
The Well-Tempered Clavier, Book I: 21. Prelude XI in F Major, BWV 8560:59
22
The Well-Tempered Clavier, Book I: 22. Fugue XI in F Major, BWV 8561:12
23
The Well-Tempered Clavier, Book I: 23. Prelude XII in F Minor, BWV 8572:00
24
The Well-Tempered Clavier, Book I: 24. Fugue XII in F Minor, BWV 8574:29

Đĩa 2

Bài hát
1
The Well-Tempered Clavier, Book I: 25. Prelude XIII in F-Sharp Major, BWV 8581:28
2
The Well-Tempered Clavier, Book I: 26. Fugue XIII in F-Sharp Major, BWV 8581:58
3
The Well-Tempered Clavier, Book I: 27. Prelude XIV in F-Sharp Minor, BWV 8591:01
4
The Well-Tempered Clavier, Book I: 28. Fugue XIV in F-Sharp Minor, BWV 8594:25
5
The Well-Tempered Clavier, Book I: 29. Prelude XV in G Major, BWV 8600:47
6
The Well-Tempered Clavier, Book I: 30. Fugue XV in G Major, BWV 8602:20
7
The Well-Tempered Clavier, Book I: 31. Prelude XVI in G Minor, BWV 8612:46
8
The Well-Tempered Clavier, Book I: 32. Fugue XVI in G Minor, BWV 8612:42
9
The Well-Tempered Clavier, Book I: 33. Prelude XVII in A-Flat Major, BWV 8621:10
10
The Well-Tempered Clavier, Book I: 34. Fugue XVII in A-Flat Major, BWV 8622:35
11
The Well-Tempered Clavier, Book I: 35. Prelude XVIII in G-Sharp Minor, BWV 8631:19
12
The Well-Tempered Clavier, Book I: 36. Fugue XVIII in G-Sharp Minor, BWV 8633:16
13
The Well-Tempered Clavier, Book I: 37. Prelude XIX in A Major, BWV 8641:24
14
The Well-Tempered Clavier, Book I: 38. Fugue XIX in A Major, BWV 8642:05
15
The Well-Tempered Clavier, Book I: 39. Prelude XX in A Minor, BWV 8651:07
16
The Well-Tempered Clavier, Book I: 40. Fugue XX in A Minor, BWV 8654:28
17
The Well-Tempered Clavier, Book I: 41. Prelude XXI in B-Flat Major, BWV 8661:13
18
The Well-Tempered Clavier, Book I: 42. Fugue XXI in B-Flat Major, BWV 8661:47
19
The Well-Tempered Clavier, Book I: 43. Prelude XXII in B-Flat Minor, BWV 8672:42
20
The Well-Tempered Clavier, Book I: 44. Fugue XXII in B-Flat Minor, BWV 8672:34
21
The Well-Tempered Clavier, Book I: 45. Prelude XXIII in B Major, BWV 8681:09
22
The Well-Tempered Clavier, Book I: 46. Fugue XXIII in B Major, BWV 8682:04
23
The Well-Tempered Clavier, Book I: 47. Prelude XXIV in B Minor, BWV 8696:29
24
The Well-Tempered Clavier, Book I: 48. Fugue XXIV in B Minor, BWV 8697:12
Đang tải...

Thông tin bổ sung

Thể loại
Số bài hát
48
Ngày phát hành
17 tháng 8, 1999
Hãng thu âm
℗ 1999 Ongaku Records, Inc.
©2019 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.