Konfigurowanie subskrypcji

Zwiększ przychody dzięki subskrypcjom i pozwól Google Play zarządzać płatnościami, powiadomieniami i subskrypcjami.

Otwórz Konsolę Play

Maksymalizowanie pozyskiwania użytkowników

Przyciągnij nowych subskrybentów bezpłatnymi wersjami próbnymi, cenami początkowymi i promocjami w Google.

Utrzymywanie klientów

Zmniejsz liczbę rezygnacji z subskrypcji, oferując okresy prolongaty czy możliwość zawieszenia konta, wstrzymania subskrypcji lub przejścia na inną wersję (wyższą lub niższą).

Dostosowywanie subskrypcji

Dostosuj subskrypcje do swoich potrzeb, korzystając z możliwości zmiany częstotliwości pobierania opłat, wprowadzając ceny lokalne i zmieniając ceny.

Sprawdzone metody

  • Pozwól użytkownikom wypróbować aplikację przed wykupieniem subskrypcji, oferując im bezpłatną wersję próbną w wybranym przez siebie okresie lub określ cenę początkową, która będzie obowiązywać przez ustaloną liczbę okresów rozliczeniowych.

  • Zaoferuj użytkownikom rozważającym długoterminową subskrypcję (np. roczną) opcję płatności w ratach (opcja obecnie dostępna w Brazylii, Francji, Hiszpanii i Włoszech).

  • Aby umożliwić subskrybentom aktualizowanie formy płatności w przypadku niepowodzenia płatności cyklicznej, korzystaj z okresów prolongaty.

  • Daj użytkownikom możliwość zmiany abonamentu (na wyższą lub niższą wersję) albo ponownej rejestracji w celu zachowania dostępu do aplikacji.

  • Aby zmniejszyć liczbę dobrowolnych rezygnacji i zapewnić rozwiązanie alternatywne do anulowania subskrypcji, możesz umożliwić użytkownikom jej wstrzymanie.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o zarabianiu dzięki Play Commerce

Uzyskuj przychody z aplikacji lub gry dzięki naszej bogatej w funkcje platformie handlowej stworzonej po to, aby pomagać deweloperom w osiąganiu założonych celów finansowych.

Więcej informacji

Wypróbuj konfigurowanie subskrypcji

Zwiększ przychody dzięki subskrypcjom i pozwól Google Play zarządzać płatnościami, powiadomieniami i subskrypcjami.

Otwórz Konsolę Play