Thiết lập gói đăng ký

Tăng doanh thu thông qua gói đăng ký và để Google Play xử lý giao dịch thanh toán, thông báo và quản lý gói đăng ký cho bạn

Chuyển đến Play Console

Tối đa hóa tỷ lệ thu nạp

Thu hút người đăng ký mới bằng các bản dùng thử miễn phí, giá ưu đãi và chương trình khuyến mãi trên Google

Giữ chân khách hàng

Giảm tỷ lệ người dùng rời bỏ gói đăng ký bằng cách cung cấp những tính năng như thời gian gia hạn, tạm ngưng tài khoản, tạm dừng, nâng cấp và hạ cấp gói đăng ký

Tùy chỉnh gói đăng ký

Chỉnh sửa gói đăng ký theo nhu cầu bằng những tính năng như tần suất thanh toán có thể điều chỉnh, định giá theo tiền tệ địa phương và thay đổi giá

Các phương pháp hay nhất

  • Cho phép người dùng thử ứng dụng trước khi đăng ký bằng cách cung cấp bản dùng thử miễn phí trong một khoảng thời gian tùy ý bạn hoặc áp dụng giá ưu đãi cho một số kỳ thanh toán

  • Điều chỉnh giá cho từng địa phương và lập hóa đơn cho người dùng theo đồng nội tệ của họ

  • Cho phép người đăng ký cập nhật phương thức thanh toán bằng chế độ thời gian gia hạn nếu khoản thanh toán định kỳ của họ bị từ chối

  • Cho phép người dùng chuyển từ gói này sang gói khác (nâng cấp hoặc hạ cấp) hoặc đăng ký lại để duy trì quyền truy cập

  • Để giảm tỷ lệ chủ động rời bỏ ứng dụng và cung cấp cho người dùng một giải pháp khác, thay vì hủy gói đăng ký, bạn có thể cho phép người dùng tạm dừng gói đăng ký

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về cách kiếm tiền dễ dàng

Tạo luồng doanh thu bằng cách phát hành ứng dụng phải trả phí hoặc cung cấp nội dung kỹ thuật số hoặc gói đăng ký

Tìm hiểu thêm

Thử Thiết lập gói đăng ký

Tăng doanh thu thông qua gói đăng ký và để Google Play xử lý giao dịch thanh toán, thông báo và quản lý gói đăng ký cho bạn

Truy cập vào Play Console