Thử nghiệm kín

Thu thập ý kiến phản hồi ban đầu của những người dùng đáng tin cậy, liên quan đến các tính năng mới mà không lo ảnh hưởng tới điểm xếp hạng và bài đánh giá công khai

Truy cập vào Play Console

Quy trình đăng ký dễ dàng

Sau khi được mời, người dùng có thể cài đặt bản dựng thử nghiệm trực tiếp trên Google Play

Phản hồi riêng tư

Người dùng có thể để lại phản hồi trên Google Play mà những người dùng khác không thể xem được

Thử nghiệm cùng lúc

Việc sử dụng nhiều kênh thử nghiệm giúp đội ngũ của bạn có thể thử nghiệm nhiều tính năng cùng lúc

Các phương pháp hay nhất

  • Để nhận thêm ý kiến phản hồi của đối tượng mà bạn hướng đến, hãy chạy thử nghiệm khép kín với một nhóm người dùng cụ thể. Bạn có thể sử dụng các địa chỉ email cá nhân hoặc Nhóm Google, hay thậm chí mời những người dùng đã đăng ký trước (do bạn chọn) tham gia vào các thử nghiệm này.

  • Cung cấp một kênh để người thử nghiệm gửi ý kiến phản hồi cho bạn. Đối với thử nghiệm khép kín, hãy tạo điều kiện cho người thử nghiệm gửi ý kiến phản hồi qua email, trên trang web hoặc qua tin nhắn trên diễn đàn.

  • Chọn nhận báo cáo trước khi ra mắt để tìm hiểu những vấn đề phát hiện được trong kênh thử nghiệm khép kín

  • Thu thập ý kiến phản hồi riêng trong quá trình thử nghiệm công khai hoặc khép kín và trả lời người thử nghiệm ngay trong Play Console. Ý kiến phản hồi trong quá trình thử nghiệm công khai hoặc khép kín chỉ có bạn nhìn thấy và sẽ không ảnh hưởng đến điểm xếp hạng công khai của bạn.

  • Lưu ý: Nếu bạn đang thử nghiệm một ứng dụng có tính phí thông qua kênh thử nghiệm công khai hoặc khép kín, thì người thử nghiệm vẫn cần phải mua ứng dụng này. Nếu bạn đang thử nghiệm một ứng dụng có tính phí thông qua kênh thử nghiệm nội bộ, thì người thử nghiệm có thể cài đặt miễn phí ứng dụng này.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu các nội dung khác giúp bạn tự tin phát hành ứng dụng

Ra mắt ứng dụng thành công nhờ những công cụ và chiến lược giúp bạn phát hành, quản lý và phân phối ứng dụng trên toàn thế giới

Tìm hiểu thêm

Dùng thử tính năng Thử nghiệm kín

Thu thập ý kiến phản hồi ban đầu của những người dùng đáng tin cậy, liên quan đến các tính năng mới mà không lo ảnh hưởng tới điểm xếp hạng và bài đánh giá công khai

Truy cập vào Play Console