Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Sharpen your Math skills in an entertaining and challenging way with 14 different counting games in a single app, all playable offline! Try to complete our homework/challenges or create your own Math homework! Submit your score and challenge people from all around the world or train your counting skills in our unlimited practice mode!

Our Math games app is suitable not only for kids but also for people of all ages that want to improve their Math skills in a fun way!

Play & learn at the same time! Math has never been such fun!

FEATURES:

✓ 14 different Math & counting games in a single app
No Ads & In-App purchases - don't lose your precious time by watching the ads + no more fees involved.
Fast & offline - all the games are already included and can be played offline. You need to be online only in case you want challenge other people & submit your points to a global leaderboard.
Global and local leaderboards - submit your points & challenge your friends or people from all around the world! 20 different leaderboards included!
Practice mode - don't like playing with timer or want to train your Math skills in a more relaxing way? Play then a PRACTICE mode in which you play with no time limit or lives!
Homework section - create your own homework for your children, students and friends or try to complete our predefined homework!
✓ Review & track your progress and other stats
✓ Improve your Math and counting skills in an entertaining and challenging way
✓ Practice adding, subtracting, multiplying and dividing
✓ Share your score with your friends via Facebook, Google+, Email, Twitter and other social networks
✓ Family friendly - all the games are designed for people of all ages
✓ With Math Games you will never fail in your Math lesson again

GAMES INCLUDED:

True or False - decide if the formula on screen is correct or not
Find Result - find the result of the formula shown on screen
Find Formula - find the correct formula leading to a result shown on screen
Two Numbers - Tap on 2 numbers to get the result above the board
Crush & Count - remove the group of blocks of the same kind and then solve the formulas above the board.
Math Tiles - there will be two formulas shown at the bottom of the screen, decide which one is correct and tap on it!
Hidden Numbers - similar to word search games - find all the numbers above the board as fast as possible!
Adding Grid - by adding the numbers on grid get the numbers above the board
Adding Grid Pro - similar to Adding Grid, but this time no help provided
Math Test - mark all the correct formulas as fast as possible
Math Connect - addicting brain exercise to practice adding
Flood - solve as many formulas as you can before the board of numbers is flooded
Plus or Minus - complete the Math formula by adding pluses and minuses!
Math Break - by adding 2 or more numbers get the target number to unlock new numbers to play with!

Have fun with our educational game Math Games PRO and if you like it and want to see more free features, please support it by rating it and leaving some comment, thank you!

If you find any bug or have any question, please let us know at littlebigplay@gmail.com.

SUPPORT:

Facebook fan site: Math Games on Facebook
Email: littlebigplay@gmail.com
Vylepšete své matematické dovednosti zábavným a náročným způsobem pomocí 14 různých her pro počítání v jedné aplikaci, vše hratelné offline! Zkuste dokončit naše domácí úkoly / výzvy nebo si vytvořit vlastní matematické domácí úkoly! Pošlete své skóre a vyzvěte lidi z celého světa nebo vycvičte své dovednosti počítání v našem neomezeném tréninkovém režimu!

Naše aplikace pro matematické hry je vhodná nejen pro děti, ale také pro lidi všech věkových skupin, kteří si chtějí vylepšit své matematické dovednosti zábavným způsobem!

Hrajte a učte se současně! Math nikdy nebyla tak zábavná!

VLASTNOSTI:

✓ 14 různých her Math a počítání v jedné aplikaci
Žádné reklamy a nákupy v aplikaci - neztrácejte drahocenný čas sledováním reklam + žádné další poplatky.
Rychle a offline - všechny hry jsou již zahrnuty a lze je hrát offline. Musíte být online pouze v případě, že chcete vyzvat ostatní lidi a vložit své body do celosvětové výsledkové tabulky.
Globální a místní výsledkové tabulky - odešlete své body a vyzvěte své přátele nebo lidi z celého světa! Včetně 20 různých žebříčků!
Režim procvičování - neradi hrajete s časovačem nebo nechcete trénovat své matematické dovednosti relaxačnějším způsobem? Zahrajte si tedy PRACOVNÍ režim, ve kterém hrajete bez časového omezení nebo životů!
Sekce domácích úkolů - vytvořte si domácí úkoly pro své děti, studenty a přátele nebo se pokuste dokončit naše předdefinované domácí úkoly!
✓ Zkontrolujte a sledujte svůj pokrok a další statistiky
✓ Vylepšete své matematické a počítací dovednosti zábavným a náročným způsobem
✓ Praxe sčítání, odčítání, násobení a dělení
✓ Sdílejte své skóre se svými přáteli prostřednictvím Facebooku, Google+, e-mailu, Twitteru a dalších sociálních sítí
✓ Vhodné pro rodiny - všechny hry jsou určeny pro lidi všech věkových skupin
✓ S matematickými hrami už nikdy nebudete ve své lekci Math selhat

ZAHRNUTÉ HRY:

True nebo False - rozhodněte, zda je vzorec na obrazovce správný nebo ne
Najít výsledek - najděte výsledek vzorce zobrazeného na obrazovce
Najít vzorec - najděte správný vzorec vedoucí k výsledku zobrazenému na obrazovce
Dvě čísla - Klepnutím na 2 čísla získáte výsledek nad tabulí
Crush & Count - odstraňte skupinu bloků stejného druhu a potom vyřešte vzorce nad deskou.
Matematické dlaždice - ve spodní části obrazovky se zobrazí dva vzorce, rozhodněte se, který je správný a klepněte na něj!
Skrytá čísla - podobně jako hry na vyhledávání slov - najděte všechna čísla nad deskou co nejrychleji!
Přidání mřížky - přidáním čísel v mřížce získáte čísla nad deskou
Přidání mřížky Pro - podobné přidávání mřížky, ale tentokrát nebyla poskytnuta žádná pomoc
Math Test - označte všechny správné vzorce co nejrychleji
Math Connect - návykové cvičení s mozkem, které vám umožní trénovat sčítání
Povodeň - vyřešte tolik vzorců, kolik je možné před zaplavením rady čísel
Plus nebo Mínus - doplňte matematický vzorec přidáním kladů a záporů!
Math Break - přidáním 2 nebo více čísel získáte cílové číslo pro odemknutí nových čísel, se kterými můžete hrát!

Bavte se s naší vzdělávací hrou Math Games PRO a pokud se vám líbí a chcete vidět další bezplatné funkce, prosím podpořte jej hodnocením a zanecháním nějakého komentáře, děkuji!

Pokud narazíte na nějakou chybu nebo máte dotaz, dejte nám prosím vědět na littlebigplay@gmail.com.

PODPORA:

Stránky pro fanoušky na Facebooku: Matematické hry na Facebooku
E-mail: littlebigplay@gmail.com
Další informace
Sbalit
4,5
Celkem 21
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

✓ Some of the games newly support MULTIPLICATION & DIVISION modes! The games are marked by '+-x÷'
✓ All the games now show marks symbolizing what operations are used in the games
✓ 6 new leaderboards for new multiplication & division modes
✓ Some graphic improvements
✓ More features to be added soon

Do you like our Math Games? Please rate it, it helps us a lot in adding new features and improvements. Thank you!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
20. září 2019
Velikost
16M
Instalace
500+
Aktuální verze
4.2
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Vývojář
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.