Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

Word Connect PRO is an original word search game with 5 game modes and over 170K English words to be found! How many words will you find? Will you make it into TOP20 highscores?

Features:

✓ Playable offline - internet required only if you want to submit your points
✓ An original word search game for all ages
✓ Over 170K English words included
✓ Great tool to improve your English vocabulary
✓ Improve your spelling and writing skills
✓ 5 Game modes - 240 seconds, 25 moves, 4+ Words, 25 Letters and +5 Seconds
✓ Global highscores included - compare your score with other people all around the world
✓ Saving feature - save your current progress and continue playing later
✓ Day and night mode
✓ Share your score via facebook, g+, whatsapp and other social networks

Game modes:

✓ 240 Seconds - get the best score possible in 4 minutes time limit!
✓ 25 Moves - no time limit, you have 25 moves available!
✓ 4+ Words - words with 4+ letters add new letters.
✓ 25 Letters - you have 25 letters available.
✓ +5 Seconds - 90 seconds limit and you get +5 seconds for each word found.

All the game modes are highscores based, so don't forget to submit your score at the end of the game to see who is the best!

How to play:

✓ Slide your finger over 3 to 10 letters horizontally, vertically or diagonally to create a word. Match the colors of the first letter in your word to get multiple points! The game will show up the points above your word if the word exists! Get the best score possible.

Saving/loading feature:

✓ You can save your progress during playing. Just tap on a SAVE button to terminate the game with your progress saved. To load the game just launch the selected mode again.

Thank you for choosing and playing our games.

If you are having with with our Word Connect and want to support it, then please rate it.

Thank you!

Support links:

✓ Email: littlebigplay@gmail.com
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/
Word Connect PRO je originální hra pro vyhledávání slov s 5 herními módy a více než 170K anglických slov, která se nacházejí! Kolik slov najdete? Uděláš to do TOP20 highscores?

Funkce:

✓ Přehrát offline - internet je vyžadován pouze v případě, že chcete odeslat své body
✓ Originální hra pro vyhledávání slov pro všechny věkové kategorie
✓ Včetně více než 170K anglických slov
✓ Skvělý nástroj pro zlepšení vaší anglické slovní zásoby
✓ Zlepšete své pravopisné a psací dovednosti
✓ 5 herních režimů - 240 sekund, 25 pohybů, 4+ slov, 25 písmen a +5 sekund
✓ Zahrnuté globální výsledky - porovnejte své skóre s ostatními lidmi po celém světě
✓ Uložení funkce - uložení aktuálního pokroku a pokračování přehrávání později
✓ Denní a noční režim
✓ Podělte se o své skóre přes facebook, g +, whatsapp a další sociální sítě

Herní módy:

✓ 240 sekund - nejlepší možné skóre za 4 minuty!
✓ 25 Pohybů - žádný časový limit, máte k dispozici 25 tahů!
✓ 4+ slova - slova s ​​více než čtyřmi písmeny přidávají nová písmena.
✓ 25 dopisů - máte k dispozici 25 písmen.
✓ +5 sekund - limit 90 sekund a pro každé nalezené slovo získáte +5 sekund.

Všechny herní módy jsou založeny na highscores, takže nezapomeňte předložit své skóre na konci hry a zjistit, kdo je nejlepší!

Jak hrát:

✓ Posuňte prst přes 3 až 10 písmen vodorovně, svisle nebo šikmo, abyste vytvořili slovo. Shoda barev prvního písmene ve vašem slově, abyste získali více bodů! Hra bude ukazovat body nad vaším slovem, pokud slovo existuje! Získejte nejlepší možné skóre.

Funkce pro ukládání / načítání:

✓ Pokroky můžete během přehrávání uložit. Klepnutím na tlačítko SAVE ukončíte hru s uloženým průběhem. Pro načtení hry stačí znovu spustit vybraný režim.

Děkujeme, že jste si vybrali a hráli naše hry.

Pokud máte s naším Word Connect a chcete ho podpořit, pak to prosím ohodnoťte.

Děkuji!

Odkazy podpory:

✓ Email: littlebigplay@gmail.com
✓ Facebook: https://www.facebook.com/littlebigplay/
Další informace
Sbalit
4,0
Celkem 23
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

✓ You can now SAVE the game and continue playing later, just tap on a new SAVE button to terminate the game with your progress saved! To load the game just launch the chosen mode again and a dialog to load the game will appear.
✓ Some minor UI changes and improvements

Do you like our Word Connect game? Please rate it, it helps us a lot in adding new game modes and features. Thank you!
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
2. dubna 2019
Velikost
9,9M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
11
Vyžaduje Android
4.0 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Vývojář
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.