The Battle of Polytopia - An Epic Civilization War

10-årsgräns
112 649
Erbjuder köp i appar
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

The Battle of Polytopia has begun. Lead your civilization into war in this 3D turn-based strategy game. Adventure into this world of blocks: explore, gather resources, farm, mine ore... Build an empire of epic proportions, train your warriors and send them to fight with armies of other civilizations.

A new take on the classic strategy 4X game with beautiful low poly pixel art.

Pick between different tribes to raise your civilization upon, each one with one technology unlocked from the start.

An epic turn-based empire builder of auto generated maps made of blocks where you will have to think and fight on every turn. Every game will be a new experience with unlimited replay value.

4X Strategy Battle with the duration of fast RTS game matches

Unlike other 4X or RTS long game matches, The Battle of Polytopia has an on-the-go approach to the genre: a deep strategy layer where the last battle of the war will occur pretty fast. In Single player mode, the goal of the game is either to gain the highest possible score in 30 turns (Perfection), or to destroy all opposing forces (Domination). In multiplayer the goal is either to be the first to reach 10.000 score points (Glory) or to wage war and conquest all rival capitals (Might). Attack and exterminate every civilization on your way to work or school! Finish the war before lunch! Win by conquest or win by craft, research and develop your faction further than anyone or a mix of both.

Take your clan from a tiny village to a powerful kingdom. Grow your city population by farming, fishing and mining in order to generate income to spend on warriors, to build new structures that provide advantages or to research new technologies to achieve the domination.

Leveling up your cities as they grow will give you different options: to expand your realm borders, to increase it´s population, to generate more income, to erect walls, to build gardens or to train powerful warriors. Explore the realm, myriads of tribes await for you in this turn-based RTS kingdom.

Use a warrior to discover small villages hidden in the fog, conquer them and they will become a new town for your kingdom. But beware, the more cities added to your empire the higher the cost of technological research will be.

High tier technologies will unlock new units that can even heal your troops and conquer other civilizations. Use the best strategy to achieve the domination.

Ruins of an ancient civilization will pop up on the map and will provide you with more population for your civilization or technologies to develop further your warfare units and civil constructions. After that, the right strategy will make your civilization the best one.

Watch the other clans´ alliance status with your faction, befriend them or try to conquest all by fighting with your warriors against theirs. Place your units wisely, it´s not the same to fight on a mountain than in a valley, promote your veterans units to increase their health. Troops placed inside cities will have their defense increased. High level cities will provide you with heroes to increase your army strength.

Take your units form the land to the sea by crafting them upgradable boats that will fight in epic naval battles and can bomb cities and rivals from the sea.

If you like RTS games this strategy sandbox war game will have you struggling fighting for every pixel of the map. Battle for your kingdom and make your tribe emblem be victorious!

The Battle of Polytopia is free to play in singleplayer against the AI although if you wish to play an online battle with other people you must have purchased at least one tribe to help us maintain server costs. Are you ready for the conquer?

Discover more about this epic strategy 3d on-the-go war game, buy its beautiful blocks pixel art merch or get to know us on https://www.midjiwan.com/
Slaget vid Polytopia har börjat. Led din civilisation i krig i detta 3D-turnbaserade strategispel. Äventyr i denna värld av block: utforska, samla resurser, gård, min malm. Bygg ett imperium av episka proportioner, träna dina krigare och skicka dem för att kämpa med andra civilisations arméer.

En ny satsning på det klassiska 4X-spelet med vacker låg poly pixelkonst.

Välj mellan olika stammar för att höja din civilisation, var och en med en teknik upplåst från början.

En episk turbaserad imperiumbyggare av automatiskt genererade kartor av block där du måste tänka och slåss på varje tur. Varje spel blir en ny upplevelse med obegränsat spelvärde.

4X Strategi Slaget med varaktigheten av snabba RTS-matcher

I motsats till andra 4X eller RTS långa matcher, har The Battle of Polytopia en genomsökning av genren: ett djupt strategilager där krigets sista kamp kommer att uppträda ganska snabbt. I singelspelarläget är målet för spelet att antingen få högsta möjliga poäng på 30 varv (Perfection) eller för att förstöra alla motsatta styrkor (Domination). I multiplayer är målet att antingen vara den första som når 10.000 poäng (Glory) eller att vinna krig och erövra alla konkurrerande huvudstäder (Might). Attack och utrota alla civilisationer på väg till jobbet eller skolan! Avsluta kriget före lunch! Vinn genom erövring eller vinna med hantverk, forskning och utveckla din fraktion längre än någon annan eller en blandning av båda.

Ta din klan från en liten by till ett kraftfullt rike. Odla din stadspopulation genom jordbruk, fiske och gruvdrift för att generera inkomster att spendera på krigare, bygga nya strukturer som ger fördelar eller att undersöka ny teknik för att uppnå dominans.

Att bygga upp dina städer när de växer ger dig olika alternativ: att utöka dina rike gränser, öka befolkningen, skapa mer inkomst, bygga upp väggar, bygga trädgårdar eller träna kraftfulla krigare. Utforska riket, väntar tusentals stammar för dig i detta turbaserade RTS-rike.

Använd en krigare för att upptäcka små byar gömda i dimma, erövra dem och de kommer att bli en ny stad för ditt rike. Men akta dig, desto fler städer lägger till ditt imperium desto högre blir kostnaden för teknisk forskning.

Högteknologiska tekniker kommer att låsa upp nya enheter som till och med kan läka dina trupper och erövra andra civilisationer. Använd den bästa strategin för att uppnå dominans.

Ruinerna av en forntida civilisation kommer att dyka upp på kartan och ge dig mer befolkning för din civilisation eller teknik för att vidareutveckla dina krigsförebyggande enheter och civila konstruktioner. Därefter kommer den rätta strategin att göra din civilisation den bästa.

Titta på den andra klanernas alliansstatus med din fraktion, bli vän med dem eller försök att erövra allt genom att kämpa med dina krigare mot deras. Placera dina enheter klokt, det är inte detsamma att slåss på ett berg än i en dal, främja dina veterans enheter för att öka deras hälsa. Trupper placerade inuti städer kommer att öka sitt försvar. Städer på hög nivå kommer att ge dig hjältar för att öka din arméstyrka.

Ta dina enheter från landet till havet genom att tillverka dem uppgraderbara båtar som kommer att kämpa i episka sjöslag och kan bomba städer och rivaler från havet.

Om du gillar RTS-spel kommer detta strategiska sandbox-krigsspel att få dig att kämpa för att kämpa för varje pixel på kartan. Slag om ditt rike och gör ditt stam emblem vara segrande!

Slaget vid Polytopia är gratis att spela i singleplayer mot AI. Även om du vill spela en online-kamp med andra människor måste du ha köpt minst en stam för att hjälpa oss att behålla serverns kostnader. Är du redo för erövringen?

Upptäck mer om den här episka strategin 3d på-go-krigsspel, köp dess vackra block pixel art merch eller lära känna oss på https://www.midjiwan.com/
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,7
112 649 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Finally, after years of rumors, the Polaris tribe have emerged from the subzero regions! They are a Special tribe with the unique ability to freeze whole regions of the map! The Polaris will introduce a wide range of features such as Sleds, Ice Magic, Evil Gaamis and much more...
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
14 juni 2019
Storlek
Beror på enheten
Installationer
5 000 000+
Aktuell version
Beror på enheten
Kräver Android
Beror på enheten
Innehållsrankning
10-årsgräns
Fantasyvåld
Interaktiva element
Digitala köp
Produkter i appar
0,99 US$–2,99 US$ per objekt
Behörigheter
Leverantör
Midjiwan AB
Utvecklare
Midjiwan AB Nioörtsvägen 16 12632 Hägersten Sweden
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.