3.1
4.58K reviews
1M+
Downloads
Content rating
Everyone
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Shërbimet e administratës publike në pajisjen tuaj Android

Aplikacioni “e-albania.al” shërben si një portë, nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit, në çdo kohë dhe nga kudo shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri.

Portali, së bashku me Platformën Qeveritare të Ndërveprimit nëpërmjet të cilës institucionet ndërveprojnë duke shkëmbyer të dhëna në kohë reale, janë pjesë e rëndësishme e strategjisë së Qeverisë, për të ofruar shërbime elektronike nëpërmjet një pike të vetme kontakti.

Key Features

Faturat e energjisë elektrike, kundravajtjet rrugore (gjobat), pikët e drejtuesit të mjetit, gjurmimi i çështjeve gjyqësore, taksat e automjetit, të dhëna të gjendjes civile, regjistrimi fillestar i biznesit pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, taksat dhe tarifat vendore, notat e provimeve të maturës, lista e barnave të rimbursueshme, të dhënat e Kartës së Shëndetit etj. vijnë në çdo moment në telefonin apo tabletin tuaj Android nëpërmjet aplikacionit e-albania.
Updated on
Oct 6, 2022

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection
3.1
4.58K reviews
A Google user
April 4, 2020
Terrible! The app and the portal are useless. It doesn't work. I've been registered as a user for longer than 2 years and could never log in again, tried to reset the password recently and it says "you are not a registered user". Tried to register again and says "the user already exists". I"ve emailed the help department but still waiting for reply. Absolutely useless app, and people behind it are a joke.
266 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Fireboy 11
September 12, 2022
The app is amazing however it s Would be better if it wasnt so easy for hackers to steal data everyday because is personal information in end of the day!!!!!!!!!!!
9 people found this review helpful
Did you find this helpful?
Xhedi Dauti
April 30, 2020
1 stars for effort, the program itself its good designed but unfortunately i used it only once and then the server stoped working from that day. Checked for updates and everything but i couldn't bring it to work. Sms feature didn't worked as well
112 people found this review helpful
Did you find this helpful?

What's new

Përmirësime të përgjithshme