100+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, për të garantuar aksesin e qytetarëve nëpërmjet ndihmës juridike falas, ofron ndihmesë dhe shërbime ligjore online nëpërmjet platformës www.juristionline.al.
Nëpërmjet kësaj platforme qytetarëve i mundesohet aksesi në shërbime juridike nëpërmjet ofrimit të ndihmës parësore të parashikuara nga ligji nr. 111/2017.
Qytetarët mund të këshillohen dhe informohen lidhur me gjithë legjislacionin e miratuar ne kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit Covid-19, aktet normative në fuqi, të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit dhe metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor, dhënien e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore ose për të kërkuar ndihmë juridike dytësore.
Juristët e platformës janë në shërbim të qytetarëve në çdo orë të ditës.
/JuristiOnline / Juristi Online / juristi online / juristionline
Updated on
Feb 29, 2024

Data safety

Safety starts with understanding how developers collect and share your data. Data privacy and security practices may vary based on your use, region, and age. The developer provided this information and may update it over time.
No data shared with third parties
Learn more about how developers declare sharing
No data collected
Learn more about how developers declare collection

What's new

Fix REST API URLs